22

ทม.แพร่ จัดพิธีรดน้ำดำหัวขอพรผู้บังคับบัญชา ตามประเพณีปี๋ใหม่เมือง

วันเสาร์ที่ 13 เมษายน 2567 เวลา 10.30 น. นายโชคชัย พนมขวัญ นายกเทศมนตรีเมืองแพร่ เป็นประธานในพิธีรดน้ำดำหัวตามประเพณีปี๋ใหม่เมือง เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ เพื่อร่วมกันสืบสานประเพณีสงกรานต์ ซึ่งถือเป็นวันขึ้นปีใหม่ไทย และเป็นประเพณีที่ทรงคุณค่า สร้างความรัก ความสมานสามัคคี ให้กับบุคลากรในสังกัดเทศบาลเมืองแพร่ และเป็นขนบธรรมเนียมที่สืบทอดกันมาอย่างยาวนาน โดยมีคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลเมืองแพร่ ปลัดเทศบาลเมืองแพร่ รองปลัดเทศบาลเมืองแพร่ หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาล คณะผู้บริหารสถานศึกษาและคณะครูในสังกัดเทศบาลเมืองแพร่ เข้าร่วมพิธีดังกล่าว ณ บริเวณข่วงวัฒนธรรมเมืองแป้ (กาดสามวัย)

นายอำเภอแม่สะเรียง เยี่ยมจุดบริการประชาชน

นายอำเภอแม่สะเรียง เยี่ยมจุดบริการประชาชน ฝ่ายปกครองอำเภอแม่สะเรียง ช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 67 วันนี้ 14 เมษายน 2567 เวลา 14.00น. นายวรศักดิ์ พานทอง นายอำเภอแม่สะเรียง ออกตรวจเยี่ยมให้กำลังใจ แก่ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ ซึ่งปฎิบัติหน้าที่ประจำจุดบริการประชาชน ช่วงเทศกาลสงกรานต์ 67(11-17 เมษายน 2567) ในพื้นที่ ตำบลแม่ยวมและตำบลแม่คง พร้อมทั้งได้ เน้นย้ำและกำชับให้ เจ้าหน้าที่ ฝ่ายปกครองทุกตำแหน่ง เป็นแบบอย่าง ในการปฎิบัติตามมาตรการป้องกันและลดอุบัติเหตุ ฯ ที่ดีในการ ”ครองตน ครองคน ครองงาน “ ปฎิบัติหน้าที่ด้วยความเข้มแข็ง เพื่อ”บำบัดทุกข์ บำรุงสุข“ แก่ราษฎร และขอบคุณ เจ้าหน้าที่ทุกหน่วยงาน ที่บูรณาการความร่วมมือฯ ดูแลพี่น้องประชาชนตลอดช่วงเทศกาลสงกรานต์ฯ ด้วยความตั้งใจ เสียสละ

ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน สั่งแก้ไขปัญหา ไฟไหม้บ่อขยะ

ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน สั่งแก้ไขปัญหา ไฟไหม้บ่อขยะของเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน ที่ไหม้ลุกบ่อขยะมา 2 วัน ส่งผลให้เกิด ปัญหากลิ่นเหม็นและควันไฟจำนวนมาก วันที่ 14 เมษายน 2567 นายชูชีพ พงษ์ไชย ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน มอบหมายให้ นายอุดมศักดิ์ ขาวหนูนารอง ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน พร้อมด้วย นางสาวมัลลิกา จีนาคำ นายกเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน และเจ้าหน้าที่ ร่วมลงพื้นที่บ่อขยะเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน ซึ่งเป็นสถานที่กำจัดขยะของเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน ที่จะกำจัดขยะปริมาณวันละ 14 ตัน โดยอยุ่ใน ตำบลผาบ่อง อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน เพื่อติดตามและดูสถานการณ์ ไฟไหม้ภายในบ่อขยะ ติดต่อกันมาสองวันซึ่งยังไม่สามารถดับไฟได้ในขณะนี้ โดยจังหวัดแม่ฮ่องสอนได้รับรายงานจากอำเภอเมืองแม่ฮ่องสอนว่าเมื่อวันที่ 13 เมษายน 2567 เวลา 18:00 น ได้เกิดเหตุเพลิงไหม้บ่อขยะของเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน ขนาด 6 ไร่ ความลึก 13 เมตร บริเวณ (ดอยหิ่ง) บ้านห้วยเดื่อ หมู่ 3 […]

