นายอำเภอสูงเม่น ทำบุญทอดกฐินสามัคคี วัดพงหัวหาด

เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2566 เวลา 10.00 น.นายนคร สายยืด นายอำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่ ร่วมเป็นเจ้าภาพในพิธีทอดกฐินสามัคคีวัดพงหัวหาด ตำบลบ้านปง อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่ เพื่อสมทบทุนในการสร้างพระธาตุหาดศรีเจริญมุนี เพื่อให้พุทธศาสนิกชนได้กราบไหว้ ขอพรเพื่อความเป็นสิริมงคล

โดยมีองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านปง ชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านตำบลบ้านปง คณะศรัทธาและพุทธสาสนิกชนวัดพงหัวหาด เข้าร่วมพิธีฯ ในครั้งนี้ ณ วัดพงหัวหาด ตำบลบ้านปง อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่

ร่วมแสดงความคิดเห็น