เชียงใหม่ เปิดศูนย์แพทย์แผนไทยและดูแลผู้สูงวัย

รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เปิดศูนย์แพทย์แผนไทยและดูแลผู้สูงวัย ตำบลแม่โป่ง อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่

เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2565นายวรวิทย์ ชัยสวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ และนายวีระวุฒิ เทพเรือง (พ่อเลี้ยงโปงลาง) คณะทำงาน นายนิพนธ์ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย เปิดศูนย์แพทย์แผนไทยแพทย์ทางเลือก เพื่อผู้สูงวัยตำบลแม่โป่ง อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่

โดยมี นายธนกฤต ฉันทะจำรัสศิลป์ นายอำเภอดอยสะเก็ด เป็นผู้กล่าวรายงานโดยศูนย์แห่งนี้เมื่อก่อนเป็นสถานีอนามัยเก่าเพราะย้ายไปสร้างสถานีอนามัยที่ใหม่ สถานที่แห่งนี้จึงปล่อยถูกทิ้งร้าง ซึ่งมีประชาชนและชาวบ้านส่วนหนึ่งเสียดายและเล็งเห็นถึงความสำคัญถึงสถานที่แห่งนี้

โดยมี ร.ต.ท.วีรวัฒน์ บุญหมื่น นายพันธุ์ศักดิ์ คำใส กำนันตำบลแม่โป่งและ คณะกรรมการ เป็นแกนนำหลักในการบูรณะซ่อมแซมสถานที่แห่งนี้รวบรวมปัจจัยจากชาวบ้านประชาชนและหน่วยงานภาคเอกชน ซื้อวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้างส่วนภาคแรงงานมีทหารจาก ป.พัน 7 กองกำลังผาลาด และชมรมจิตอาสาชาติติพันธ์ร่วมกันก่อสร้าง จนแล้วเสร็จ

และวันนี้ทำพิธีส่งมอบให้กับ รพ.สต ตำบลแม่โป่ง ใช้เป็นสถานที่แพทย์แผนไทยเพื่อดูแลสุขภาพผู้สูงวัยตำบลแม่โป่ง มี อบนวดสมุนไพร กายภาพบำบัด และรับปรึกษาปัญหาสุขภาพผู้สูงวัย ผู้สูงอายุตำบลแม่โป่งและพื้นที่ใกล้เคียงได้ใช้บริการต่อไปหลังจากทำพิธีเสร็จ นายวรวิทย์ ชัยสวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ และนายวีระวุฒิ เทพเรือง (พ่อเลี้ยงโปงลาง) คณะทำงาน นายนิพนธ์ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ได้เดินทางต่อเพื่อดูปัญหาลำน้ำแม่โป่ง บริเวณหมู่บ้านป่าไผ่หมู่ที่ 2 ตำบลแม่โป่ง อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อดูสถานที่ก่อสร้างตลิ่งกันทรุดที่กำลังก่อสร้างเพื่อเป็นโมเดลในการก่อสร้างทั้งลำน้ำแม่โป่ง

โดยมี ร.ต.ท.วีรวัฒน์ บุญหมื่น ตัวแทนชาวบ้านภาคประชาชนยื่นหนังสือถึงนายนิพนธ์ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย โดยมอบผ่าน นายวีระวุฒิ เทพเรืองคณะทำงานรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย เพื่อขอความช่วยเหลือผลักดันของบประมาณทำคันตลิ่งลำน้ำแม่โป่งสุดสาย ซึ่งลำน้ำแม่โป่งแห่งนี้ เวลาน้ำหลากจะสร้างความเสียหายให้กับท้ายน้ำได้แก่เทศบาลตำบลตลาดใหญ่ทุกปีซึ่งจะมีเศษผักตบชวากิ่งไม้ต่างๆจะถูกน้ำดันไปทับถม บริเวณท้ายน้ำซึ่งได้แก่ตำบลตลาดใหญ่ได้รับความเสียหายทุกปี ซึ่งหลังจากนายวีระวุฒิเทพเรือง (พ่อเลี้ยงโปงลาง)คณะทำงานรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย รับเอกสารพร้อมช่วยเหลือและประสานงานเรื่องความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ตำบลแม่โป่งและพื้นที่ใกล้เคียง จะส่งเรื่องให้ความช่วยเหลืออย่างเร่งด่วนต่อไป

ร่วมแสดงความคิดเห็น