ผวจ.แม่ฮ่องสอน ร่วมรับฟังนโยบายการแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควันฯ

ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน ร่วมรับฟังนโยบายการแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละอองจาก รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อเร่งแก้ไขปัญหาสถานการณ์ไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละอองในพื้นที่ภาคเหนือ วันที่ 14 เมษายน 2567 เวลา 10.30 น.ที่ สำนักงาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดแม่ฮ่องสอน นายชูชีพ พงษ์ไชย ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้ร่วมประชุมกับ พล.ต.อ.พัชรวาท วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในการมอบนโยบายการดำเนินการแก้ไขปัญหา ไฟป่า หมอกควัน และฝุ่นละออง PM 2.5 ในพื้นที่ภาคเหนือ เพื่อลดฝุ่นละออง PM 2.5 ทั้งนี้มีนายบุญลือ ธรรมธรานุรักษ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน และผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในจังหวัดแม่ฮ่องสอนเข้าร่วมประชุม รับนโยบายดังกล่าว สำหรับจังหวัดแม่ฮ่องสอน สถานการณ์ไฟป่าเกิดจุดความร้อนสะสมตั้งแต่ 1 มกราคมถึง 13 เมษายน 2567 โดยเปรียบเทียบปี 2566 จำนวน 10,706 จุด ขณะที่ปี 2567 เกิดจุดความร้อนสะสม 12,426 จุด สถานการณ์ไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละอองจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป้าหมายปี 2567 […]

การประกวดลาบขมเมืองแป้ ในงานประเพณีสงกรานต์

ผลประกวดลาบแป้ในงานประเพณีสงกรานต์ “ดอกลมแล้งบาน สงกรานต์เมืองแป้ นุ่งหม้อห้อมแต้งามตา” ประจำปี 2567 เมื่อบ่ายวันเสาร์ที่ 13 เมษายน 2567 เวลา 14.30 น. นายโชคชัย พนมขวัญ นายกเทศมนตรีเมืองแพร่ เป็นประธาน “จุดสะโป้ก” ในพิธีเปิดงานประเพณีสงกรานต์ “ดอกลมแล้งบาน สงกรานต์เมืองแป้ นุ่งหม้อห้อมแต้งามตา” ประจำปี 2567 โดยกิจกรรมภายในงานประกอบด้วยชุดการแสดงสี่ภาค จากโรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดง และการแสดงฟ้อนทีปี๋ใหม่เมือง จากโรงเรียนเทศบาลวัดหัวข่วง รับชมการแสดงจากศิลปิน “ดุ๋ย อาดุลย์” นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมการประกวดอาหารพื้นเมือง อาทิ การประกวดลาบขมเมืองแป้ การประกวดแกงโฮ๊ะเมืองแป้ การประกวดขนมเส้นน้ำใสเมืองแป้ และกิจกรรมการแข่งขันจุดสะโป้ก“หนึ่งเดียวในโลก สะโป้กเมืองแป้” ลิ้มรสความอร่อยสุดยอดลาบขมเมืองแป้ สนุกสนานชุ่มฉ่ำกับอุโมงค์น้ำ อีกทั้งกิจกรรมนั่งรถรางฟรี “แอ่วปี๋ใหม่ รอบเวียง เคียงเมก เอกลักษณ์หม้อห้อม พร้อมใจ๋สรงนำพระ” ณ บริเวณข่วงวัฒนธรรมเมืองแป้ (กาดสามวัย) และด้านหน้าสำนักงานเทศบาลเมืองแพร่ โดยมีคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลเมืองแพร่ ปลัดเทศบาลเมืองแพร่ รองปลัดเทศบาลเมืองแพร่ หัวหน้าส่วนราชการ […]

ทม.แพร่ จัดกิจกรรมปล่อยปลาสะเดาะเคราะห์ รับโชคปี๋ใหม่เมือง

วันเสาร์ที่ 13 เมษายน 2567 เวลา 09.30 น. นายโชคชัย พนมขวัญ นายกเทศมนตรีเมืองแพร่ เป็นประธานเปิดกิจกรรมปล่อยปลาสะเดาะเคราะห์ รับโชคปี๋ใหม่เมือง เพื่อสร้างความรักความสามัคคีปรองดองของบุคลากรในสังกัดเทศบาลเมืองแพร่ รวมทั้งนำเงินรายได้ทั้งหมดมาเป็นกองทุนสวัสดิการให้กับพนักงานของเทศบาล พนักงานจ้าง และพนักงานจ้างเหมาบริการของเทศบาลเมืองแพร่ โดยมีสมาชิกสภาเทศบาลเมืองแพร่ ปลัดเทศบาลเมืองแพร่ หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาล และคณะผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดเทศบาลเมืองแพร่ เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว ณ บริเวณท่าน้ำคือ ต.ในเวียง อ.เมือง จ.แพร่

