งานบุญสัญจรของพระธรรมจาริกเขต ต.แม่หลวง

เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2565 พระปลัดสุชาติ สุวฑฒโก เจ้าอาวาสวัดห้วยบง ต.วัดจันทร์ อ.กัลยาณิวัฒนา จ.เชียงใหม่ เป็นประธานกองทุนศาสนาสงเคราะห์บนพื้นที่สูง ไปร่วมงานบุญสัญจรของพระธรรมจาริกเขตตำบลแม่หลวง อ.กัลยาณิวัฒนา และเขตตำบลแม่ศึก – แม่นาจร อำเภอแม่แจ่ม จ.เชียงใหม่ ณ.นักสงฆ์คูบอ บ้านผาละปิเหนือ อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่ โดยมีพี่น้องประชาชนชาวพุทธจาก 12 หมู่บ้านจำนวน 300 กว่าคน มาร่วมทำบุญสัญจร
งานบุญสัญจรจะจัดขึ้นทุก 14 ค่ำของทุกเดือน สับเปลี่ยนตามหมู่บ้านต่างๆ ทั้ง 12 หมู่บ้าน ซึ่งมีทั้ง พระสงฆ์ ผู้สูงอายุ พ่อบ้าน แม่บ้าน นักเรียนนักศึกษา เด็กเยาวชนชายในพื้นที่ เข้าร่วมงานบุญครั้งนี้เป็นจำนวนมากทุกคนมาด้วยแรงกายแรงบุญจากใจกันเอง

โดยกิจกรรมแต่ละครั้งจะเน้นการแต่งกายชุดประจำเผ่าปกาเกอะญอ สื่อถึงความหมายของการเป็นชาติพันธุ์ที่เข็มแข็งในพุทธศาสนาจะเป็นแบบอย่างให้แก่สังคมไทยต่อำป
ภายในงานได้มีการประกอบอาหารเพื่อเลี้ยงแขกที่มาร่วมทำบุญร่วมกินข้าวด้วยกัน จากนั้นมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้วัฒนธรรม ฟังธรรมะจากพระสงฆ์ มีการให้ ทาน ศีล ภาวนา เพื่อเป็นการขัดเกลากิเลสใ้ห้กับผู้ร่วมงานได้เป็นอย่างดีต่อไป

ร่วมแสดงความคิดเห็น