วท.ชม.เข้าร่วมงานวันต่อต้านยาเสพติดโลก

วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ร่วมงานวันต่อต้านยาเสพติดโลก

เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2565 นายวัชรพงศ์ ฝั้นติ๊บ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ ประธานกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการ ครูแผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง คณะครู นำนักศึกษา เข้าร่วมงานวันต่อต้านยาเสพติดโลก จังหวัดเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2565 เพื่อเป็นการร่วมรณรงค์การป้องกันยาเสพติดตามนโยบายของรัฐบาล และการมีส่วนร่วมขององค์กรทุกฝ่าย ได้รับเกียรติจาก นายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ มอบเกียรติบัตร ด้วยวิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ให้การสนับสนุนการจัดงานและร่วมต่อต้านยาเสพติดในสถานศึกษา ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนาเชียงใหม่

ร่วมแสดงความคิดเห็น