ช่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภัย จ.แพร่

ทต.ป่าแมต ร่วมกับ มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง มูลนิธิร่วมใจจังหวัดแพร่ ช่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภัย

เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2565 นายสุภวัฒน์ ศุภศิริ นายกเทศมนตรีตำบลป่าแมต อ.เมือง จ.แพร่ มอบหมายให้ นายสุธรรม ศรีชมภู รองนายกเทศมนตรีตำบลป่าแมตและคณะผู้บริหาร รองปลัดเทศบาล เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลป่าแมต , นายวีรชัย กุยคำ กำนัน ตำบลป่าแมต พร้อมผู้นำชุมชน ร่วมต้อนรับมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง มูลนิธิร่วมใจจังหวัดแพร่ สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จ.แพร่ เพื่อมอบถุงยังชีพเครื่องอุปโภคบริโภคช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัย บ้านมหาโพธิ์ หมู่ที่ 5

นายสุธรรม ศรีชมภู กล่าวว่า วันนี้ได้รับมอบหมายจาก นายสุภวัฒน์ ศุภศิริ นายกเทศมนตรีตำบลป่าแมต อ.เมือง จ.แพร่ พร้อมคณะผู้บริหาร รองปลัดเทศบาล เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลป่าแมต , นายวีรชัย กุยคำ กำนัน ตำบลป่าแมต พร้อมผู้นำชุมชน ร่วมต้อนรับมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง มูลนิธิร่วมใจจังหวัดแพร่ สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จ.แพร่ เพื่อมอบถุงยังชีพเครื่องอุปโภคบริโภคช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัย บ้านมหาโพธิ์ หมู่ที่ 5 ตำบลป่าแมต เพื่อใช้ในการดำรงชีพเป็นขวัญและกำลังใจในการช่วยเหลือเบื้องต้นสำหรับผู้ประสบอัคคีภัย

ร่วมแสดงความคิดเห็น