ช่วยเหลือผู้ประสบภัยไฟไหม้ หมู่ที่ 9 ต.ร่องกาศ

อ.สูงเม่น และกาชาดแพร่มอบเครื่องอุปโภค-บริโภค เครื่องใช้ในครัวเรือนและเงินช่วยเหลือแก่ผู้ประสบภัยไฟไหม้ หมู่ที่ 9 ต.ร่องกาศ
……….เมื่อวันที่ 29 มิ.ย. 2565 เวลา 13.00 น. นายศิวัช ฟูบินทร์ นายอำเภอสูงเม่น พร้อมด้วยนางชลธิชา ฟูบินทร์ นายกกิ่งกาชาดอำเภอสูงเม่น ลงพื้นที่มอบเครื่องอุปโภค-บริโภค และเงินช่วยเหลือ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน ให้แก่ นางประนอม เทียนทอง บ้านเลขที่ 87 หมู่ที่ 9 ต.ร่องกาศ อ.สูงเม่น เสียหายทั้งหลัง
และบ้านนายนพดล ในเวียง บ้านเลขที่ 87/2 หมู่ที่ 9 ต.ร่องกาศ เสียหายบางส่วน
โดยมี นายจักรพงศ์ จิตชุ่ม กำนันตำบลร่องกาศ นางวิไลวรรณ นาลัย ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 9 ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 9 ร่วมมอบในครั้งนี้


……..ในการนี้ นางผุสดี ดวงเนตร พัฒนาการอำเภอสูงเม่น พร้อมทีมงานสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอสูงเม่น ร่วมลงพื้นที่ในครั้งนี้
………ในวันเดียวกันนึ้ เวลา 15.30 น. นางวันทนา พ่วงบางโพ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดแพร่ มอบหมายให้นางนงคราญ ปัญญาคม นางจารุณีย์ สุขประเสริฐ รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดแพร่ และคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดแพร่ พร้อมด้วยนางชลธิชา ฟูบินทร์ นายกกิ่งกาชาดอำเภอสูงเม่น ออกเยี่ยมและให้กำลังใจผู้ประสบอัคคีภัยในพื้นที่อำเภอสูงเม่น ดังนี้

  1. นางประนอม เทียนทอง บ้านเลขที่ 87 หมู่ที่ 9 ต.ร่องกาศ อ.สูงเม่น เสียหายทั้งหลัง
    มอบเงินช่วยเหลือ 5,000.-บาท ถุงยังชีพ เครื่องครัวเมเยอร์ หม้อไฟฟ้าอเนกประสงค์ และพัดลม
  2. นายนภดล ในเวียง บ้านเลขที่ 87/2 หมู่ที่ 9 ต.ร่องกาศ เสียหายบางส่วน
    มอบถุงยังชีพ เพื่อเป็นการช่วยเหลือในเบื้องต้น

ร่วมแสดงความคิดเห็น