ตำบลแม่จั๊วะ จัดใหญ่สงกรานต์เที่ยงคืน ประจำปี 2567

แม่จั๊วะจัดงานสงกรานต์เที่ยงคืน ถนนสายน้ำ สาดกันฉ่ำ ๆ เมื่อ13 เม.ย. 2567 การเฉลิมฉลองเทศกาลสงกรานต์ประจำปี 2567 ของตำบลแม่จั๊วะ อำเภอเด่นชัย จังหวัดแพร่ จัดขึ้นอย่างสนุกสนาน โดยมุ่งสร้างความสุข สมามัคคี ของคนในชุมชน และผู้มาเยี่ยมเยียนในเทศกาลปีใหม่ไทยบ้านเรา ชมวิถีชีวิต และศิลปวัฒนธรรมของผู้คนในชุมชน ดึงดูดการเดินทางท่องเที่ยว กระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่ โดยไฮไลต์อยู่ที่ขบวนแห่น้ำส้มป่อย อุโมงค์น้ำ ปาร์ตี้โฟม รดน้ำดำหัวผู้สูงอายุในชุมชน และรำวงย้อนยุค ที่มอบความสุขสนุกสนานให้กับชาวแม่จั๊วะ ชาวเด่นชัยและนักท่องเที่ยว นายอนุวัธ วงศ์วรรณ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ประธานพิธีเปิดงาน ร่วมกับนายเวียน กาศเจริญ นายกเทศมนตรีตำบลแม่จั๊วะ นายสิทธิชัย กาศเจริญ กำนันตำบลแม่จั๊วะ และบริษัทแพร่ทรงไทยไม้สักล้านนา จำกัด เฉลิมฉลอง เทศกาลสงกรานต์ในตำบลเป็นปีแรกแรก กล่าวว่า งานสงกรานต์เที่ยงคืนตำบลแม่จั๊วะ จัดขึ้นเพื่อยกระดับ การจัดงานเทศกาลในตำบลและอำเภอ โดยนอกจากจะมุ่งกระตุ้นให้เกิดการเดินทางท่องเที่ยวแล้ว ยังมีเป้าหมายเพื่อ ส่งเสริมกิจกรรมทางศิลปะ วัฒนธรรม ตลอดจนการมีส่วนร่วมของชุมชน สร้างสีสันบรรยากาศการท่องเที่ยว อำเภอเด่นชัย จังหวัดแพร่ ให้มีความคึกคักกระตุ้นเศรษฐกิจ […]

การประกวด เทพีสงกรานต์ ธิดาสะโป้ก

งานประเพณีสงกรานต์ (ปี๋ใหม่เมืองลอง) ประจำปี 2567 “แอ่วสงกรานต์ยามราตรี ป๋าเวณีปี๋ใหม่เมืองลอง สรงน้ำพระธาตุห้วยอ้อ” นายสมชาย จารุรัชต์ นายกทต.ห้วยอ้อ อ.ลอง จ.แพร่ แจ้งผลแข่งขันสะโป้กและการประกวดธิดาสะโป้กวันที่ 12 เมษายน2567ณ สนามกีฬาเทศบาลตำบลห้วยอ้อดังนี้ ชนะเลิศ ได้แก่ นายสรายุทธ์ กาละวงค์ หมู่ที่ 7 บ้านดอนทราย ถ้วยรางวัล สายสะพาย เกียรติบัตรผู้ส่งเข้าประกวด – นางพิพาวรรณ สมัญญา ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 7 บ้านดอนทรายรองชนะเลิศ อันดับ 1 ได้แก่ นายพริมาภรณ์ สุรีย์ หมู่ที่ 13 บ้านนาไผ่ เกียรติบัตรผู้ส่งเข้าประกวด- นางฉวี ขวัญแก้วผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 13 บ้านนาไผ่รองชนะเลิศ อันดับ 2 ได้แก่ นายมณธิชา เววา หมู่ที่ 9 บ้านข่วงเปา […]

ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ประจำจุดบริการ

ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ประจำจุดบริการ มีผู้เสียชีวิตแล้วเป็นหญิง 1 ราย เมื่อวันที่ 14 เมษายน 2567 เวลา 09.30 น. พล.ต.คณิศร อาสมะ ผบ.มทบ.38/ผบ.ศบภ.มทบ.38 ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ประจำจุดบริการร่วม ศบภ.มทบ.38 ประกอบด้วย มทบ.38, กรม ทพ.32, ม.2 พัน.10 ,ม.2 พัน.15 เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนในการใช้เส้นทางสัญจรในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2567 “ขับขี่ปลอดภัย เมืองไทยไร้อุบัติเหตุ” ณ จุดบริการประชาชนบ้านพญาวัด อ.เมืองน่าน จ.น่าน พร้อมนี้ได้มอบนโยบาย และเน้นย้ำการปฏิบัติให้มีความปลอดสูงสุด และมอบสิ่งของให้กับเจ้าหน้าที่ประจำจุดบริการฯ ซึ่งมีภาคเอกชนร่วมให้การสนับสนุนจากร้านฮั้วเลิศรส และโรงน้ำแข็งตั้งจิตนุสรณ์ ทั้งนี้เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงาน ทางด้าน นายชัยนรงค์ วงศ์ใหญ่ ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน/ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัด พร้อมด้วย นายวรวิทย์ อินต๊ะใจ หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดน่าน ผู้แทนตำรวจภูธรจังหวัดน่าน ได้ไปตรวจเยี่ยมการเตรียมความพร้อมในการรักษาพยาบาลในช่วงเทศกาลสงกรานต์ปี 2567 โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเคสที่เป็นอุบัติเหตุที่มีมีโอกาสเกิดขึ้นสูงในช่วงนี้ เพราะมีการสัญจรไปมาจำนวนมาก มีการดื่มสุราที่เป็นปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ ซึ่งโรงพยาบาลน่านมีความพร้อมในการเผชิญเหตุ และทำการรักษาพยาบาล โดยมีการเตรียมเจ้าหน้าที่ให้เพียงพอต่อการทำงานในช่วงนี้ […]

ทต.ป่าแดด จัดงานประเพณีปี๋ใหม่เมืองล้านนา ดำหัวผู้สูงอายุ

วันที่ 13 เมษายน 2567 เวลา 16.00 น. เทศบาลตำบลป่าแดด นำโดย นายรุ่งปรีชา ปั๋นแก้ว นายกเทศมนตรีตำบลป่าแดด พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ที่ปรึกษา สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ และพนักงานเทศบาลตำบลป่าแดด ร่วมกับสภาวัฒนธรรมตำบลป่าแดด จัดงานประเพณีปี๋ใหม่เมืองล้านนา ดำหัวผู้สูงอายุเทศบาลตำบลป่าแดด ประจำปี 2567 โดยมีขบวนแห่เครื่องดำหัวผู้สูงอายุ กิจกรรมการสอนตัดตุงล้านนา กิจกรรมการทำอาหารพื้นเมืองล้านนา พิธีมอบโล่เชิดชูเกียรติผู้สูงอายุดีเด่น ประจำปี 2567 จำนวน 26 คน การประกวดส้มตำลีลามหาสนุก และพิธีรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุในตำบลป่าแดด ณ ลานกิจกรรมอเนกประสงค์ (งานป้องกันฯ 2) หมู่ที่ 6 ตำบลป่าแดด อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

