(มีคลิป)แพร่ จัดงานมหกรรมผลิตภัณฑ์ชุมชน หัวข้อ “ทิศทางสุราพื้นบ้าน กับการพัฒนาสู่สากล”

แพร่แข็งจัด จัดผลิตภัณฑ์ชุมชนกิจกรรมเวทีเสวนา โดยหัวข้อ “ทิศทางสุราพื้นบ้าน กับการพัฒนาสู่สากล” เพื่อให้ความรู้ ความเข้าใจ ในด้านต่างๆ กับผู้ประกอบการ”วรวัจน์ ส.ส.แพร่ เขต 3 ขอผลักดัน พ.ร บ.สุราก้าวหน้า สำเร็จในรัฐบาลนี้

เมื่อวันจันทร์ที่ 13 พฤศจิกายน 2566 เวลา 17.00 น. นายเอกชัย วงศ์วรกุล ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดแพร่ พร้อมด้วย ดร.ทัศนีย์ ดอนเนตร์ วัฒนธรรมจังหวัดแพร่ ร่วมการเสวนาทิศทางการพัฒนาสุราชุมชนจังหวัดแพร่ ในงานมหกรรมผลิตภัณฑ์ชุมชน แพร่แข็งจัด ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 10-15 พฤศจิกายน 2566 โดย นายวรวัจน์ เอื้ออภิญญกุล สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดแพร่, นายประเทือง เบ็ญพาด สรรพสามิตพื้นที่แพร่, นายกฤตานนท์ ถนอมทรัพย์ทวี ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดแพร่, นางกัญญาภัค ออมแก้ว วิสาหกิจชุมชนสุรากลั่นสักทอง และนายอำนวย พลหล้า ผู้ประสานงานพรรคก้าวไกลจังหวัดแพร่ ร่วมเสวนาฯ ณ ลานจอดรถ ห้างสรรพสินค้า มาร์คโฟร์พลาซ่าแพร่ อำเภอเมืองแพร่

นายวรวัจน์ เอื้ออภิญญกุล ส.ส. แพร่ เขต 3 ได้กล่าวบนเวทีเสวนาว่า พรรคเพื่อไทยเป็นรัฐบาลได้บริหารงานได้ 2 เดือน มีผลงานมากมาย ขอยืนยันว่า พ.ร.บ.สุราก้าวหน้าจะต้องสำเร็จในรัฐบาลนี้ สุราพื้นของ จ.แพร่ นั้น นับเป็นสุราพื้นบ้านที่ดี จะผลักดันให้สู่ตลาดสากลต่อไป


ร่วมแสดงความคิดเห็น