เชียงใหม่เปิดบ้านรับประชุมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย

เชียงใหม่เปิดบ้านรับประชุมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย
เทียบเชิญ”ยิ่งลักษณ์ “นั่งหัวโต๊ะประชุมทิศทางการพัฒนาท้องถิ่น

สันนิบาตเทศบาลเชียงใหม่พร้อมรับการประชุมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทยปลายเดือนนี้ เชิญนายกรัฐมนตรีคนเชียงใหม่ ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร เป็นประธาน ก่อนรับงานใหญ่ เช็คความพร้อมเชิญท้องถิ่นในเชียงใหม่หารือซักซ้อมการเป็นเจ้าบ้าน 17 มิ.ย.2556 ณ หอประชุม 80 ปี อบจ.

ดร.จำรูญ เร่งถนอมทรัพย์ ประธานสันนิบาตเทศบาลจังหวัดเชียงใหม่เปิดเผยว่าจังหวัดเชียงใหม่ได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพการประชุมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย โดยเทศบาลจากทุกจังหวัดทั่วประเทศจะเดินทางมาเข้าร่วมการประชุมครั้งนี้ในวันที่ 26-28 มิถุนายน 2556  ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ ในการนี้สันนิบาตเทศบาลจังหวัดเชียงใหม่ได้เตรียมความพร้อมในการเป็นเจ้าบ้านให้การรับนายกเทศมนตรีและปลัดเทศบาลและคณะทำงานกว่า 2,000 แห่งนับหมื่นคนที่จะเดินทางมายังจังหวัดเชียงใหม่
ในการเตรียมการต้อนรับและเตรียมความพร้อมการประชุมในครั้งนี้ ทางสันนิบาตจังหวัดเชียงใหม่จะได้จัดการประชุมเพื่อหารือกันในวันที่ 17 มิถุนายน 2556 ณ หอประชุม 80 ปีขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ด้านหลังศูนย์ราชการจังหวัด พร้อมกันนี้โดยเชิญนายบุญเลิศ บูรณุปรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่มาร่วมบรรยายในเรื่องของการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น และได้เชิญนายธานินท์ สุภาแสน ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่มาร่วมในการประชุมในครั้งนี้ด้วย

ดร.จำรูญ กล่าวอีกว่าการประชุมใหญ่ที่จะมีขึ้นทางสันนิบาตได้เชิญ นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรีมาเป็นประธานเปิดการประชุมในครั้งนี้ด้วย พร้อมกันนี้ยังมี นายวิชัย บรรดาศักดิ์ นายก ส.ท.ท. มาร่วมบรรยายให้ความรู้และรายงานการดำเนินงานของ ส.ท.ท.ให้มวลสมาชิกได้รับทราบ ซึ่งในส่วนของจังหวัดเชียงใหม่มีคณะทำงานร่วมประกอบด้วยนายนันท์ เครือนพรัตน์ นายทัศนัย บูรณุปกรณ์ นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ เป็นกรรมาธิการที่ปรึกษาสมาคมฯ นายมนูญ บูรณพัฒนา นายกเทศมนตรีตำบลยางเนิ้ง เป็นกรรมาธิการร่วมของสมาคมอีกด้วย

สำหรับการประชุมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทยที่มีขึ้นในจังหวัดเชียงใหม่ นอกจากจะมีเนื้อหาสาระของการประชุมที่มุ่งเน้นการบริหารจัดการท้องถิ่นให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันแล้ว นับเป็นโอกาสดีของจังหวัดเชียงใหม่ที่จะได้ให้การต้อนรับแขกบ้านแขกเมือง ประชาสัมพันธ์เผยแผ่ให้จังหวัดเชียงใหม่เป็นที่รู้จัก และจะเป็นการส่งเสริมการท่องเทื่ยวของจังหวัดด้วยเพราะจะมีผู้เข้าร่วมประชุมนับหมื่นคนมาจังหวัดเชียงใหม่ในครั้งนี้.

You must be logged in to post a comment Login