เทศบาลเมืองแพร่ ดำเนินการเลือกตั้งคณะกรรมการชุมชนสระบ่อแก้ว

เทศบาลเมืองแพร่ ดำเนินการเลือกตั้งคณะกรรมการชุมชนสระบ่อแก้ว (เพิ่มเติม) กรณีแทนตำแหน่งที่ว่าง

วันพฤหัสบดีที่ 16 พฤศจิกายน 2566 เวลา 10.00 น. นายโชคชัย พนมขวัญ นายกเทศมนตรีเมืองแพร่ มอบหมายให้นายวิทธวัช สิริพงศ์พันธุ์ ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กองสวัสดิการสังคม ลงพื้นที่ดำเนินการเลือกตั้งคณะกรรมการชุมชนสระบ่อแก้ว (เพิ่มเติม) กรณีแทนตำแหน่งที่ว่าง จำนวน 2 ตำแหน่ง ณ ที่ทำการชุมชนสระบ่อแก้ว (วัดสระบ่อแก้ว) ทั้งนี้ผลการคัดเลือกคณะกรรมการชุมชนสระบ่อแก้ว ได้แก่ นางนงเนตร์ จันทรมณี และนางสาวพัชรพรรณ ฝักฝ่าย

ร่วมแสดงความคิดเห็น