มหาวิทยาลัยพายัพ จัดงาน “เดิน วิ่ง มินิมาราธอน” ประจำปีการศึกษา 2563

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563 ณ สนามกีฬาเทิดพระเกียรติ 84 พรรษา มหาราชินี มหาวิทยาลัยพายัพ เขตแม่คาว อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อให้นักศึกษา บุคลากร และบุคคลทั่วไป ได้ให้ความสำคัญกับการออกกำลังกาย อันจะส่งผลให้ร่างกายแข็งแรง โดยมหาวิทยาลัยพายัพ จะนำรายได้จากการจัดกิจกรรม มาพัฒนาสนามกีฬาให้มีความทันสมัย และปลอดภัยต่อผู้ใช้บริการ รวมถึงสิ่งอำนวยความสะดวกให้มากขึ้น เพื่อรองรับความต้องการของผู้ออกกำลังกายในอนาคต รวมไปถึงการสนับสนุนกิจกรรมสาธารณกุศลของหน่วยงาน องค์กรต่าง ๆ

โดยในปีนี้ ได้กำหนดการวิ่งเป็น 2 ประเภท คือ ฟันรัน (3.6 KM) และมินิมาราธอน (10.2 KM) ผู้ได้รับถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประเภทชาย นายทระนง วินัย สถิติ 36.31 นาที และประเภทหญิง นางซาโตวา ชาวญี่ปุ่น สถิติ 43.45 นาที

ร่วมแสดงความคิดเห็น