กลุ่มชาติพันธุ์ เข้าฟังวิสัยทัศน์ ด้านสิ่งแวดล้อม

กลุ่มชาติพันธุ์ เข้าฟังวิสัยทัศน์ ด้านสิ่งแวดล้อม แสดงความยินดี จากประธาน มูลนิธิอนุรักษ์ช้างและสิ่งแวดล้อม

เมื่อ​วันที่​ 1 ธันวาคม 2565 ณ เอเลเฟ่น เนเจอร์ พาร์ค (Elephant Nature Park) ตำบลกึ้ดช้าง อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ พ.ต.ท.ดร.นาวิน วงศ์รัตนมัจฉา พร้อมกลุ่มชาติพันธุ์ เข้าฟังวิสัยทัศน์ ด้านสิ่งแวดล้อมโลก การพัฒนายกระดับอาชีพสตรี ผู้ด้อยโอกาส และแสดงความยินดีกับ คุณแสงเดือน ชัยเลิศ (แม่เล็ก) ประธาน มูลนิธิอนุรักษ์ช้างและสิ่งแวดล้อม ได้รับเกียรติเข้ารับ เครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นอัศวิน จาก ประธานาธิบดีเอมานูว์แอล มาครง

เพื่อเชิดชูเกียรติด้านการอนุรักษ์ช้างและสิ่งแวดล้อมโลก ซึ่งเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นอัศวิน เป็นเครื่องราชอิสริยาภรณ์สูงสุดของสาธารณรัฐฝรั่งเศส สำหรับ ‘THE LEGION OF HONOUR’ ถือเป็นเครื่องราชอิสริยาภรณ์ประจำชาติชั้นสูงสุดของสาธารณรัฐฝรั่งเศส ซึ่งได้รับการสถาปนาโดยกษัตริย์นโปเลียน โบนาปาร์ต เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2345 เพื่อตอบแทนประกาศเกียรติคุณงามความดีของชาวฝรั่งเศส ในสาขาอาชีพต่างๆไม่ว่าจะเป็นพลเรือน ทหาร และปัจเจกบุคคล ที่ทำคุณประโยชน์และสร้างชื่อเสียงให้แก่ประเทศฝรั่งเศส และมีส่วนในการเสริมสร้างชื่อเสียงและภาพลักษณ์ของฝรั่งเศสทั้งในและนอกประเทศ ในปัจจุบันได้มีการขยายวงของผู้ได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ให้ครอบคลุมไปถึงชาวต่างชาติที่มีคุณูปการต่อประเทศฝรั่งเศสและบุคคลที่ทำคุณงามความดีให้กับสังคมและประเทศชาติ.

smart

ร่วมแสดงความคิดเห็น