เพชร อบจ.แพร่ ร่วมสร้างสีสันงานนิเทศยุวกาชาด

เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2565 นายอนุวัธ วงศ์วรรณ นายก อบจ.แพร่ มอบหมายให้ น.ส.สุรีย์ ทาประเสริฐ เลขานุการ นำวงดนตรีเพชร อบจ.แพร่ เข้าร่วมให้ความสุข ความบันเทิงและสันทนาการ ในการประชุมเชิงปฏิบัติการ โครงการนิเทศการจัดกิจกรรม ยุวกาชาดในสถานศึกษา ประจำปี 2565 ณ หอประชุมสำนักงานศึกษาธิการ จ.แพร่

ร่วมแสดงความคิดเห็น