(มีคลิป) จนท.เร่งเก็บสายสื่อสาร เตรียมรับ ‘บิ๊กตู่’

วันที่ 28 มิ.ย. 65 เจ้าหน้าที่เทศบาลและบริษัทเอกชน เข้าจัดระเบียบสายไฟและสายโทรคมนาคม รวมทั้งทาสีรั้วและปรับภูมิทัศน์จัดเตรียมสถานที่เทศบาลเมืองแม่เหียะ ต.แม่เหียะ อ.เมืองเชียงใหม่ เพื่อต้อนรับนายกรัฐมนตรี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ที่จะเดินทางลงพื้นที่ จ.เชียงใหม่ เพื่อตรวจราชการติดตามการขับเคลื่อนแผนงานตามนโยบายของรัฐบาล ในวันพรุ่งนี้ ( 29 มิถุนายน ) โดยเทศบาลเมืองแม่เหียะเป็นหนึ่งในกำหนดการที่นายกรัฐมนตรีจะเดินทางมา เพื่อเยี่ยมชมโครงการต้นแบบท้องถิ่นดิจิทัล ที่มีการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการยกระดับการพัฒนาและบริหารท้องถิ่น รวมทั้งสร้างเศรษฐกิจใหม่บนฐานเทคโนโลยีดิจิทัล

นอกจากนี้ นายกรัฐมนตรียังมีภารกิจตรวจเยี่ยมติดตามความคืบหน้า โครงการเพิ่มปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำเขื่อนแม่กวงอุดมธารา ซึ่งกรมชลประทาน ได้รับการจัดสรรงบประมาณในการดำเนินโครงการเพิ่มปริมาณน้ำเขื่อนแม่กวงอุดมธารา , เป็นประธานในพิธีเปิด FTI Expo 2022 – Shaping the Future Industry ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา ที่สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยได้ร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการจัดงาน ระหว่างวันที่ 29 มิ.ย. – 3 ก.ค. 2565 เพื่อเป็นการแสดงศักยภาพและยกระดับความก้าวหน้าของภาคอุตสาหกรรมเป้าหมาย ภายใต้แนวคิด BCG เพื่อขานรับนโยบายของรัฐบาลในการเปิดประเทศ หลังวิกฤตการณ์โควิด-19 และภาวะเศรษฐกิจโลกที่ชะลอตัว

นอกจากนี้ ยังเดินทางไปเยี่ยมชมผลงานการยกระดับทักษะของคุณครูทั่วประเทศ (d-Teacher) และ การเรียนการสอนในศูนย์การเรียนรู้ด้านโค้ดดิ้ง พร้อมพบปะครูและนักเรียนที่ โรงเรียนวัดเวฬุวัน ต.หนองผึ้ง อ.สารภี จ.เชียงใหม่ ก่อนเดินทางกลับในช่วงเย็นวันเดียวกัน

การเดินทางมา จ.เชียงใหม่ในครั้งนี้ มีขึ้นภายใต้มาตรการรักษาความปลอดภัยที่เข้มงวด โดยสื่อมวลชนในพื้นที่จะต้องลงทะเบียนแจ้งชื่อและสังกัดในทุกจุด ที่นายกรัฐมนตรีจะเดินทางไปตรวจเยี่ยม จากเดิมที่ลงทะเบียนเพียงครั้งเดียว ขณะที่บางจุดอย่างเช่นที่เทศบาลเมืองแม่เหียะ ยกเลิกจัดมวลชนมาต้อนรับ เนื่องจากพื้นที่จำกัด มีเพียงการแสดงในพื้นที่อาคารสำนักงานเท่านั้น เพื่อลดความแออัดและให้เป็นไปตามมาตรการป้องกันโควิด-19

ร่วมแสดงความคิดเห็น