จ.แพร่ นำหน่วย พอ.สว.ลงพื้นที่ให้บริการ

จ.แพร่ ลงพื้นที่ตำบลป่าแมต อำเภอเมืองแพร่ ให้บริการประชาชนด้านสุขภาพและสาธารณสุขฯ ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2567″

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 16 พฤศจิกายน 2566 เวลา 09.00 น. นายชุติเดช มีจันทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ เป็น ประธานในพิธีเปิดกิจกรรมการออกหน่วยแพทย์อาสา สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.) จังหวัดแพร่ ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2567 ณ เทศบาลตำบลป่าแมต ตำบลป่าแมต อำเภอเมืองแพร่

โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดแพร่ พร้อมคณะฯสมาชิกแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดแพร่ อาสาสมัคร พอ.สว. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน ร่วมกันออกหน่วยฯ ครั้งนี้ โดยมีการจัดบริการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว.ให้บริการประชาชน ได้แก่ ตรวจโรคทั่วไป ตรวจรักษาทางทันตกรรม การรักษาด้านแพทย์แผนไทย แนะนำการตรวจเต้านมด้วยตนเอง เป็นต้น

นอกจากนี้ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแพร่ มอบยาชุดพระราชทานแก่ผู้สูงอายุ จำนวน 50 ชุด และสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดแพร่ มอบถุงยังชีพ จำนวน 20 ชุด

จากนั้นผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ พร้อมคณะได้เดินทางไปเยี่ยมให้กำลังใจผู้ป่วย ที่เดือดร้อนต้องการความช่วยเหลือ จำนวน 2 ราย โดยมอบถุงยังชีพ ยาชุดพระราชทาน และเงินช่วยเหลือเบื้องต้น ส่วนความเดือดร้อนด้านอื่น ได้มอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พิจารณาให้การช่วยเหลือต่อไป หากเกินศักยภาพให้รายงานจังหวัดแพร่ เพื่อพิจารณาช่วยเหลืออีกชั้นหนึ่ง

ร่วมแสดงความคิดเห็น