แม่ฮ่องสอน เร่งปรับปรุงถนน ให้ชาวบ้านช่วงฤดูฝน

แม่ฮ่องสอน เร่งประสานงานปรับปรุงถนนให้ชาวบ้านที่เดือดร้อน จากการเดินทางช่วงฤดูฝน โดยปรับปรุงถนนเส้นทางสัญจร และเป็นการบรรเทาความเดือดร้อน ให้กับประชาชนที่เดินทางสัญจรระหว่างหมู่บ้านที่ลำบาก ในการเดินทางห้วงฤดูฝนให้มีความสะดวก ในการขนย้ายพืชผลทางการเกษตร

นาย ไพโรจน์ ภัทรพาณิชย์กุล อดีต สจ.แม่ฮ่องสอน นายจีรพงศ์ พวงทอง สจ.แม่ฮ่องสอน เข้าพบเพื่อประสานแผนงานและหารือเรื่องการขุดลอกสระน้ำ ใน ต.บ้านกาศ พร้อมขยายปรับปรุงถนนทางสัญจรเชื่อมระหว่าง บ้านห้วยหลวง – บ้านแม่ต๊อบ ต.บ้านกาศ อ.แม่สะเรียง ร่วมกับ พ.อ.จิรายุ จิตธรรม ผบ.นพค.36 สนภ.3 นทพ. บ้านคอนผึ้ง ต.แม่คะตวน อ สบเมย จ แม่ฮ่องสอน

เพื่อปรับปรุงผิวจราจร และเป็นการอำนวยความสะดวกให้กับประชาชน ที่เดินทางสัญจรระหว่างหมู่บ้าน เพื่อสร้างความปลอดภัยให้แก่ตัวบุคคล และทรัพย์สินของประชาชน ซึ่งถนนเดิมแคบและเป็นหลุมเป็นบ่อทำให้ได้รับความเดือดร้อน การสัญจรในฤดูฝนเป็นไปด้วยความยากลำบาก ทั้งนี้ทาง นายไพโรจน์ ภัทรพาณิชย์กุล อดีต สจ.แม่ฮ่องสอน และนายจีรพงศ์ พวงทอง สจ.แม่ฮ่องสอน ได้ลงพื้นที่สำรวจและทำประชาคมในหมู่บ้านแม่ต๊อบ โดยได้รับการยกมือในมติเป็นเอกฉันท์เรียบร้อยแล้ว และรอทางหน่วย นพค. 36 ลงพื้นที่ปรับปรุงถนนให้ชาวบ้านได้ใช้ในเร็วๆนี้ต่อไป

ร่วมแสดงความคิดเห็น