สงกรานต์ “วันเน่า” เชียงใหม่คึกคัก รอบคูเมืองม่วนชื่นสุขสันต์ ชุ่มฉ่ำตลอดสาย

สงกรานต์ “วันเน่า” เชียงใหม่คึกคัก รอบคูเมือง ประชาชน นักท่องเที่ยว ไทย-เทศ เล่นสาดน้ำเนืองแน่น ม่วนชื่นสุขสัน ชุ่มฉ่ำตลอดสาย ช่วงบ่ายวันนี้ (14 เม.ย. 67) รายงานข่าวแจ้งว่า บรรยากาศการเล่นสาดน้ำสงกรานต์ ในพื้นที่ตัวเมืองเชียงใหม่ยังคงเป็นไปอย่างคึกคักและชุ่มฉ่ำต่อเนื่อง โดยในวันนี้ตั้งแต่ช่วงสายก็เริ่มมีประชาชน และนักท่องเที่ยวออกมาเล่นสาดน้ำกันอย่างเนืองแน่น จนถึงช่วงบ่ายท่ามกลางสภาพอากาศร้อนจัด ในจุดต่าง ๆ รอบคูเมืองเชียงใหม่ ยังคงเนืองแน่นไปด้วยรถรา ที่มีคนพากันขึ้นกระบะท้ายขับวนไปรอบคูเมืองเพื่อเล่นสาดน้ำกันอย่างสนุกสนาน รวมไปถึงบางรายที่จอดรถไว้ตามตรอกซอย แล้วลงมาเดินเท้าเล่นสาดน้ำกันเป็นจำนวนมาก ขณะที่บริเวณถนนสายท่าแพ ซึ่งเป็นจุดแลนมาร์คเช่นน้ำจุดใหญ่ของเมืองเชียงใหม่ พบว่า ในขณะนี้เริ่มคึกคักมากยิ่งขึ้นจากในช่วงสายที่ผ่าน จากการที่มีประชาชนและนักท่องเที่ยว ต่างพากันออกมาเล่นน้ำมากขึ้น โดนส่วนใหญ่พากันจับกลุ่มตามจุดต่าง ๆ เปิดเพลงและเล่นสาดน้ำกันอย่างสนุกสนาน สร้างความสนใจให้นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติขอเข้ามาแจมเล่นน้ำด้วยกันอย่างมีมิตรไมตรี และสนุกสนานไปด้วยกัน โดยในช่วงเย็นวันนี้ ที่บริเวณอุโมงค์น้ำท่าแพ คาดว่าจะยังคงมีประชาชนและนักท่องเที่ยว พากันไปชุมนุมเล่นน้ำกันเป็นจำนวนมากเช่นเดิม

งานเผยแผ่พระพุทธศาสนา “พิธีเถราภิเษก รูปหล่อองค์ครูบาเจ้าศรีวิชัย”

มูลนิธิอาจารย์วารินทร์ บัววิรัตน์เลิศ มูลนิธิข่วงพระเจ้าล้านนา และคณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนภาคเหนือ (ตอนบน) จัดงานเผยแผ่พระพุทธศาสนา” พิธีเถราภิเษก รูปหล่อองค์ครูบาเจ้าศรีวิชัย โดยมีเอกอัครราชทูต,กงสุลใหญ่กว่า 10 ประเทศ เข้าร่วมพันธกิจเพื่อหนุนเสริมประกาศเกียรติคุณองค์ครูบาเจ้าศรีวิชัยเป็นบุคคลสำคัญของโลก ของ UNESCO เมื่อวันที่ 14 เมษายน 2567 ที่วิหารหลวง หลวงปู่ โครงการฮิมมา เพรสทีจ ลิฟวิ่ง อ.เมือง จ.เชียงใหม่ มูลนิธิอาจารย์วารินทร์ บัววิรัตน์เลิศ มูลนิธิข่วงพระเจ้าล้านนาและคณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนภาคเหนือ (ตอนบน) จัดงานพิธีเผยแผ่พระพุทธศาสนา” พิธีเถราภิเษก รูปหล่อองค์ครูบาเจ้าศรีวิชัย หน้าตัก 30 นิ้ว จำนวน 3 องค์ และมอบองค์พระครูบาเจ้าศรีวิชัยหน้าตักขนาด 30 นิ้ว 9 นิ้ว 5 นิ้วและเหรียญบูชา พร้อมเอกสารการบูชาพระรัตนตรัย พระคาถาบารมี 30 ทัศ หนังสือพระไตรปิฎก ให้กับคณะธรรมทูตและตัวแทนประเทศในการนำไปประดิษฐาน ณ นานาประเทศทั่วโลก โดยได้รับความเมตตาจาก พระเดชพระคุณ […]

“พัชรวาท” รุดเข้าศกพ. รับฟังรายงานฝุ่น PM2.5 เชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน

