มช.ปฐมนิเทศบุคลากรทางการพยาบาลใหม่

คณะแพทยศาสตร์ มช.ปฐมนิเทศบุคลากรทางการพยาบาลใหม่ ฝ่ายการพยาบาล ประจำปี 2565

ศ.(เชี่ยวชาญพิเศษ)นพ.บรรณกิจ โลจนาภิวัฒน์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช. ประธานในพิธี กล่าวต้อนรับและให้โอวาทในการปฐมนิเทศบุคลากรทางการพยาบาลใหม่ ฝ่ายการพยาบาล ประจำปี 2565 จำนวน 114 คน โดยมี ผศ.นพ.นเรนทร์ โชติรสนิรมิต ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ กล่าวให้โอวาท และ ดร.หรรษา เทียนทอง หัวหน้าฝ่ายการพยาบาล และรองผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ กล่าวรายงาน พร้อมแนะนำทีมผู้บริหารทางการพยาบาล , ผู้แทนชมรมต่างๆ ในสังกัดฝ่ายการพยาบาล เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2565 ณ ห้องประชุม ชั้น 15 อาคารเฉลิมพระบารมี คณะแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ร่วมแสดงความคิดเห็น