เชียงใหม่ แนวโน้มฝุ่นลด คุณภาพอากาศอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน

วันที่ 10 พฤษภาคม 2567 ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ สถานการณ์คุณภาพอากาศจากฝุ่นละอองขนาดเล็กกว่า 2.5 ไมครอน (PM2.5) “มีแนวโน้มลดลง คุณภาพอากาศอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน” โดยวันนี้พบปริมาณฝุ่น PM2.5 ณ เวลา 09.00 น. มีค่าระหว่าง 23.4 – 37.2 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร (ค่ามาตรฐานไม่เกิน 37.5 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร) คุณภาพอากาศอยู่ในเกณฑ์ “ดี” (สีเขียว) ถึง “ปานกลาง” (สีเหลือง)

ทั้งนี้ ในปี 2567 จังหวัดเชียงใหม่มีจำนวนวันที่เกินมาตรฐานมาแล้ว จำนวน 87 วัน ในขณะที่ปีที่แล้ว เกินมาถึง 113 วัน ดังนั้น หากเปรียบเทียบสถานการณ์กับปีที่ผ่านมา พบว่าสถานการณ์ดีขึ้น คิดเป็นร้อยละ 23

จากการพยากรณ์อากาศของกรมอุตุนิยมวิทยา พบว่า มีอากาศร้อนถึงร้อนจัดโดยทั่วไป กับมีฟ้าหลัวในตอนกลางวัน อุณหภูมิสูงสุด 34-39 องศาเซลเซียส ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 5 – 15 กม./ชม. การระบายอากาศอยู่ในเกณฑ์ค่อนข้างไม่ดี ขณะที่ชั้นบรรยากาศใกล้ผิวพื้นมีลักษณะเปิดสลับปิด อย่างไรก็ตาม ระหว่างวันที่ 10 – 15 พ.ค. มีโอกาสเกิดฝนตก ส่งผลให้ความเข้มข้นของฝุ่นละอองมีแนวโน้มลดลงได้ในช่วงดังกล่าว

ประชาชนหรือผู้ที่สนใจสามารถติดตามรายงานสถานการณ์คุณภาพอากาศได้ที่เว็บไซต์ “air4thai.pcd.go.th” หรือแอพพลิเคชั่น “Air4thai”

ร่วมแสดงความคิดเห็น