สูงเม่น จัดโครงการวัด ประชารัฐสร้างสุข ปลูกฝังคุณธรรมนำชีวิต 2565

อ.สูงเม่น จัดโครงการวัด ประชารัฐสร้างสุข ปลูกฝังคุณธรรมนำชีวิต ประจำปี 2565

เมื่อเช้าวันที่ 5 สิงหาคม พ.ศ.​ 2565 เวลา 07.00 น. ณ วัดศรีสว่าง ตำบลสูงเม่น อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่ นายศิวัช ฟูบินทร์ นายอำเภอสูงเม่น เป็นประธานตามโครงการ​วัด​ ประชา​รัฐ​สร้างสุข​ ปลูกฝังคุณธรรมนำชีวิต ประจำปี​ 2565 เพื่อส่งเสริมให้พุทธศาสนิกชน ได้เข้าวัด​ทำบุญ​ตักบาตร​ ฝึกเจริญภาวนา​ สดับรับฟังคำสอนทางพระพุทธศาสนา อันเป็นการส่งเสริมศาสนิกชนให้เป็นคนดี มีคุณธรรมจริยธรรม และนำหลักศีล 5 มาปฏิบัติในชีวิตประจำวัน โดยมี นางจงกลณี อินทรสมใจ นายกเทศมนตรีตำบลสูงเม่น,นายเพ็ญ ก่อกอง กำนันตำบลสูงเม่น พร้อมด้วย ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน และพุทธศา สนิกชนร่วมงานกันอย่างพร้อมเพรียง​

ในโอกาสนี้ นางผุสดี ดวงเนตร พัฒนาการอำเภอสูงเม่น มอบหมายให้ น.ส.จีรนันท์ กำยาน เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชนชำนาญงาน ร่วมกิจกรรมดังกล่าว โดยในการทำกิจกรรม เน้นมาตรการป้องกันและเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และมาตรการสาธารณสุข

ร่วมแสดงความคิดเห็น