ทม.แพร่ เข้าร่วมพิธีเปิดการแข่งขันทักษะทางวิชาการฯ 2565

ทม.แพร่ เข้าร่วมพิธีเปิดการแข่งขันทักษะทางวิชาการ ระดับภาคเหนือ ปี 2565 “เชียงใหม่วิชาการ 2565” จังหวัดเชียงใหม่

วันเสาร์ที่ 6 สิงหาคม พ.ศ.2565 เวลา 07.30 น. ณ บริเวณข่วงวัฒนธรรมเมืองแป้ (กาดสามวัย)
นายโชคชัย พนมขวัญ นายกเทศมนตรีเมืองแพร่ พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลเมืองแพร่ หัวหน้าส่วนราชการ คณะผู้อำนวยการและคณะครูโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองแพร่ ให้ขวัญและกำลังใจแก่พนักงานครูเทศบาลและนักเรียนที่ได้เข้าร่วมแข่งขันทักษะทางวิชาการ ระดับภาคเหนือ ประจำปี 2565 ตามโครงการเข้าร่วมงานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น ประจำปี 2565 จำนวน 50 รายการแข่งขัน “เชียงใหม่วิชาการ 2565” ระหว่างวันที่ 7-9 สิงหาคม 2565 ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่

ร่วมแสดงความคิดเห็น