มข.เปิดรับฝึกงานบนเรือสำราญ ที่อเมริกา

เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2565 มหาวิทยาลัยขอนแก่น โพสต์แจ้งข่าว รับสมัครนักศึกษา หรือบุคคลทั่วไป เข้าร่วมโครงการฝึกงานบนเรือสำราญ ประเทศสหรัฐอเมริกาสำหรับนักศึกษาและบุคคลทั่วไป โดยเป็นความร่วมมือ HOH International กับศูนย์บริหารจัดการด้านโรงแรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น เปิดรับผู้สนใจเข้าร่วมฝึกอบรม และฝึกงานบนเรือสำราญนานาชาติ แผนกบริการอาหารและเครื่องดื่ม

– ฝึกอบรม 1 เดือน ระหว่าง วันที่ 5-28 กันยายน 2565 ณ โรงแรมบายาสิตา มหาวิทยาลัยขอนแก่น

– ฝึกงานบนเรือสำราญ 9-12 เดือน ลงเรือเดือนพฤศจิกายนเป็นต้นไป

– ระหว่างฝึกงาน รายได้ขั้นต่ำ 850 USD

ฟรีค่าตั๋วเครืองบิน ฟรีค่าวีซ่า ฟรีตรวจสุขภาพ (สำรองจ่ายก่อนได้คืนก่อนเดินทาง) ฟรีประกันชีวิต และอุบัติเหตุ ฟรีห้องพัก

คุณสมบัติ
– รับนักศึกษาทุกสถาบัน ทุกคณะวิชา ทุกแผนก รับระดับ ปวส. ขึ้นไป และบุคคลทั่วไปที่จบการศึกษามาไม่เกิน 5 ปี
– อายุ ไม่ต่ำกว่า 20 ปีบริบรูณ์และไม่เกิน 30 ปี
– สุขภาพร่างกายแข็งแรง(ตรวจโรคก่อนฝึกฯ)
– หลังจากฝึกงานบนเรือสำราญ 90 วันพิจารณาจ้างเป็นลูกเรือประจำ
– สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้
– บุคลิกและทัศนคติดี
– รักและสนใจในงานบริการ

รับจำนวนจำกัด ไม่เกิน 20 คนต่อรุ่น
ค่าโครงการ 50,000 บาทต่อท่าน
ค่าโครงการประกอบด้วย
– ค่าฝึกอบรมก่อนลงเรือสำราญ(แยกตามแผนก)
– ค่าอุปกรณ์ฝึกรวมถึงวัสดุสิ้นเปลือง
– ค่าชุดฝึก
– ค่าที่พัก
– ค่าอบรมพื้นฐานความปลอดภัยทางทะเล 6 หลักสูตร (STCW)

เงื่อนไข
– ผู้ที่ผ่านการพิจารณา (สัมภาษณ์)จะต้องเข้ารับอบรมก่อนลงเรือสำราญ
– ตำแหน่งและแผนกที่จะได้รับขึ้นอยู่กับผลการฝึก และผ่านเกณฑ์การทดสอบ
– มีรายได้ระหว่างฝึกงานขั้นต่ำ 850 USD
– หลังจากฝึกงานบนเรือสำราญ 90 วันพิจารณาจ้างเป็นลูกเรือประจำ

ศูนย์บริหารจัดการด้านโรงแรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น
📱สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ : 099 023 9779, 096 845 4249

ร่วมแสดงความคิดเห็น