อบต.ปางหมูรับรางวัล 4 ปีซ้อน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี

วันที่ 8 พฤศจิกายน 2566 อบต.ปางหมู นำโดย นายอุกฤษฎ์ แสงงาม นายก อบต.ปางหมู พร้อมด้วย นายเอกพงษ์ มั่นคง รองนายก อบต.ปางหมู นายสุริยะกาญจน์ มาลาวัลย์ รองปลัด อบต.ปางหมู รักษาราชการแทนปลัด อบต.ปางหมู นางสาวอัญชลี มาลา ผอ.กองคลัง และทีมงาน เดินทางร่วมจัดนิทรรศการและเข้ารับรางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่มีการบริหารการจัดการที่ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล แขวงดุสิต เขตดุสิต กทม โดย อบต.ปางหมู ได้รับรางวัลที่ 3 ประเภทดีเลิศ (ประเภทสูงสุด) ในการส่งผลงานศูนย์นวัตกรรมท้องถิ่นปางหมูอัฉริยะ เข้าร่วมประกวด

ร่วมแสดงความคิดเห็น