(มีคลิป) เชียงราย ร้องเรียนนายกฯ อบต.

ส.อบต.ผางาม รวมตัวยื่นหนังสือต่อ ผวจ.เชียงราย และท้องถิ่นจังหวัดฯ ร้องเรียนนายกฯประพฤติตัวไม่เหมาะสม

เมื่อเวลา 14.00 น. วันที่ 17 พ.ค. 65 นายปฎิภาณ สายวงค์ฝั้น ประธานสภา อบต.ผางาม อ.เวียงชัย จ.เชียงราย นำสมาชิกสภา อบต.ผางาม รวมจำนวน 14 คน เดินทางไปที่ศาลากลางจังหวัดเชียงราย เพื่อยื่นหนังสือต่อนายภาสกร บุญญลักษม์ ผวจ.เชียงราย และนายมนัส สุวรรณรินทร์ ท้องถิ่นจังหวัดเชียงราย เพื่อร้องเรียนนายกองค์การบริหารส่วนตำบลผางาม ในกรณีประพฤติตัวไม่เหมาะสม โดยมี น.ส.วันวิสา วงค์ชัย ผอ.กลุ่มงานกฏหมายระเบียบและเรื่องร้องทุกข์ สำนักงานท้องถิ่นจังหวัดเชียงราย เป็นตัวแทน ผวจ.เชียงราย และท้องถิ่นจังหวัด รับเรื่องร้องทุกข์ดังกล่าว

การร้องเรียนดังกล่าวมีขึ้นเนื่องจาก ทางสมาชิกสภาฯ ข้าราชการ และลูกจ้าง ภายในหน่วยงานที่รู้สึกทนไม่ได้กับพฤติกรรมของนายกฯ ที่ผู้ร้องเรียนอ้างว่าถูกนายกด่าทอด้วยวาจาไม่สุภาพต่อหน้าพนักงานคนอื่น และมักใช้งานพนักงานให้ทำงานส่วนตัวไม่ใช่งานราชการ หากไม่ทำก็จะไล่ให้ไปลาออกหรือขู่ไม่ต่อสัญญา และยังอ้างว่ารู้จักผู้ใหญ่ในจังหวัดหลายคน โดยนอกจากกลุ่มผู้ร้องเรียนจะไปยื่นหนังสือให้กับตัวแทน ผวจ.เชียงรายและท้องถิ่นจังหวัดแล้ว ยังได้ไปยื่นหนังสือให้กับศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดเชียงรายอีกด้วย โดยมีเนื้อหาตามหนังสือร้องเรียน ใจความว่า…

“เนื่องจากสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลผางาม มีความประสงค์ที่จะร้องเรียนพฤติกรรมตลอดจนถึงวุฒิภาวะทั้งทางอารมณ์และทางด้านการทำงานส่วนรวมของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลผางาม ซึ่งมีพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม กล่าวคือ หากไม่พอใจอะไรก็จะดุด่ารุนแรง ทั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลผางาม ในขณะที่ประชุมสภา และพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลผางาม กรณีที่ใช้งานส่วนตัวที่ไม่ใช่งานราชการหากไม่ทำตามก็จะขู่ให้ย้ายออกหรือไม่ต่อสัญญาจ้าง กรณีเป็นพนักงานจ้าง ตลอดจนถึงจะไม่เซ็นต์เงินเดือนให้ และอ้างว่ารู้จักกับผู้ใหญ่หลาย ๆ ท่านในจังหวัดเชียงราย ทั้งผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย นายอำเภอเวียงชัย ปลัดอาวุโสเวียงชัย ผู้กำกับการตำรวจภูธรเวียงชัย ฯลฯ ซึ่งมักจะนำมาชมขู่ทั้งทางสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลผางาม และพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลผางาม เป็นประจำ ทั้งนี้หากยังให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบลผางามคนนี้ดำรงตำแหน่งอยู่ จะทำให้การทำงานขององค์การบริหารส่วนตำบลผางามติดขัด และการดำเนินงานในด้านต่าง ๆ มีปัญหาเนื่องจากพฤติกรรมต่าง ๆ ที่ไม่เหมาะสม ดังนั้นจึงมาร้องเรียนให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องดำเนินการโดยด่วน โดยได้แนบหลักฐานมาพร้อมนี้”

ด้าน น.ส.วันวิสา ซึ่งเป็นตัวแทนรับหนังสือร้องเรียน ได้พบปะพูดคุยกับผู้ยื่นหนังสือร้องเรียน พร้อมทั้งรับปากว่าจะมีการตรวจสอบในเรื่องดังกล่าว โดยระหว่างนี้หากจะใช้สิทธิในการถอดถอนตามระเบียบท้องถิ่นก็สามารถทำได้ ส่วนการตรวจสอบโดยจังหวัดจะต้องทำตามขั้นตอนตั้งแต่ระดับจังหวัดลงไปถึงนายอำเภอ โดยขึ้นอยู่กับหลักฐานและพยานเป็นสำคัญ หากพบว่าเป็นจริงก็มีแนวทางในการดำเนินการซึ่งยังไม่สามารถแจ้งให้ทราบได้ในขั้นตอนนี้ ซึ่งหากจำเป็นทางจังหวัดก็จะลงพื้นที่ไปตรวจสอบ ส่วนการสอบปากคำอาจใช้เวลาเพราะมีผู้เกี่ยวข้องหลายคน

ก่อนหน้าจะมีการร้องเรียนในครั้งนี้ ได้มีคลิปเสียงการสนทนาระหว่างผู้ที่เรียกตัวเองว่านายก อบต.คนหนึ่ง ที่ได้ด่าทอพนักงานของ อบต.คนหนึ่งอย่างรุนแรง ด้วยเหตุผลที่พนักงานและพวก ไม่ยอมทำงานตามที่ผู้ที่อ้างว่าเป็นนายก อบต.คนดังกล่าวสั่ง โดยผู้ที่อ้างว่าตัวเองเป็นพนักงานได้โต้แย้งว่าเป็นงานส่วนตัวของนายก อบต.ทำให้พวกตนไม่สามารถทำให้ได้ แต่หากเป็นไปตามระเบียบก็ยินดีจะทำ ส่งผลทำให้ผู้ที่อ้างว่าเป็นนายก อบต. ด่าทอและข่มขู่ให้ทั้งหมดไปลาออกยกทีม ซึ่งกรณีคลิปดังกล่าวเกิดขึ้นช่วงเดือน เม.ย.ที่ผ่านมา คลิปดังกล่าวถูกนำไปเผยแพร่ในสื่อโซเซียลและถูกสำนักข่าวต่างๆหยิบยกไปนำเสนอจนเป็นข่าวโด่งดังมาแล้ว กระทั่งในวันนี้มีสมาชิก อบต.ผางาม จำนวน 14 คน จากทั้งหมด 15 คน เข้ายื่นหนังสือร้องเรียนต่อ ผวจ.เชียงราย และท้องถิ่นจังหวัด ดังกล่าว

ร่วมแสดงความคิดเห็น