เร่งช่วยเหลือดินสไลด์ สุเทพ-ขุนช่างเคี่ยน

วันนี้ (วันที่ 22 พฤษภาคม 2565) นายพิชัย เลิศพงศ์อดิศร นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ได้สั่งการให้สำนักการช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ นำเครื่องจักรกลพร้อมเจ้าหน้าที่ เร่งให้ความช่วยเหลือ เปิดเส้นทางถนน ชม.ถ. 1-0035 บ้านดอยปุย หมู่ที่ 11 ตำบลสุเทพ – บ้านขุนช่างเคี่ยน หมู่ที่ 4 ตำบลช้างเผือก อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ เนื่องจากถนนเส้นดังกล่าวเกิดดินสไลด์และต้นไม้ล้มขวางทางการจราจร ทำให้ไม่สามารถสัญจรไปหาได้ตามปกติ

ร่วมแสดงความคิดเห็น