“ซูการ์โน” ชูวาระ เลือกตั้งผู้ว่าฯ ทั่วประเทศ

22 มิ.ย.65 นายซูการ์โน มะทา ยะลา เขต 2 พรรคประชาชาติ ในฐานะ ประธานคณะกรรมาธิการ (กมธ.) การกระจายอำนาจ การปกครองส่วนท้องถิ่น และการบริหารราชการรูปแบบพิเศษ สภาผู้แทนราษฎร เปิดเผยหลังการประชุมคณะกรรมาธิการการกระจายอำนาจฯ ครั้งที่ 83 ว่า ความคืบหน้าการดำเนินงานของคณะกรรมาธิการการกระจายอำนาจฯ พิจารณาเรื่องการเลือกตั้งผู้ว่าราชการจังหวัดทั่วประเทศ โดยได้เชิญผู้แทนจากกระทรวงมหาดไทย สำนักงานคณะกรรมการการกระจายอำนาจ ได้แก่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และผู้แทนกลุ่ม ‘We’re all voters : เลือกผู้ว่าฯ ทั่วประเทศต้องเกิดขึ้นจริง’ เข้าร่วมประชุม โดยทางกลุ่ม We’re all voters มีข้อเสนอ ดังนี้

1. ผลักดันให้การรณรงค์เลือกตั้งผู้ว่าราชการจังหวัดทั่วประเทศ ให้เข้าสู่กระบวนการพิจารณาของคณะกรรมาธิการฯ และรัฐสภา

2. ให้มีการแก้ไขรัฐธรรมนูญให้เกิดการเลือกตั้ง ผู้ว่าราชการจังหวัดทั่วประเทศ และปลดล็อกให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีขอบเขตอำนาจ และการใช้งบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ

“ที่ประชุมคณะกรรมาธิการ (กมธ.) การกระจายอำนาจ การปกครองส่วนท้องถิ่น และการบริหารราชการรูปแบบพิเศษ มีมติให้กระทรวงมหาดไทยรับข้อเสนอดังกล่าวไปพิจารณา และดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป และคณะกรรมาธิการฯ จะจัดให้มีการสัมมนาเกี่ยวกับการเลือกตั้ง ผู้ว่าราชการจังหวัดทั่วประเทศ เพื่อรับฟังความคิดเห็นจากทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องต่อไป” นายซูการ์โน มะทา กล่าว

ร่วมแสดงความคิดเห็น