21 ร้านยาในเชียงใหม่ เข้าร่วมเจอ แจก จบ

21 ร้านยาในเชียงใหม่ ร่วมดูแลผู้ติดเชื้อรับยาร้านยาใกล้บ้าน “เจอ แจก จบ ” ทางเลือกของผู้ป่วยอาการสีเขียว ผู้ป่วยที่มีอาการสีเขียว สามารถขอรับยาที่ร้านยาใกล้บ้านได้แล้ว โดยไม่มีค่าใช้จ่าย ไม่จำเป็นต้องเดินทางมาที่โรงพยาบาล มีขั้นตอนและเงื่อนไขการรับบริการดังนี้

1. ผู้ที่ตรวจ ATK ขึ้น 2 ขีด ที่มีอาการไม่รุนแรง (อาการสีเขียว) สิทธิบัตรทอง, สิทธิข้าราชการ, สิทธิพนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและผู้ประกันตน

– อายุน้อยกว่า 60 ปี

– น้ำหนักไม่เกิน 90 กก.

– ไม่ตั้งครรภ์

– ไม่ใช่เด็กอายุ 0-5 ปี

– ไม่เป็นคนพิการ,ไม่เป็นผู้ป่วยติดเตียง

– ไม่มีโรคประจำตัวกลุ่ม 608 (โรคทางเดินหายใจเรื้อรัง,โรคหัวใจและหลอดเลือด,ไตวายเรื้อรัง,โรคหลอดเลือดสมอง,โรคอ้วน,โรคมะเร็ง,เบาหวาน,ความดันโลหิตสูง)

– ไม่มีอาการปอดอักเสบ

2. โทรติดต่อร้านยาที่เข้าร่วมโครงการ ร้านยาจะให้แอดไลน์ โดยไม่ต้องมาที่ร้านยา

3. ร้านยาจัดส่งยาทางไปรษณีย์ และให้คำปรึกษาฟรี

มีการอัพเดตรายชื่อร้านยาที่เข้าร่วมโครงการเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ สแกน QR code เพื่อตรวจสอบรายชื่อร้านยาที่เข้าร่วมโครงการใกล้บ้านท่าน

ขอบคุณข้อมูล : โรงพยาบาลนครพิงค์

ร่วมแสดงความคิดเห็น