สถานการณ์ Covid-19 จ.เชียงใหม่ 13 ส.ค. 65

สถานการณ์ Covid-19 จ.เชียงใหม่ พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 25 ราย เสียชีวิตเพิ่ม 2 ราย เข้าข่ายติดเชื้อสะสม 371,204 ราย สาธารณสุข จ.เชียงใหม่ เผยสถานการณ์ COVID-19 ในพื้นที่ พบผู้ป่วย Covid-19 ยืนยันเพิ่ม 25 ราย สะสม 35,755 ราย มีผู้เสียชีวิตเพิ่ม 2 ราย เสียชีวิตสะสม 337 ราย เข้าข่ายติดเชื้อสะสม 371,204 ราย รักษาตัวอยู่ 2,488 ราย รักษาหายวันนี้ 1,006 ราย เมื่อวันที่ 13 ส.ค. 2565 (13.00 น.) ที่สาธารณสุข แถลงสถานการณ์ตั้งแต่ 1 มกราคม 2565 พบผู้ติดเชื้อโควิด-19 เพิ่ม 2,140 ราย […]

สถานการณ์ Covid-19 จ.เชียงใหม่ 11 ส.ค. 65

สถานการณ์ Covid-19 จ.เชียงใหม่ พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 26 ราย เสียชีวิตเพิ่ม 1 ราย เข้าข่ายติดเชื้อสะสม 369,626 ราย สาธารณสุข จ.เชียงใหม่ เผยสถานการณ์ COVID-19 ในพื้นที่ พบผู้ป่วย Covid-19 ยืนยันเพิ่ม 26 ราย สะสม 35,713 ราย มีผู้เสียชีวิตเพิ่ม 1 ราย เสียชีวิตสะสม 333 ราย เข้าข่ายติดเชื้อสะสม 369,626 ราย รักษาตัวอยู่ 3,186 ราย รักษาหายวันนี้ 1,115 ราย เมื่อวันที่ 11 ส.ค. 2565 (13.00 น.) ที่สาธารณสุข แถลงสถานการณ์ตั้งแต่ 1 มกราคม 2565 พบผู้ติดเชื้อโควิด-19 เพิ่ม 2,316 ราย […]

สถานการณ์ Covid-19 จ.เชียงใหม่ 10 ส.ค. 65

สถานการณ์ Covid-19 จ.เชียงใหม่ พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 26 ราย เสียชีวิตเพิ่ม 2 ราย เข้าข่ายติดเชื้อสะสม 368,647 ราย สาธารณสุข จ.เชียงใหม่ เผยสถานการณ์ COVID-19 ในพื้นที่ พบผู้ป่วย Covid-19 ยืนยันเพิ่ม 26 ราย สะสม 35,684 ราย มีผู้เสียชีวิตเพิ่ม 2 ราย เสียชีวิตสะสม 332 ราย เข้าข่ายติดเชื้อสะสม 368,647 ราย รักษาตัวอยู่ 3,292 ราย รักษาหายวันนี้ 914 ราย เมื่อวันที่ 10 ส.ค. 2565 (13.00 น.) ที่สาธารณสุข แถลงสถานการณ์ตั้งแต่ 1 มกราคม 2565 พบผู้ติดเชื้อโควิด-19 เพิ่ม 1,335 ราย […]

สถานการณ์โควิด-19 เชียงใหม่ 9 ส.ค.2565

สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโคโรนา -19 ผู้ติดเชื้อรายใหม่(เฉลี่ย14 วัน) 26 ราย (ยืนยันสะสม 35,662 ราย)เข้าข่ายเฉลี่ย 954 ราย สะสม 367,356 รายเสียชีวิตเฉลี่ย 2 ราย สะสม 330 ราย สถานะการรักษาตามกลุ่มอาการ ผู้ป่วยในโรงพยาบาล 247 ราย ผู้ป่วยนอก 2,648 ราย (รักษาหายแล้ว 923 ราย คงรักษาอยู่ 2,895 ราย) โดยมีผู้ป่วยสีเขียว 2,661 รายสีเหลือง 139 เหลืองอ่อน 67 สีแดง 28 (ในจำนวนนี้แบ่งเป็น ผู้ป่วยปอดอักเสบ ให้ออกซิเจนในอัตราการไหลสูง 13 รายและผู้ป่วยปอดอักเสบ ต้องใช้เครื่องช่วยหายใจ 15 ราย)

สถานการณ์ Covid-19 จ.เชียงใหม่ 8 ส.ค. 65

สถานการณ์ Covid-19 จ.เชียงใหม่ พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 26 ราย เสียชีวิตเพิ่ม 1 ราย เข้าข่ายติดเชื้อสะสม 366,269 ราย สาธารณสุข จ.เชียงใหม่ เผยสถานการณ์ COVID-19 ในพื้นที่ พบผู้ป่วย Covid-19 ยืนยันเพิ่ม 26 ราย สะสม 35,637 ราย มีผู้เสียชีวิตเพิ่ม 1 ราย เสียชีวิตสะสม 328 ราย เข้าข่ายติดเชื้อสะสม 366,269 ราย รักษาตัวอยู่ 2,708 ราย รักษาหายวันนี้ 1,030 ราย เมื่อวันที่ 8 ส.ค. 2565 (13.00 น.) ขณะที่สาธารณสุข แถลงสถานการณ์ตั้งแต่ 1 มกราคม 2565 พบผู้ติดเชื้อโควิด-19 เพิ่ม 1,842 ราย […]