พัชรวาท” รุดเข้าศกพ. รับฟังรายงานฝุ่น PM2.5 เชียงใหม่ – แม่ฮ่องสอน ช่วงสงกรานต์ ขอ 2 จว.หาสาเหตุจุดความร้อน พร้อมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน วันที่ 14 เมษายน 2567 ที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) พล.ต.อ.พัชรวาท วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตรวจติดตามสถานการณ์ฝุ่น PM2.5 และการดำเนินงานแก้ไขปัญหาฝุ่น PM2.5 ของจังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดแม่ฮ่องสอน ณ ศูนย์สื่อสาร การแก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศ (ศกพ.) ผ่านแอพพลิเคชั่น ZOOM โดยมีนายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ซึ่งได้ลงพื้นที่ภาคเหนือเพื่อติดตามการป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่น PM2.5 ในช่วงสงกรานต์ พร้อมนายชูชีพ พงษ์ไชย ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน นายทศพล เผื่อนอุดม รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เข้าร่วมประชุมและรายงานผลการดำเนินงานของจังหวัด และน.ส.ปรีญาพร สุวรรณเกษ อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ รายงานสถานการณ์ฝุ่น PM2.5 จำนวนจุดความร้อน สภาพอุตุนิยมวิทยา และการคาดการณ์สถานการณ์ฝุ่น PM2.5 ในระยะถัดไป […]

การประกวดแม่ใหญ่ไตลื้อ ไทยล้านนา ตำบลบ้านถิ่น ปี 2567

ผู้สื่อข่าวรายงานว่าตามที่เทศบาลตำบลบ้านถิ่น อ.เมือง จ.แพร่ โดยการนำของ พ.ต.ท.ธงชัย เนื่องพืช นายกเทศมนตรีตำบลบ้านถิ่น นายรักษา ถิ่นหลวง นายสมพงษ์ เหมืองหม้อ สองรองนายกเทศมนตรี ตำบลบ้านถิ่นนายแก้วศักดิ์ โป่งสม เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลบ้านถิ่น พ.ต.ท.ประพันธ์ ธุระกิจ ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลบ้านถื่น และสมาชิกสภาเทศบาลตำบลบ้านถิ่นได้จัดสรรงบประมาณการจัดงานสืบสานวัฒนธรรมไตลื้อไทยล้านนาตำบลบ่านถิ่น ประจำปี 2567 ระหว่างวันที่ 11-12 เมษายน 2567 ณ วัดถิ่นใน ข่วงเสาใจ๋บ้านและ รร.บ้านถิ่น (ถิ่นวิทยาคาร) โดยกิจกรรมคืนวันที่12เมษายน 2567 มีการประกวดแม่ใหญ่ไตลื้อไทยล้านนา จำนวน 11 คนและมี รร.ผู้สูงอายุม่วนใจ๋ตำบลบ่านถิ่น ร่วมเดินโชว์ ผู้เข้าประกวดเป็นผู้สูงอายุ 65 ปี ขึ้นไปสุขภาพแข็งแรง แสดงความสามารถตอบคำถาม มีบรรดากองเชียร์จากบุตรหลานต่างก็มีความสุขเป็นสนุกสนานเกาะขอบเวทีประกวดกองเชียร์มอบพวงมาลัย คณะกรรมการตัดสินประกวดแม่ใหญ่ไตลื้อไทยล้านนาใช้บุคลากรจากภายนอกประกอบด้วย นายภุชงค์ สำลีราช ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 6 บ้านนาแหลม ตำบลทุ่งกวาว ประธานกรรมการ ) คุณนันทนา อุ่นกาศ […]

