ตลาดนัดพลังงาน และเวทีเสวนาการลงทุนเทคโนโลยีฯ จ.ลำปาง

พลังงานจังหวัดลำปาง จัดตลาดนัดพลังงานฯ ดึงเครือข่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน มาจัดแสดง หวังให้เป็นพลังงานทางเลือกทดแทนพลังงานที่มีราคาสูงขึ้นทุกวัน

วันที่ 29 มิถุนายน 2565 ที่กลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์ฮักน้ำจาง ต.บ้านกิ่ว อ.แม่ทะ จ.ลำปาง นายสุรพล บุรินทราพันธุ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง นายนายจารุเกียรติ ปัญญาดี พลังงานจังหวัดลำปาง พร้อมผู้แทนจากหน่วยงานต่างๆ และประชาชนทั่วไป ได้ร่วมกิจกรรม “ตลาดนัดพลังงานและเวทีเสวนาการลงทุนเทคโนโลยีพลังงานระดับชุมชน” เพื่อลดการใช้พลังงาน ซึ่งถือเป็นการส่งเสริมเศรษฐกิจระดับชุมชนท้องถิ่นช่วยสร้างความเข้มแข็งพึ่งพาตนเองได้ สามารถสร้างศักยภาพการแข่งขัน ช่วยยกระดับมาตรฐานการครองชีพและความเป็นอยู่ของประชาชนในชุมชนต่างๆ ให้ดีขึ้น สร้างทางเลือกให้กับกลุ่มเกษตรกรหรือกลุ่มชุมชนที่สนใจในการลงทุนจัดหาเทคโนโลยีพลังงาน

ภายในงานได้มีการจัดแสดงผลงานต่างๆ ที่น่าสนใจคือ รถจักรยานยนต์มอเตอร์คลอส หรือ รถวิบากไฟฟ้าที่ขับเคลื่อนด้วยระบบไฟฟ้า ซึ่งเป็นรถต้นแบบ ที่บริษัทเอกชนแห่งหนึ่ง กำลังดำเนินการ เพื่อใช้ในการออกลาดตระเวนพื้นที่ป่าเขา พื้นที่ทุระกันดารของเจ้าหน้าที่กรมป่าไม้ และกรมอุยานแห่งชาติฯ รถจักรยานยนต์มอเตอร์คลอส หรือ รถวิบากไฟฟ้า คันนี้ใช้เวลาชาร์จแบตเตอรี่ ประมาณ 4 ชั่วโมง สามารถที่จะวิ่งใช้งานได้ 100 กิโลเมตร ซึ่งยังอยู่ในระหว่างศึกษาและออกแบบให้เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ให้มากที่สุด และให้การใช้งานสะดวกมากขึ้น โดยเฉพาะการชาร์จแบตเตอรี่ก็สามารถชาร์จ จากแผงโซล่าเซลล์ในพื้นที่ป่าได้ทันที โดยไม่ต้องกังวลเรื่องพลังงานที่จะหมดหรือไม่เพียงพอ

นอกจากนี้ภายในงานยังได้มีการจัดแสดงเทคโนโลยีพลังงานจากเครือข่ายพลังงานทางเลือกจากเครือข่ายทั้งในจังหวัดลำปาง และอีกหลายๆจังหวัด นำผลงานมาจัดแสดง ซึ่งสามารถที่จะนำไปใช้พัฒนาต่อยอดต่อไปได้ ทั้งเตาซุปเปอร์สุดยอดประหยัดพลังงาน ที่ใช้เชื้อเพลิงจากน้ำมันพืชหรือน้ำมันหมูที่ใช้แล้ว มาร่วมกับถ่านไม้ทั่วไป สามารถผลิตเชื้อเพลิงได้เป็นอย่างดี และสามารถติดอุปกรณ์เสริมที่เตา แปลงพลังงานเชื้อเพลิงที่ลุกไหม้กลายเป็นพลังงานไฟฟ้า เป็นทั้งกระแสไฟฟ้าตรง ได้ถึง 12 โวลต์ สามารถใช้ได้จริงและหาก ต่อยอดให้เป็นพลังงานในอุตสาหกรรมขนาดย่อมและขนาดกลางได้ก็จะสามารถประหยัดพลังงานได้อีกจำนวนมาก และยังมีกลุ่มพลังงานทดแทนอื่นๆที่มาจัดแสดงได้ สาธิตการใช้พลังงานทดแทนเพื่อหวังจะเป็นทางเลือกของชุมชนต่างๆ นำไปใช้ประโยชน์ต่อไป

ร่วมแสดงความคิดเห็น