สถานการณ์ Covid-19 จ.เชียงใหม่ 7 ส.ค. 65

สถานการณ์ Covid-19 จ.เชียงใหม่ พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 26 ราย เสียชีวิตเพิ่ม 1 ราย เข้าข่ายติดเชื้อสะสม 365,367 ราย สาธารณสุข จ.เชียงใหม่ เผยสถานการณ์ COVID-19 ในพื้นที่ พบผู้ป่วย Covid-19 ยืนยันเพิ่ม 26 ราย สะสม 35,609 ราย มีผู้เสียชีวิตเพิ่ม 1 ราย เสียชีวิตสะสม 327 ราย เข้าข่ายติดเชื้อสะสม 365,367 ราย รักษาตัวอยู่ 2,809 ราย รักษาหายวันนี้ 987 ราย เมื่อวันที่ 7 ส.ค. 2565 (13.00 น.) ขณะที่สาธารณสุข แถลงสถานการณ์ตั้งแต่ 1 มกราคม 2565 พบผู้ติดเชื้อโควิด-19 เพิ่ม 2,381 ราย […]

สถานการณ์ Covid-19 จ.เชียงใหม่ 6 ส.ค. 65

สถานการณ์ Covid-19 จ.เชียงใหม่ พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 26 ราย เสียชีวิตเพิ่ม 2 ราย เข้าข่ายติดเชื้อสะสม 364,465 ราย สาธารณสุข จ.เชียงใหม่ เผยสถานการณ์ COVID-19 ในพื้นที่ พบผู้ป่วย Covid-19 ยืนยันเพิ่ม 27 ราย สะสม 35,587 ราย มีผู้เสียชีวิตเพิ่ม 2 ราย เสียชีวิตสะสม 326 ราย เข้าข่ายติดเชื้อสะสม 364,465 ราย รักษาตัวอยู่ 2,872 ราย รักษาหายวันนี้ 1,227 ราย เมื่อวันที่ 6 ส.ค. 2565 (13.00 น.) ขณะที่สาธารณสุข แถลงสถานการณ์ตั้งแต่ 1 มกราคม 2565 พบผู้ติดเชื้อโควิด-19 เพิ่ม 2,253 ราย […]

สถานการณ์ Covid-19 จ.เชียงใหม่ 5 ส.ค. 65

สถานการณ์ Covid-19 จ.เชียงใหม่ พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 26 ราย เสียชีวิตเพิ่ม 1 ราย เข้าข่ายติดเชื้อสะสม 363,468 ราย สาธารณสุข จ.เชียงใหม่ เผยสถานการณ์ COVID-19 ในพื้นที่ พบผู้ป่วย Covid-19 ยืนยันเพิ่ม 26 ราย สะสม 35,558 ราย มีผู้เสียชีวิตเพิ่ม 1 ราย เสียชีวิตสะสม 324 ราย เข้าข่ายติดเชื้อสะสม 363,468 ราย รักษาตัวอยู่ 3,075 ราย รักษาหายวันนี้ 1,112 ราย เมื่อวันที่ 5 ส.ค. 2565 (13.00 น.) ขณะที่สาธารณสุข แถลงสถานการณ์ตั้งแต่ 1 มกราคม 2565 พบผู้ติดเชื้อโควิด-19 เพิ่ม 2,253 ราย […]

สถานการณ์ Covid-19 จ.เชียงใหม่ 4 ส.ค. 65

สถานการณ์ Covid-19 จ.เชียงใหม่ พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 27 ราย เสียชีวิตเพิ่ม 1 ราย เข้าข่ายติดเชื้อสะสม 362,496 ราย สาธารณสุข จ.เชียงใหม่ เผยสถานการณ์ COVID-19 ในพื้นที่ พบผู้ป่วย Covid-19 ยืนยันเพิ่ม 27 ราย สะสม 35,533 ราย มีผู้เสียเพิ่ม 1 ราย ชีวิตสะสม 323 ราย เข้าข่ายติดเชื้อสะสม 362,496 ราย รักษาตัวอยู่ 3,191 ราย รักษาหายวันนี้ 975 ราย เมื่อวันที่ 4 ส.ค. 2565 (13.00 น.) ขณะที่สาธารณสุข แถลงสถานการณ์ตั้งแต่ 1 มกราคม 2565 พบผู้ติดเชื้อโควิด-19 เพิ่ม 2,166 ราย […]

