74483

สธ. เฝ้าระวังฝุ่น PM 2.5 พบ 3 เดือน ป่วยกว่า 2 ล้านคน

31 มีนาคม 2566 นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่า สถานการณ์ฝุ่น PM 2.5 ข้อมูลวันที่ 31 มีนาคม 2566 ช่วงเวลา 06.00 น. ค่าเฉลี่ยฝุ่น 24 ชั่วโมง พบว่า ภาคเหนือยังอยู่ในระดับมีผลกระทบต่อสุขภาพ โดยค่าสูงสุดอยู่ที่ ต.เวียงใต้ อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน 446 มคก./ลบ.ม. ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2566 เป็นต้นมา มีรายงานผู้ป่วยที่เกี่ยวข้องกับมลพิษทางอากาศสะสมแล้ว 2,019,854 ราย เฉพาะเดือนมีนาคมนี้ พบกลุ่มโรคที่เจ็บป่วยสูงสุด ได้แก่ กลุ่มโรคระบบทางเดินหายใจ ตามด้วยโรคผิวหนังอักเสบ และโรคตาอักเสบ ได้สั่งการให้หน่วยงานสาธารณสุขในพื้นที่ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด และสื่อสารแจ้งเตือนผลกระทบทางสุขภาพที่อาจจะเกิดขึ้น เตรียมอาคารสถานที่และครุภัณฑ์ต่างๆ การจัดบริการทางการแพทย์ สถานที่สำรองหรือจัดตั้งโรงพยาบาลสนามเมื่อจำเป็น พร้อมทั้งสำรองยา เวชภัณฑ์ และอุปกรณ์ทางการแพทย์ ให้เพียงพอต่อการให้บริการ             […]

เชียงใหม่จุดความร้อนพุ่ง! พบมากสุดในไทย

จุดความร้อนในไทยวานนี้ ลดลงเหลือ 2.8 พันจุด พบที่เชียงใหม่มากที่สุด ส่วน PM 2.5 เช้านี้ที่แม่ฮ่องสอน พุ่งกว่า 5 ร้อยไมโครกรัม GISTDA เผยข้อมูลจากดาวเทียมซูโอมิ เอ็นพีพี (Suomi NPP) ของวันที่ 29 มีนาคม 2566 ไทยพบจุดความร้อน 2,870 จุด โดยมีเพื่อนบ้านอย่างเมียนมา ขึ้นนำอยู่ที่ 3,964 จุด, สปป.ลาว 2,139 บาท, เวียดนาม 205 จุด, กัมพูชา 195 จุด และมาเลเซีย 53 จุด สำหรับจุดความร้อนในประเทศไทย ส่วนใหญ่พบในพื้นป่าอนุรักษ์ 1,479 จุด, พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ 1,080 จุด, พื้นที่ชุมชนอื่นๆ 111 จุด, พื้นที่เกษตร 100 จุด, พื้นที่เขต สปก. […]

สธ.เผยคนป่วยเพิ่ม 1.7 ล้านคนจากมลพิษทางอากาศ

28 มีนาคม 2566 นายแพทย์โอภาส การย์กวินพงศ์ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข กล่าวถึงกรณีหมอกควันและฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 ของประเทศไทยที่สูงเกินค่ามาตรฐานในระดับมีผลกระทบต่อสุขภาพในหลายพื้นที่ ว่า สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดทุกแห่งได้เฝ้าระวังติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด โดยเฉพาะพื้นที่ภาคเหนือตอนบน 17 จังหวัด และพื้นที่ที่ติดกับประเทศเพื่อนบ้าน 6 จังหวัด ได้แก่ แม่ฮ่องสอน เชียงใหม่ เชียงราย พะเยา แพร่ และน่าน และพิจารณาเปิดศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุขตามสถานการณ์ของแต่ละพื้นที่ พร้อมทั้งดำเนินงานตามแนวทาง “3 มาตรการ 10 กิจกรรมสำคัญ” ได้แก่ 1) มาตรการลดและป้องกันผลกระทบต่อสุขภาพ โดยเฝ้าระวังสถานการณ์และแจ้งเตือนความเสี่ยงต่อสุขภาพ, เฝ้าระวังผลกระทบต่อสุขภาพและพฤติกรรมสุขภาพ, ยกระดับการสื่อสารเชิงรุก, สร้างความรอบรู้และสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 2) มาตรการจัดบริการด้านการแพทย์และสาธารณสุข สนับสนุนอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคลแก่กลุ่มเสี่ยง, เปิดคลินิกมลพิษ/จัดเตรียมห้องปลอดฝุ่น,จัดระบบปฏิบัติการเชิงรุก เพื่อดูแลประชาชน และ 3) เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ โดยมีระบบบัญชาการเหตุการณ์เมื่อเข้าสู่ระยะวิกฤต, ส่งเสริมและขับเคลื่อนกฎหมาย พ.ร.บ.การสาธารณสุข พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และ พ.ร.บ.ควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพและโรคจากสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2562 และส่งเสริมองค์กรลดมลพิษ […]

