ร่วมสืบสานอนุรักษ์พัฒนาคุณค่าวัฒนธรรมลำปางเมืองเก่า 1,300 ปี ข่วงหลวงเวียงละกอน #ฮักหนาลำปาง ครั้งที่ 1

เมื่อ 4 ธันวาคม 2564 เวลา 09.00 น. พลตรีอโณทัย ชัยมงคล ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 32 ร่วมพิธีเปิดงาน “ข่วงหลวงเวียงละกอน” ครั้งที่ 1 #ฮักหนาลำปาง พร้อมด้วย รองนายกเทศมนตรีนครลำปาง,นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง,นายกเหล่ากาชาดจังหวัดลำปาง และหน่วยงานราชการและภาคีเครือข่ายร่วมพิธี ณ ลานข่วงหลวงเวียงละกอน หน้ามิวเซียมลำปาง โดยมี นายสิธิชัย จินดาหลวง ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานในพิธี ทั้งนี้ พันเอกสันดุษิต ดีบุกคำ ประธานคณะกรรมการอำนวยการและประสานงานเครือข่ายลำปางรักษ์เมืองเก่า กล่าวรายงานวัตถุประสงค์และความเป็นมาเพื่อให้ประชาชน ชุมชน และองค์กรทุกภาคส่วน ตระหนักถึงคุณค่าในการดำเนินงานในรูปแบบเครือข่าย อนุรักษ์พัฒนาและส่งคุณค่านี้สู่คนรุ่นถัดไป อีกทั้งเพื่อสร้างการเรียนรู้ตัวตนของชุมชนสังคมลำปาง ให้เกิดความตระหนัก พร้อมแปรคุณค่าเป็นเศรษฐกิจที่สร้างสรรค์เอื้อประโยชน์ต่อการดำรงอยู่ของชุมชนและสังคมอย่างยั่งยืน ทั้งนี้มณฑลทหารบกที่ 32 ได้สนับสนุนการจัดงานโดยนำการแสดงชุดตีกลองสะบัดชัยเพื่อตีเบิกฤกษ์ในพิธีเปิดงานอีกด้วย และกิจกรรมจัดระหว่างวันที่ 4-6 ธันวาคม 2564 สามารถเที่ยวชมได้ฟรีตลอดงาน #ฮักหนาลำปาง #มณฑลทหารบกที่32ร่วมสืบสานวัฒนธรรม

ร่วมแสดงความคิดเห็น