ฝึกซ้อมแผนลำเลียงผู้ป่วยฉุกเฉินโดยอากาศยาน

ทีมแพทย์ร่วมฝึกซ้อมแผนลำเลียงผู้ป่วยฉุกเฉินโดยอากาศยาน

เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2565 น.ส.พัทธนันท์ พิทาคำ นายอำเภอแม่แจ่ม มอบหมายให้ นายหมวดเอกจิรพล สนธิคุณ ปลัดอาวุโส อ.แม่แจ่ม เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการพัฒนาระบบการดูแลและสร้างการเข้าถึงระบบส่งต่อ (Sky doctor) ในพื้ันที่ อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่ ณ อาคารพระราชทาน 7 โรงพยาบาลเทพรัตนเวชชานุกูล เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา โดยมีทีมแพทย์ พยาบาลจากโรงพยาบาลเทพรัตนเวชชานุกูล เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา , โรงพยาบาลนครพิงค์ , สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ และสำนักงานสาธารณสุขอำเภอแม่แจ่ม เข้าร่วม โดยมีการฝึกซ้อมแผนระหว่างวันที่ 30 มิ.ย. – 1 ก.ค.2565 ณ บ้านแม่เอาะ ต.แม่นาจร อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่ ซึ่งการดำเนินการดังกล่าวเป็นการส่งต่อและช่วยเหลือผู้ป่วยในพื้นที่ทุรกันดารไปยังศูนย์บริการทางการแพทย์ที่มีความทันสมัยในพื้นที่ตัวเมือง เช่น ร.พ.นครพิงค์ , รพ.มหาราชนครเชียงใหม่ เป็นต้น โดยใช้อากาศยาน เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยฉุกเฉินได้อย่างทันท่วงทีเป็นการใช้อากาศยานให้ผู้ป่วยฉุกเฉินในพื้นที่ห่างไกลได้เข้ารับการรักษาได้อย่างรวดเร็ว

ร่วมแสดงความคิดเห็น