เตือน! อย่าซื้อยาต้านโควิดผ่านสื่อออนไลน์

วันนี้ (4 สิงหาคม 2565) นายธนกร วังบุญคงชนะ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ฝากเตือนประชาชนอย่าซื้อยาต้านไวรัสโควิด-19 มารับประทานเอง ซึ่งจะเป็นอันตรายต่อร่างกายและอาจเกิดการดื้อยาถ้ารับประทานไม่เหมาะสม  โดยกรมอนามัย ยังพบว่า มีการขายยาโมลนูพิราเวียร์ผ่านทางสื่อออนไลน์ โดยได้กำชับให้เจ้าหน้าที่ตำรวจเร่งตรวจสอบและดำเนินการขยายผลจับกุมเครือข่ายผู้ลักลอบมาดำเนินคดีโดยเร็ว เพื่อความปลอดภัยของประชาชน   ทั้งนี้ นายกรัฐมนตรียืนยันระบบสาธารณสุขไทยมีเวชภัณฑ์เพียงพอดูแลประชาชน ขอให้ประชาชนดำเนินการตามขั้นตอนที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด กระทรวงสาธารณสุขยืนยันว่า ผู้ติดเชื้อบางรายอาจไม่ต้องรับยาต้านไวรัสซึ่งขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของแพทย์ที่รักษา โดยขณะนี้ประชาชนที่ติดเชื้อโควิด-19 สามารถโทรเข้าสายด่วน 1330 เพื่อแจ้งอาการซึ่งจะมีเจ้าหน้าที่ทำการประเมินอาการ หากเข้าข่ายที่จะได้รับยาต้านไวรัสจะดำเนินการส่งยาให้ถึงที่พักอาศัย สำหรับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 วันนี้ พบผู้ติดเชื้อโควิด-19 รายใหม่ 2,166 ราย จำแนกเป็น ผู้ติดเชื้อในประเทศ 2,166 ราย และผู้ป่วยมาจากต่างประเทศ 0 ราย ผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้น 29 ราย ผู้ที่กำลังรักษาตัว 21,377 ราย และมียอดผู้ที่หายป่วยกลับบ้านแล้ว 2,700 ราย ทำให้มียอดผู้ป่วย ยืนยันสะสมตั้งแต่ 1 ม.ค. […]

หมอชี้ผลกระทบลองโควิด ความรู้สึกทางเพศลดลง

เมื่อวันที่ 1 ส.ค. 65 ศ.นพ.ธีระวัฒน์ เหมะจุฑา ผอ.ศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพโรคอุบัติใหม่ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  โพสต์ระบุถึงอาการลองโควิด…การป้องกันและรักษา ลองโควิดเป็นกลุ่มอาการที่เกิดขึ้น หลังจากที่การติดเชื้อได้จบสิ้น (เชื้อไม่พบแล้ว) 1.อาการของลองโควิด ไม่ขึ้นอยู่กับความหนักเบาของอาการที่เป็นตอนแรก 2.เกิดได้ทุกอายุ ได้ทุกเพศ แต่แนวโน้มในต่างประเทศ อาจเจอในผู้หญิงมากกว่าผู้ชาย อายุ 18 – 30 ปี และทุกอายุที่สูบบุหรี่ อ้วน และแน่นอนมีโรคประจำตัวต่าง ๆ 3.เกิดอาการได้ตั้งแต่หัวจดเท้า หลายระบบหรืออวัยวะพร้อมกัน และทางความรู้สึกทางเพศ ลด หรือหายไป ทั้งชาย หญิง และประจำเดือนผิดปกติ ร่วมเพศมีอาการเจ็บปวด 4.เป็นอาการเดิมขณะติดเชื้อ ที่สามารถทอดยาวนานกว่า 3 เดือน หรืออาการที่เกิดขึ้นเป็นอาการใหม่ 5.กลุ่มอาการเป็นลักษณะที่เรารู้จักกันดีมานานแล้ว เกือบ 80 – 90 ปีในรูปของ chronic fatique syndrome หรือ Myalgia encephalomyelitis ในไวรัสต่าง […]

สถานการณ์โควิด-19 จ.เชียงใหม่ 1 ส.ค.65

สถานการณ์โควิด-19 จังหวัดเชียงใหม่ ประจำวันที่ 1 สิงหาคม 2565 สถานการณ์โควิด-19 จังหวัดเชียงใหม่ ประจำวันที่ 1 สิงหาคม 2565 ผู้ป่วยยืนยันเฉลี่ย 14 วันเพิ่ม 26 ราย เข้าข่ายเฉลี่ย 14 วัน เพิ่ม 985 ราย เสียชีวิตเฉลี่ย 14 วันเพิ่ม 1 ราย สะสม 321 ราย ศูนย์ข้อมูล COVID-19  เผยสถานการณ์การติดเชื้อ COVID-19 ในประเทศ วันจันทร์ที่ 1 สิงหาคม 2565 เวลา 11.30 น. (ข้อมูลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2565) ผู้ป่วยรายใหม่ (รักษาตัวใน รพ.) จำนวน 2,108 ราย ผู้ป่วยยืนยันสะสม 2,368,849 […]

1 2 3 7