คณะแพทย์ มช.ประชุมเชื่อมต่อแอปพลิเคชั่น

ประชุมเชื่อมต่อแอปพลิเคชั่นที่ช่วยให้องค์กรยกระดับการแปลงข้อมูล การจัดเก็บข้อมูล

ศ.(เชี่ยวชาญพิเศษ)นพ.บรรณกิจ โลจนาภิวัฒน์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช. เป็นประธานการประชุมร่วมกับบริษัท MuleSoft และบริษัท Extend IT ในการนำเสนอซอฟต์แวร์บูรณาการ สำหรับเชื่อมต่อแอปพลิเคชั่นที่ช่วยให้องค์กรยกระดับการแปลงข้อมูล การจัดเก็บข้อมูล ด้วยสถาปัตยกรรมที่นำโดย API ที่จะคอยรับคำสั่งประมวลผล และส่งข้อมูลกลับคืนโดยอัตโนมัติ เพื่อให้กระบวนการทำงานสะดวกรวดเร็ว มีความถูกต้องแม่นยำขึ้น เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2565 ณ ห้องประชุม ชั้น 15 อาคารเฉลิมพระบารมี คณะแพทยศาสตร์ มช.

ร่วมแสดงความคิดเห็น