แพทย์ชี้ชัด ฝุ่น PM 2.5 เป็นสาเหตุเกิดมะเร็งปอด

เมื่อวันที่ 28 มี.ค.2566จากสถานการณ์ปัญหาฝุ่นควัน ไฟป่า และคุณภาพอากาศของจังหวัดเชียงใหม่ยังคงรุนแรงต่อเนื่องนานนับเดือนแล้ว ทั้งนี้รองศาสตราจารย์นายแพทย์เฉลิม ลิ่วศรีสกุล หัวหน้าภาควิชาอายุรศาสตร์และอาจารย์ประจำหน่วยวิชาระบบการหายใจ เวชบำบัดวิกฤตและภูมิแพ้ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เปิดเผยว่า ปัญหาดังกล่าว โดยเฉพาะฝุ่น PM 2.5 ส่งผลกระทบต่อสุขภาพของผู้คนอย่างแน่นอน ทั้งผลกระทบในระยะสั้น และผลกระทบในระยะยาว โดยผลกระทบระยะสั้นนั้น ในกรณีผู้ที่ไม่มีโรคประจำตัว หากส่วนใดของร่างกายที่สัมผัสฝุ่น จะเกิดอาการตามมาในเวลาไม่นาน เช่น แสบตา,แสบจมูก,ระคายคอ,น้ำมูกไหล,เลือดกำเดาไหล และคันตามผิวหนัง เป็นต้น แต่หากเป็นผู้ที่มีโรคประจำตัว เช่น โรคหืดหอบ,โรคถุงลม,โรคหัวใจ และโรคเส้นเลือดสอง จะอันตรายกว่า และจำเป็นต้องเข้ารับการรักษาตัวในโรงพยาบาล เพราะอาการอาจกำเริบหนักและถึงขั้นเสียชีวิตได้ ซึ่งในช่วงนี้ที่เกิดสถานการณ์ปัญหามลพิษอากาศพบว่ามีผู้ป่วยกลุ่มนี้ต้องเข้ารับการรักษาตัวเพิ่มขึ้นมาก ขณะที่ผลกระทบในระยะยาวนั้น การสูดหายใจรับอากาศที่มีฝุ่น PM 2.5 เข้าไปสะสมต่อเนื่องจะส่งผลทำให้การทำงานของปอดแย่ลง และหากสะสมต่อเนื่องยาวนานเป็นสิบปีอาจเลวร้ายถึงขั้นทำให้เป็นมะเร็งปอดได้ โดยที่ผ่านมาจะพบเห็นได้ว่ามีผู้ป่วยมะเร็งปอดที่เป็นกลุ่มผู้ที่มีอายุน้อยๆ และไม่ได้สูบบุหรี่ รวมทั้งไม่มีปัจจัยเสี่ยงอื่นๆ มีจำนวนเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ ซึ่งเชื่อได้ว่าปัจจัยสำคัญน่าจะมาจากมลพิษฝุ่นควัน ทั้งนี้นอกจากผลกระทบต่อระบบหายใจแล้ว สิ่งที่น่ากลัวกว่านั้นคือ ฝุ่น PM 2.5 ยังมีผลร้ายต่อหัวใจและสมองด้วย เพราะฝุ่น PM2.5 มีองค์ประกอบเป็นฝุ่นขนาดจิ๋วหรือที่เรียกว่าฝุ่นนาโน […]

ผู้ว่าฯ เชียงใหม่ สั่งยกระดับ ตั้งศูนย์ช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากหมอกควัน

ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ สั่งยกระดับ ตั้งศูนย์ช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากวิกฤตการณ์หมอกควันและฝุ่นละอองขนาดเล็ก ระดมทุกภาคส่วนร่วมแก้ปัญหา วันนี้ (28 มี.ค. 66) ที่ห้องประชุม 4 ชั้น 4 อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ นายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานการแถลงข่าวสื่อมวลชนประจำสัปดาห์จังหวัดเชียงใหม่ พร้อมเปิดเผยถึงสถานการณ์ไฟป่า หมอกควัน และฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 จังหวัดเชียงใหม่ ว่าตั้งแต่วันที่ 1-26 มีนาคม 2566 จังหวัดเชียงใหม่ มีจุดความร้อนสะสมแล้วจำนวน 1,751 จุด เป็นลำดับที่ 6 ในพื้นที่ 17 จังหวัดภาคเหนือ โดยตั้งแต่วันที่ 23 มีนาคม ที่ผ่านมา จุดความร้อนมีจำนวนที่สูง ซึ่งสอดคล้องกับจังหวัดและประเทศข้างเคียงที่สูงขึ้นเช่นเดียวกัน โดยผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ได้กำชับให้ทุกหน่วยควบคุมจุดความร้อนให้น้อยลงและดับจุดความร้อนให้ได้ภายใน 1 วัน ซึ่งส่วนใหญ่สามารถดำเนินการได้ ขณะที่การส่งเครื่องบินขึ้นไปทำฝนหลวงนั้น พบว่าในช่วง 7 วันนี้ ความชื้นในอากาศยังไม่สูงเพียงพอที่จะทำให้เกิดฝนได้ ประกอบกับในห้วงปัจจุบัน ยังไม่มีแนวโน้มที่จะมีฝนตกจากธรรมชาติในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ อย่างไรก็ตาม […]

ศูนย์วิจัยฯ มช. พยากรณ์ค่ามลพิษ ยังหนักไปอีกอย่างน้อย 3 วัน

วันที่ 28 มี.ค.66 รายงานข่าวแจ้งว่า สภาพฝุ่นควันจากไฟป่าที่ปกคลุมทั่วเมืองเชียงใหม่ ตลอดช่วงบ่ายวันนี้ยังไม่มีแนวโน้มจะลดลง โดยพบว่าพื้นที่ฝุ่นหนาแน่นที่สุดอยู่ในอำเภอทางตอนเหนือของจังหวัด โดยเฉพาะที่ อำเภอแม่อาย อำเภอฝาง อำเภอไชยปราการ และ อำเภอเชียงดาว ศูนย์ข้อมูลการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศ หรือ ซีซีดีซี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รายงานปริมาณฝุ่นพีเอ็ม 2.5 รายชั่วโมงสูงสุดในเวลา 13.00 น. อยู่ที่ตำบลแมอาย อำเภอแม่อาย 545 มคก./ลบ.ม. ส่วนพื้นที่อำเภอเมืองสูงสุดที่คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 304 มคก./ลบ.ม.โดยพบว่าตัวเลขพีเอ็ม 2.5 ในพื้นที่บริเวณใกล้ดอยสุเทพมีค่าเฉลี่ยสูงกว่าจุดอื่น ๆ ในพื้นที่เขตตัวเมือง คาดว่าจะมาจากลักษณะทางภูมิศาสตร์ที่มีแนวดอยสุเทพขวางกั้น ทำให้การระบายของลมเกิดขึ้นได้น้อย ทำให้เกิดการกักตัวของฝุ่นควันมากกว่าพื้นที่อื่น และจากการพยากรณ์ค่ามลพิษล่วงหน้าของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สถานการณ์ของภาคเหนือตอนบน จะเป็นแบบนี้ไปอีกอย่างน้อย 3 วัน ล่าสุดทาง ศูนย์วิจัยวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับ คณะทำงานด้านวิชาการเพื่อสนับสนุนการแก้ปัญหาหมอกควันภาคเหนือ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประกาศแจกหน้ากากอนามัยป้องกันพีเอ็ม 2.5 ให้กับภาคประชาชนและผู้มีความต้องการ โดยเฉพาะในพื้นที่ประสบภัยมลพิษทางอากาศ ในโครงการ Mask4All โดยสามารถแจ้งความประสงค์ขอรับหน้ากากป้องกันฝุ่นได้ที่เพจเฟซบุ๊ก […]

