(มีคลิป) แม่สอดเปิดเมืองเปิดใจ หลังวิกฤตโควิด

แม่สอด “แม่สอดเปิดเมืองเปิดใจ” หลังวิกฤตภัยโควิด-19

เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2565 ภาครัฐ=เอกชน แม่สอด โรงพยาบาลแม่สอด=สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตาก=หอการค้าจังหวัดตาก= สภาอุตสาหกรรมจังหวัดตาก(แม่สอด)= การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานจังหวัดตาก=ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน ร่วมโครงการ “แม่สอดเปิดเมืองเปิดใจ” หลังวิกฤตภัยโควิด-19″

โดยมีนายสมชาย ไตรทิพย์ชาติสกุล นายอำเภอแม่สอด ,ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดแม่สอด พล.ต.ต.อัมพล วงศ์ใหญ่ ผู้ทรงคุณวุฒิสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ,พ.ต.อ.มนต์ศักดิ์ แก้วอ่อน ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรแม่สอด ,นายบรรพต ก่อเกียรติเจริญ ประธานกิตติมศักดิ์หอการค้าจังหวัดตาก ,นายแพทย์ ธวัชชัย เศรษฐศุภพนา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลแม่สอด ,นายสุชาติ ตรีรัตน์วัฒนา ที่ปรึกษาหอการค้าจังหวัดตาก ,นายประเสริฐ จึงกิจรุ่งโรจน์ ประธานหอการค้าจังหวัดตาก ,นายสุรชัย วีระสมเกียรติ นายกสมาคมขนส่งจังหวัดตาก ,นางมะติ่นติ่น ประธานหอการค้าจังหวัดเมียวดี สหภาพ Myanmar ,ผู้แทนสภาอุตสาหกรรมจังหวัดตาก ฯลฯ ภาครัฐข้าราชการ=พ่อค้า=ประชาชน เดินทางเข้าร่วมงานจำนวนมาก ที่ห้างโรบินสันแม่สอด อ.แม่สอด
จ.ตาก

ร่วมแสดงความคิดเห็น