ท่องเที่ยวและกีฬาเชียงใหม่ ร่วมกับ เซ็นทรัลแอร์พอร์ต เปิดศูนย์ช่วยเหลือนักท่องเที่ยว

เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2563 เวลา 16.00 น. ที่จุดบริการนักท่องเที่ยว บริเวณโซนนอร์ทเทิร์นวิลเลจ ชั้น 1 ภายในศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม่ แอร์พอร์ต นางสาวธนัชชพร พงษ์เย็น ผู้จัดการทั่วไปศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม่ แอร์พอร์ต นางสาวปริษา ปานพรหม ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ โครงการจัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือนักท่องเที่ยวภายในศูนย์การค้าฯ โดยมีนางผ่องพรรณ ศิริวัฒนาวงศา รองผู้อำนวยการ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานเชียงใหม่ ผู้แทนกงสุลใหญ่สาธารณรัฐประชาชนจีน ประจำเชียงใหม่ ตัวแทนจากหน่วยงานทางด้านการท่องเที่ยวร่วมเป็นสักขีพยาน 

นางสาวปริษา ปานพรหม ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่าสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่ ได้รับการประสานงาน จากศูนย์การค้าฯว่า ในปัจจุบันมีนักท่องเที่ยวได้เข้ามาใช้บริการที่ศูนย์การค้าฯ เป็นจำนวนมากขึ้น ทั้งนักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างชาติ อาทิ นักท่องเที่ยวจากประเทศจีน มาเลเซีย สหรัฐอเมริกา อังกฤษ เป็นต้น จากจำนวนนักท่องเที่ยวที่เพิ่มขึ้น ทำให้มีการขอความช่วยเหลือ และการให้คำแนะนำด้านการท่องเที่ยว มากขึ้นด้วย

สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่ พิจารณาแล้วเห็นว่าการ อำนวยความสะดวกเกี่ยวกับข้อมูลด้านการท่องเที่ยว ตลอดจนการประสานงานให้ความ ช่วยเหลือจะรวดเร็วมากยิ่งขึ้น จึงได้ประสานงานกับผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ร่วมจัดตั้งศูนย์บริการ เพื่อให้บริการข้อมูลด้านการท่องเที่ยว สิ่งอำนวยความสะดวก และข่าวสารอื่น ๆ ที่เป็นประโยชน์แก่นักท่องเที่ยว ถือเป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีด้านการท่องเที่ยว และสร้างความประทับใจให้กับนักท่องเที่ยว อีกทั้งยังช่วยส่งเสริมการมีส่วนร่วมกับทุกภาคส่วน ในการสนับสนุนการท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงใหม่

โดยสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่ ได้ประสานความร่วมมือ ไปยังสมาคมมัคคุเทศก์ องค์กรที่เกี่ยวข้อง ร่วมจัดเจ้าหน้าที่มาให้บริการข้อมูลเป็นประจำทุกวัน ตามตารางเวลาการเปิด-ปิดของศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม่ แอร์พอร์ต โดยในวันจันทร์ถึงศุกร์ ให้บริการตั้งแต่เวลา 11.00-19.00 น. สำหรับวันเสาร์-อาทิตย์ และวันนักขัตฤกษ์ ให้บริการตั้งแต่ 10.00-18.00 น.

ร่วมแสดงความคิดเห็น