ผู้ว่าฯ เชียงราย ชี้ปัญหาฝุ่นควัน เกิดจากเพื่อนบ้าน ควบคุมไม่ได้

เย็นวันที่ 27 มี.ค.หลังจากที่ได้มีประชาชนชาวแม่สาย ได้รวมตัวกันเพื่อยื่นหนังสือให้กับนายอำเภอแม่สาย ในการแก้ไขปัญหาฝุ่น PM2.5 ที่กำลังเป็นปัญหารุนแรงกับประชาชนแล้ว นายพุฒิพงศ์ ศิริมาตย์ ผู้ว่าราช การจังหวัดเชียงราย ได้เดินทางไปประชุมที่ว่าการ อำเภอแม่สาย ชายแดนไทย-เมียนมา ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อแก้ไขปัญหาฝุ่นละออง และหมอกควันนายพุฒิพงศ์ ศิริมาตย์ กล่าวว่า กรณีมีการขอให้ทางจังหวัดฯได้ประสานกับประเทศเพื่อนบ้าน เพื่อแก้ไขปัญหาเรื่องการเผาพื้นที่ทางการเกษตรนั้น คงต้องนำเสนอไปยังรัฐบาลเพื่อดำเนินการเพราะถือเป็นเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ แม้ว่าระดับจังหวัดจะมีความสัมพันธ์ต่อกัน แต่สภาพของปัญหาเกิดขึ้นในวงกว้าง และประเทศเพื่อนบ้านก็มีความหลากหลายของกลุ่มที่อาศัยอยู่ในเขตนั้นๆส่วนข้อเสนอให้ทางจังหวัดประกาศเขตภัยพิบัติจากภาวะฝุ่นละอองครั้งนี้นั้น ต้องคำนึงถึงผลกระทบที่อาจตามมาหลายด้านโดยมีตัวอย่างการประกาศช่วงที่เกิดวิกฤตโควิด-19 ที่ผ่านมา ขณะที่ปัญหามาจากนอกประเทศซึ่งเราควบคุมไม่ได้ด้วย ดังนั้นจึงจะแก้ไขปัญหาภายในให้ได้ดีที่สุดก่อน ส่วนสถานการณ์ภายนอกประเทศไม่สามารถควบคุมได้ โดยในครั้งนี้ก็จะรับฟังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย เพื่อปรับและเพิ่มเติมการทำงานให้มีประสิทธิภาพต่อไป สำหรับปริมาณฝุ่นละอองในอากาศ จังหวัดเชียงราย เช้าวันที่ 28 มี.ค.66 พบว่า ในพื้นที่ อำเภอเมือง มีปริมาณ 528 มคก./ลบ.ม. ส่วนที่ อำเภอแม่สาย มีปริมาณ 416 มคก./ลบ.ม. ยังคงมีหมอกควันหนาแน่น การมองเห็นยังคงต่ำกว่า 1 กิโลเมตร

เชียงราย ค่าสุดวิกฤต ระดมกำลังพ่นน้ำสร้างความชื้นในอากาศ

วันนี้ (27 มี.ค. 66) ที่ บริเวณอนุสาวรีย์พ่อขุนเม็งรายมหาราช และถนนหลายสายในเขตเทศบาลนครเชียงราย อำเภอเมืองเชียงราย มีการฉีดพ่นละอองน้ำขึ้นสู่อากาศ เพื่อเป็นการสร้างความชุ่มชื้นขึ้นสู่อากาศ สนับสนุนการทำฝนเทียม และช่วยบรรเทาฝุ่นควัน PM2.5 โดยการผนึกกำลังจากหลายหน่วยงาน ได้แก่ สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงราย สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงราย เขต 15 มณฑลทหารบกที่ 37 เทศบาลนครเชียงราย และ กอ.รมน.จังหวัดเชียงราย นำกำลังพล รถน้ำ อุปกรณ์พ่นฉีดน้ำของหน่วยงาน ร่วมกันฉีดพ่นละอองน้ำขึ้นสู่อากาศ นอกจากนี้ เจ้าหน้าที่จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และหน่วยแพทย์จากโรงพยาบาล ได้ร่วมแจกหน้ากาก N95 ให้แก่ประชาชนที่สัญจรผ่านไปมา พร้อมทั้งให้คำแนะนำในการดูแลสุขภาพในช่วงนี้ สำหรับสถานการณ์คุณภาพอากาศในพื้นที่จังหวัดเชียงราย ในวันนี้ (27 มี.ค. 2566 เวลา 09.00 น.) จากเว็บไซต์ AIR4THAI รายงานพบปริมาณฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน หรือ PM 2.5 ณ ตำบลเวียง อำเภอเมือง มีระดับ […]

