นำพานกระเช้าผลไม้ จากพานไหว้ครูมอบให้กับผู้ป่วย

วอศ.แพร่ นำคณะครู นักศึกษานำพานกระเช้าผลไม้ จากพานไหว้ครูมอบให้กับผู้ป่วย

เรื่องราวดีๆจากพานไกว้ครูเกิดขึ้นเมื่อเวลา 14.00 น. วันพฤหัสที่ 30 มิ.ย. 65 ณ.โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเด่นชัย นายโอภาส ปัญญาพฤกษ์ ผอ.วิทยาลัยอาชีวะศึกษาแพร่ ได้นำคณะครู และตัวแทนนักเรียน นักศึกษาฯ นำกระเช้าผลไม้ที่เป็นพานไหว้ครูประจำปี มามอบให้กับผู้ป่วยที่รักษาตัวอยู่ใน ร.พ.สมเด็จพระยุพราชเด่นชัย โดยมอบผ่านแพทย์เกรียงศักดิ์ อัศวนนท์ ผ.อ. ร.พ.สมเด็จพระยุพราชเด่นชัยและบุคคลากรของ ร.พ. เพื่อส่งต่อผู้ป่วย เป็นกิจกรรมส่งต่อกำลังใจและความสุขหลังเสร็จพิธีไหว้ครู โดยทำติดต่อกันมาต่อเนื่องแล้ว สี่ปี เป็นโครงการอาชีวะสร้างชาติ

และตัวแทนนักศึกษาอีกคณะก็นำขนม และสิ่งของ เครื่องบริโภคที่ได้จากทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห่งในภาคเช้าของวันไหว้ครู มอบให้กับนักเรียนพิการด้านสายตา ร.ร.สอนคนตาบอดสันติจินตนา อ.เด่นชัย ตามความประสงค์ของคณะครูและนักศึกษาที่ร่วมจัดกิจกรรมงานพิธีวันไหว้ครูประจำปี ดังกล่าว

ร่วมแสดงความคิดเห็น