คึกคักปี๋ใหม่เมืองแม่สะเรียง ประชาชนร่วมสักการะ สรงน้ำพระเพชร

ประชาชนร่วมสักการะ สรงน้ำพระเพชร พระคู่บ้านคู่เมืองของชาวอำเภอแม่สะเรียง และสวมใส่ชุดพื้นเมืองร่วมสืบสานวัฒนธรรมประเพณีสงกรานต์ โดย นายวรศักดิ์ พานทอง นายอำเภอแม่สะเรียง นางพิทยา พานทอง นายกกิ่งกาชาดแม่สะเรียง นายสมบัติ ยะสิทธิ์ สส.แม่ฮ่องสอนเขต 2 ว่าที่ร้อยตรี พูนศักดิ์ ดีมั่น นายกเทศมนตรีตำบลแม่สะเรียง นายวิชัย กองแก้ว นายกเทศบาลตำบลเมืองยวมใต้ พ.ต.อ.รัฐวิชญ์ วศินพงศ์ธนัช ผกก.สภ.แม่สะเรียง ได้นำส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ร่วมชบวนแห่พระเพชร โดยเทศบาลตำบลแม่สะเรียงร่วมกับสภาวัฒนธรรมอำเภอแม่สะเรียง จัดงานประเพณีสงกรานต์ (ปี๋ใหม่เมือง) อำเภอแม่สะเรียง ประจำปี 2567 โดยได้อัญเชิญพระเพชรพระคู่บ้านคู่เมืองของชาวอำเภอแม่สะเรียง มาประดิษฐาน ณ บริเวณหน้าที่ว่าการอำเภอแม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน เพื่อให้ประชาชนได้เดินทางมาสรงน้ำพระเพชรเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ชีวิตในช่วงเทศกาลปีใหม่ไทย ทั้งนี้ขบวนแห่เริ่มเคลื่อนจากหน้าที่ว่าการ อ.แม่สะเรียง ไปตามถนนเวียงใหม่และถนนสายต่างๆ ในเขตเทศบาล อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน สำหรับพระเพชรหรือ “พระสิงห์หนึ่ง เป็นพระปางสมาธิ สร้างด้วยทองสัมริด หน้าตักกว้าง 13 นิ้วครึ่ง สูง 16 […]

อัยการเชียงใหม่ ห่วงสถิติเมาแล้วขับช่วงสงกรานต์ ถูกสั่งฟ้องกว่า 600 คดี

ร้อยตำรวจเอกหญิงชญานิศ กาชีรัตน์ อัยการจังหวัดคดีศาลแขวงเชียงใหม่ แสดงความห่วยใย จับนักดื่มเมาแล้วขับลงโทษส่งฟ้องศาลไปแล้วกว่า 600 คดี ในช่วง 2 วันแรกของวันสงกรานต์ วันนี้ (14 เม.ย. 2567) ร้อยตำรวจเอกหญิงชญานิศกาชีรัตน์ อัยการจังหวัดคดีศาลแขวงเชียงใหม่ และบุคลากรสำนักงานอัยการคดีศาลแขวงเชียงใหม่ ร่วมกันปฏิบัติงานในวันหยุดราชการ เนื่องในวันเทศกาลสงกรานต์ ได้รายงานว่า ในช่วงวันที่ 12 และ 13 เมษายนที่ผ่านมา พนักงานสอบสวนได้สั่งฟ้องผู้กระทำความผิดจากการขับรถขณะเมาสุราหรือของมึนเมา ไปแล้วกว่า 600 คดี โดยทุกรายได้ถูกดำเนินคดีสั่งฟ้องศาล ขณะที่อัตราโทษสำหรับบุคคลที่มีอายุเกินกว่า 20 ปี เมาแล้วขับรถ ถ้ามีใบอนุญาตขับขี่ และตรวจพบปริมาณแอลกอฮอล์ในกระแสเลือดเกิน 50 มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ จะถูกดำเนินคดีจำคุก ปรับ ถูกพักใช้ใบอุนญาต และเพิกถอนใบขับขี่ ส่วนบุคคลอายุต่ำกว่า 20 ปี มีใบอนุญาตขับขี่ชั่วคราว กฏหมายกำหนดให้ปริมาณแอลกอฮอล์ในเลือดไม่เกิน 20 มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ ถ้าถูกจับได้จะมีอัตราโทษเท่ากับประชาชนที่มีอายุเกิน 20 ปีเช่นกัน ทั้งนี้บุคคลที่ไม่มีใบอนุญาตขับขี่ จะถูกเพิ่มโทษอีก 1 […]