จุดความไทยพุ่ง 5.5 พันจุด ทุบสถิติสูงสุดในรอบ 5 ปี

GISTDA เผยข้อมูลจากดาวเทียมซูโอมิ เอ็นพีพี (Suomi NPP) ของวันที่ 26 มีนาคม 2566 ไทยพบจุดความร้อนมากที่สุด 5,572 จุด สูงสุดในรอบปี 5 จากการเก็บสถิติที่ผ่านมา ในขณะที่เพื่อนบ้านอย่างพม่ายังครองแชมป์สูงสุงถึง 10,563 จุด ตามด้วย สปป.ลาว 9,652 บาท, กัมพูชา 1,342 จุด, เวียดนาม 870 จุด และ มาเลเชีย 22 จุด สำหรับจุดความร้อนในประเทศไทย ส่วนใหญ่พบในพื้นป่าอนุรักษ์ 2,982 จุด, พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ 1,785 จุด , พื้นที่เกษตร 376 จุด, พื้นที่ชุมชนอื่นๆ 207 จุด , พื้นที่เขต สปก. 202 จุด , และพื้นที่ริมทางหลวง 20 จุด […]

จมฝุ่น! เชียงราย-แม่สาย PM 2.5 พุ่งสูงที่สุดในไทย

วันที่ 25 มี.ค.66 สถานการณ์หมอกควันและฝุ่นพิษที่จังหวัดเชียงราย โดยเฉพาะที่ชายแดนไทย-เมียนมา ด้าน อ.แม่สาย ยังวิกฤติโดยเมื่อเวลา 13.30 น. วัดค่าฝุ่น PM2.5 ได้สูงถึง 485 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร สูงเป็นอันดับที่ 1 ของประเทศ โดยประชาชนและนักท่องเที่ยวที่แม่สายตอนนี้ต้องเผชิญกับวิกฤติหมอกควันและฝุ่นพิษ จนมีผลกระทบต่อร่างกาย ส่งผลให้บรรยากาศการท่องเที่ยวบริเวณหน้าด่านพรมแดน ที่เคยคาดหวังกันว่าหลังจากเปิดด่านพรมแดนที่สะพานข้ามลำน้ำสายแห่งที่ 1 บรรยากาศจะกลับมาคึกคัก กลับกลายเป็นเงียบเหงา ย่านการค้าชายแดนมีผู้คนบางตา นางสาวฟอง นามหลวม ชาวบ้านในตัวเมืองแม่สาย กล่าวว่า เวลาที่ต้องออกมานอกบ้านเพื่อมาหาซื้อของ จะรู้สึกได้เลยว่าหายใจติดขัด แสบตามากขึ้น ยิ่งถ้าลืมเอาแมสมาด้วยจะหนักมาก เท่าที่สังเกตุปีนี้หนักกว่าทุกๆปี นอกจากสวมแมสแล้วก็ไม่รู้จะทำยังไง เป็นห่วงเด็กและคนชรา คนที่บ้านก็เกิดอาการป่วยเกี่ยวกับโรคทางเดินหายใจกันแล้วหลายคน ขณะที่ อ.เมือง วัดได้ 253 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ซึ่งเป็นค่าที่เกินมาตรฐานมีผลกระทบต่อสุขภาพของปร ะชาชน ซึ่งลักษณะเช่นนี้ประชาชนควรเลี่ยงออกมาในที่โล่งโดยไม่จำเป็น ละสวมหน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันฝุ่นละออง ส่วนพื้นที่จังหวัดเชียงรายพบการเกิดจุดความร้อนในพื้นที่ 117 จุด ด้านสถานการณ์ชายแดนไทย-ลาว ทางด้าน อ.เชียงของ ก็วิกฤติหนักเช่นเดียวกัน คณภาพอยู่ในระดับสีแดงต่อเนื่องกันเป็นวันที่ […]

