รร.สันติสุข จัดกิจกรรม”รำลึกครูกลอนสุนทรภู่”

วันศุกร์ที่ 24 มิถุนายน 2565 “รำลึกครูกลอนสุนทรภู่”โรงเรียนสันติสุข สพม.เชียงใหม่ โดยกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยร่วมกับคณะกรรมการสภานักเรียน ได้จัดกิจกรรมวันสุนทรภู่ ประจำปีการศึกษา 2565 ขึ้น เพื่อรำลึกถึงท่านสุนทรโวหาร ยอดกวีเอกของไทย ในงานมีการแสดงนิทรรศการประวัติและผลงานของท่านสุนทรภู่ การแข่งขันวาดภาพ การคัดลายมือ การอ่านทำนองเสนาะ การแข่งขันตอบปัญหาภาษาไทย การเดินแบบตัวละครไทย การแสดงละครเรื่องสังทองตอนรสจนาเลือกคู่ การแสดงของนักศึกษาฝึกสอน นักเรียนและคุณครู ทั้งนี้โดยมี ดร.ศราวุฒิ ขันยา ผู้อำนวยการโรงเรียนเป็นประธานในพีธี และนางสาวพิณานันท์ เชื้อศรีลา หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยโรงเรียนสันติสุข เป็นผู้กล่าวรายงาน

ร่วมแสดงความคิดเห็น