สงกรานต์ที่เมืองปาย จ.แม่ฮ่องสอน สุดคึกคัก

สงกรานต์ที่เมืองปาย จ.แม่ฮ่องสอนแหล่งท่องเที่ยวชื่อดังสุดคึกคัก นายอำเภอนำประชาชนและนักท่องเที่ยว จัดขบวนแห่พระและสรงน้ำพระพุทธรูป อย่างยิ่งใหญ่ สืบสานประเพณีอันดีงาม เมื่อวันที่ 13 เมษายน 2567 เวลา 14.30 น. นายอเนก ปันทะยม นายอำเภอปาย นำหัวหน้าส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ พี่น้องประชาชนชาวอำเภอปายทั้ง 7 ตำบล 1 เทศบาล ได้แก่ ตำบลเวียงใต้ ตำบลเวียงเหนือ ตำบลแม่นาเติง ตำบลแม่ ตำบลทุ่งยาว ตำบลเมืองแปง ตำบลโป่งสา และ เทศบาลตำบลปาย ร่วมกันจัดกิจกรรม “ ส่งเสริมการท่องเที่ยวเนื่องในวันสงกรานต์ ประจำปี 2567 “ โดยมีกิจกรรมประกอบด้วย ขบวนแห่และสรงน้ำพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ของอำเภอปาย อุโมงค์น้ำ และการเล่นน้ำสงกรานต์ ของพี่น้องประชาชนชาวอำเภอปาย และนักท่องเที่ยวทั้งไทยและต่างประเทศ ร่วมงานอย่างคึกคักและชุ่มฉ่ำ กิจกรรมดังกล่าว จัดขึ้นโดยความร่วมมือของ ที่ทำการปกครองอำเภอปาย อปท.ในพื้นที่อำเภอปาย สถานีตำรวจภูธรปาย สถานีตำรวจท่องเที่ยวอำเภอปาย ภายใต้การสนับสนุนของ องค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน ททท. […]

ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจคณะดำเนินงาน หน่วยบริการศูนย์อาชีวะฯ

รองอธิบดี ฝ่ายปฏิบัติการกรมการขนส่งทางบก ร่วมกับขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจคณะดำเนินงาน หน่วยบริการศูนย์อาชีวะร่วมด้วยช่วยประชาชนฯ วท.ชม. วันเสาร์ ที่ 13 เมษายน พ.ศ.2567 ดร.วัชรพงศ์ ฝั้นติ๊บ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการสำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วย นายธีรวุธ ยะอูป รองผู้อำนวยการ ฝ่ายบริหารทรัพยากร และงานโครงการพิเศษฯ คณะครูแผนกวิชาช่างยนต์ ดำเนินโครงการ “ศูนย์อาชีวะอาสา ร่วมด้วยช่วยประชาชน (Fix It Center) เทศกาลสงกรานต์ ปี พ.ศ. 2567 โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้บริการแก่ประชาชนทั่วไป ในการตรวจเช็คสภาพรถยนต์ รถจักรยานยนต์ “ฟรี”ให้กับผู้ที่เดินทางในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี พ.ศ. 2567 เพื่อลดอุบัติเหตุ และรองรับความปลอดภัยของผู้ใช้รถใช้ถนน ในการนี้ ศูนย์อาชีวะอาสาร่วมด้วย ช่วยประชาชนวิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ ได้รับการตรวจเยี่ยมจาก นายเสกสม อัครพันธุ์ รองอธิบดี ฝ่ายปฏิบัติการ กรมการขนส่งทางบก ร่วมกับขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมคณะติดตาม ที่ได้มาตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจคณะดำเนินงาน […]

ตรวจเยี่ยมคณะดำเนินงานหน่วยบริการศูนย์อาชีวะร่วมด้วยช่วยประชาชนฯ

ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่33 ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจคณะดำเนินงานหน่วยบริการศูนย์อาชีวะร่วมด้วยช่วยประชาชนฯ วท.ชม. วันศุกร์ ที่ 12 เมษายน พ.ศ.2567 ดร.วัชรพงศ์ ฝั้นติ๊บ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการสำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ มอบหมายให้ นายบุญรัตน์ สว่างแจ้ง รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา และงานโครงการพิเศษฯ คณะครูแผนกวิชาช่างยนต์ ดำเนินโครงการ “ศูนย์อาชีวะอาสา ร่วมด้วยช่วยประชาชน (Fix It Center) เทศกาลสงกรานต์ ปี พ.ศ. 2567 โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้บริการแก่ประชาชนทั่วไป ในการตรวจเช็คสภาพรถยนต์ รถจักรยานยนต์ “ฟรี”ให้กับผู้ที่เดินทางในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี พ.ศ. 2567 เพื่อลดอุบัติเหตุ และรองรับความปลอดภัยของผู้ใช้รถใช้ถนน ในการนี้ ศูนย์อาชีวะอาสาร่วมด้วย ช่วยประชาชนวิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ ได้รับการตรวจเยี่ยมจากพลตรี ธีระ ผดุงสุนทร ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่33 พร้อมคณะติดตาม ที่ได้มาตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจคณะดำเนินงาน ณ หน่วยบริการศูนย์อาชีวะร่วมด้วยช่วยประชาชนฯ หน้ากองพลทหารราบที่ 7 ตำบลดอนแก้ว อำเภอแม่ริม […]

1 4 5 6 7 8 6,926