เชียงใหม่ สถานการณ์หมอกควันดี แต่ฮอทสปอตเพื่อนบ้านล้อม

เชียงใหม่ สถานการณ์หมอกควันดีขึ้น แต่ห่วงฮอทสปอตเพื่อนบ้านล้อมภาคเหนือ สถานการณ์หมอกควันของเชียงใหม่เริ่มดีขึ้นแล้วโดยเฉพาะที่อำเภอเชียงดาว เช้านี้(15 มี.ค.2566)คุณภาพอากาศอยู่ในเกณฑ์ดีมาก ส่วนตัวเมืองเริ่มดีขึ้นเช่นกัน เช้านี้เริ่มกลับมาเห็นดอยสุเทพได้ชัดขึ้น แต่น่าห่วงคือจุดฮอทสปอต ในประเทศเพื่อนบ้านยังหนักแดงเถือกล้อมภาคเหนือ ทั้งเมียนมา และสปป.ลาว อาจะถูกกระแสลมหอบเข้ามาสร้างวิกฤตทางอากาศได้อีก หลังจากที่ช่วงสุดสัปดาห์มาพื้นที่ภาคเหนือ และเชียงใหม่เกิดฝนตก และลมแรง ทำให้หมอกควันในอากาศถูกพัดพาสู่ชั้นบรรยากาศ และพัดออกไปนอกพื้นที่ ส่วนหนึ่งก็อาจจะถูกชะล้างลงมาจากอากาศ ทำให้คุณภาพอากาศของภาคเหนือ เช้านี้ทั้ง 17 จังหวัดดีขั้นตามลำดับ ส่วนใหญ่อยู่ในเกณฑ์สีเหลือง คุณภาพอากาศปานกลาง เช่นเดียวกันกับที่จังหวัดเชียงใหม่ เช้านี้จากสถานตรวจวัดคุณภาพอากาศของกรมควบคุมมลพิษพบว่า ส่วนใหญ่ปรับลดลงมาอยู่ในเกณฑ์สีเหลืองแล้ว เมื่อเวลา 08.00 น.วันที่ 15 มี.ค.2566 ที่ศูนย์ราชการ ต.ช้างเผือก วัดได้ 50 มคก./ลบ.ม.ดัชนีคุณภาพอากาศอยู่ที่ 100 AQI ที่ ต.ศรีภูมิ อ.เมือง วัดค่า PM 2.5 ได้ 41 มคก./ลบ.ม. ดัชนีคุณภาพอากาศอยู่ที่ 63 AQI ที่ ดอยสุเทพ วัดได้ […]

นอภ.แม่ออนเข้ม! เฝ้าระวังไฟป่า ป้องกันเกิด PM 2.5

นายอำเภอเฝ้าระวังไฟป่า อย่างเข้มงวด เพื่อไม่ให้เกิดหมอกควันค่า PM 2.5 เมื่อเวลา 08.00 น.วันนี้ 15 มี.ค.66 ทางนายชลิต ทิพย์คำ นายอำเภอแม่ออน จ.เชียงใหม่ พร้อม นายสิทธิพัฒ บุญทรง ปลัดอำเภอฝ่ายความมั่นคง ทีมอำเภอแม่ออน ผู้ที่เกี่ยวข้อง เจ้าหน้าที่ป่าไม้ โดยอุทยานแม่ตะไคร้ และหน่วยควบคุมไฟป่าแม่ตะไคร้ พื้นที่ศูนย์อุทยาน”บ้านแม่ตะไคร้” อำเภอแม่ออน ได้สนธินำกำลังเข้าติดตั้งกล้องเฝ้าระวังสังเกตการณ์ 360 องศา ในพื้นที่ดอยนางเมาะ เพื่อพิทักษ์และปกป้องดอยนางเมาะที่เป็นป่าภูเขาสูงชันในพื้นที่ อำเภอแม่ออน เพื่อไม่ให้เกิดหมอกควันค่า PM 2.5 อย่างเข้มงวด ซึ่งทางการห้ามเผาในที่โล่ง ตั้งวันที่ 15 ม.ค. 66 ถึง วันที่ 30 เม.ย.66 นี้ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่ผ่านมาในพื้นที่ อำเภอแม่ออน มี 6 ตำบล 49 หมู่บ้าน เป็นพื้นที่ป่าภูเขาสูงชัน 100 […]

1 2 3 4