มร.ลป. เข้ารับพระราชทานถ้วยรางวัลที่ 1

มร.ลป. เข้ารับพระราชทานถ้วยรางวัลที่ 1 การเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ปีการศึกษา 2559-2560
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานถ้วยรางวัลการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยราชภัฏ ประจำปีการศึกษา 2559-2560 (วันที่ 11 ธันวาคม 2563) โดย รศ.ดร.กิตติศักดิ์ สมุทธารักษ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เข้ารับพระราชทานรางวัลที่ 1 รางวัลความถูกต้องเรียบร้อย การอ่านจังหวะสม่ำเสมอ ของกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2565 ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต กรุงเทพมหานคร
การได้รับพระราชทานรางวัลในครั้งนี้ยังความปลื้มปีติ และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณแก่บัณฑิต ผู้บริหาร คณาจารย์ ตลอดจนเจ้าหน้าที่ และนักศึกษา ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งหมด อย่างหาที่สุดมิได้

ร่วมแสดงความคิดเห็น