(มีคลิป) ชป.ป้องกันและปราบปราม การกระทำผิด พรบ.ป่าไม้ บุกยึดแปรรูปไม้เถื่อน กลุ่มมอดไม้วิ่งหนีลอยนวล

เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2565 เวลา 02.30 น. ชุดปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามที่ 2 อำเภอปางมะผ้า นำโดยนายนิกร แก้วโมรา หัวหน้าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าลุ่มน้ำปาย พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่หน่วยพิทักษ์ป่าน้ำริน-แม่อูมองและเจ้าหน้าที่จุดสกัดกิ่วลม-ดอยจิกจ้อง ได้รับแจ้งจากผู้หวังดี ว่ามีการลักลอบแปรรูปไม้ในบริเวณป่าแม่หมูลีซอ หมู่ที่ 8 ตำบลสบป่อง อำเภอปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน จึงได้นำกำลังเข้าตรวจสอบในพื้นที่เกิดเหตุ พบกลุ่มมอดไม้ จำนวน 3-5 คน กำลังร่วมกันแปรรูปไม้ เมื่อเห็นเจ้าหน้าจึงได้หลบหนีโดยใช้ความมืดและความชำนาญในพื้นที่ หนีเข้าป่าโดยไม่สามารถติดตามได้ โดยทิ้งของกลางไว้ในที่เกิดเหตุ ประกอบด้วย รถจักรยานยนต์จำนวน 3 คัน เลื่อยโซ่ยนต์จำนวน 2 เครื่อง อาวุธปืนไทยประดิษฐ์ จำนวน 2 กระบอก และ โทรศัพท์ จำนวน 1 เครื่อง เจ้าหน้าที่คาดว่า หน้าจะเป็นของกลุ่มมอดไม้ที่ทำตกไว้ ตรวจสอบ รอบๆ พื้นที่ พบไม้กระยาเลยแปรรูป จำนวน 1 แผ่น ปริมาณ 0.33 ลบ.ม. ไม้กระยาเลยท่อน จำนวน 2 ท่อน ปริมาตร 1.43 ลบ.ม. คณะเจ้าหน้าที่จึงได้แจ้งข้อกล่าวหากลุ่มมอดไม้ ดังนี้


1. ผิดตาม พระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 2484 และแก้ไขเพิ่มเติม มาตรา 11,73 วรรคสอง ฐาน “ร่วมกันทำไม้หวงห้ามโดยไม่ได้รับอนุญาต และเป็นการกระทำผิดเกี่ยวกับไม้หวงห้าม” มาตรา 48,73 วรรคสอง ฐาน “ภายในเขตควบคุมการแปรรูปไม้ ทำการแปรรูปไม้และมีไม้กระยาเลยแปรรูปไว้ในครอบครองเกิน 0.2 ลบ.ม. โดยไม่ได้อนุญาต”
2. ผิดตาม พระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2562 มาตรา 53 ฐาน “ร่วมกันเข้าในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า โดยไม่ได้รับอนุญาต”ประกอบมาตรา 96 ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสามปี หรือปรับไม่เกินสามหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ และ มาตรา 5 (5) ฐาน “ร่วมกันนำออกไปกระทำด้วยประการใดๆ ให้เป็นอันตรายหรือทำให้เสื่อมสภาพซึ่งไม้ ภายในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า โดยไม่ได้รับอนุญาต”ประกอบมาตรา 100 ผู้ใดฝ่าฝืนจะระวางโทษจำคุกไม่เกินห้าปีหรือปรับไม่เกินห้าแสนบาทหรือทั้งจำทั้งปรับ
3. ผิดตาม พระราชบัญญัติเลื่อยโซ่ยนต์ พุทธศักราช 2545 มาตรา 4 ฐาน “มีเลื่อยโซ่ยนต์ไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาตจากนายทะเบียน”
4. พระราชบัญญัติอาวุธปืน ฐาน “มีอาวุธและเครื่องกระสุนปืนไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาตและพกพาอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนไปในเมือง หมู่บ้าน หรือในที่สาธารณะ โดยไม่ได้รับอนุญาต”
จึงได้ตรวจยึดของกลางทั้งหมดนำเก็บที่หน่วยพิทักษ์ป่าปางมะผ้า อำเภอปางมะผ้า และเข้าแจ้งความ ร้องทุกข์กล่าวโทษ ต่อพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธร ปางมะผ้า ตามคดีอาญาที่ 32/65 บัญชีของกลางที่ 22/65 ปจว.ข้อที่ 3 เวลา 16.00 น. ลงวันที่ 5 มี.ค. 2565

ร่วมแสดงความคิดเห็น