ผวจ.แพร่ลุย อ.วังชิ้น ติดตามสถานการณ์น้ำ

ผวจ.แพร่ลุยอ.วังชิ้นติดตามสถานการณ์น้ำ ความพร้อม รับมือน้ำป่า

เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2565 นายอนุวัธ วงค์วรรณ นายกองค์การบริวารจังหวัดแพร่ มอบหมายให้นายเสรี ทรงศักดิ์ รองนายกองค์การบริหารส่งนจังหวัดแพร่ และนายวีฤทธิ กวยะปาณิก เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ลงพื้นที่อำเภอวังชิ้น จังหวัดแพร่

ร่วมกับ นายสมหวัง พ่วงบางโพ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่พร้อมด้วย พ.อ. สุชาติ พุ่มสุวรรณ รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดแพร่ นายวาทิต ปัญญาคม ปลัดจังหวัดแพร่ นายสายัณห์ กาวีวงศ์ หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดแพร่ นายเสรี ทรงศักดิ์ รองนายกองค์การบริหารส่งนจังหวัดแพร่ และนายวีฤทธิ กวยะปาณิก เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่

เข้ารับฟังการบรรยาย การเตรียมความพร้อมรับภัยพิบัติอุทกภัยน้ำป่าไหลหลาก จากนายอัมพร ฐานะวุฒิกุล นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสรอย เครือข่ายเพื่อนพึ่ง(ภาฯ) สภากาชาดไทย และตรวจเยี่ยมการปรับปรุงศูนย์เครือข่ายเพื่อเป็นสถานที่ทำงาน และการประสานงานของลุ่มน้ำสรอย

พร้อมทั้งลงพื้นที่อำเภอวังชิ้น จังหวัดแพร่ โดยมีนายปานศร ภมรคนธ์ นายอำเภอวังชิ้นรายงานถึงสถานการณ์น้ำที่ได้รับความเสียหายจากฝนตกติดต่อกันหลายวันในช่วงก่อนหน้านี้ ณ บ้านป่าไผ่ หมู่ 11 ตำบลแม่พุง ,บ้านไฮย้อย หมู่ 7 ตำบลสรอย ,บ้านห้วยแม่จอก หมู่ 8 ตำบลแม่ป้าก อำเภอวังชิ้น จังหวัดแพร่

ร่วมแสดงความคิดเห็น