เกษตร

ทต.สันทรายหลวง สู้พิษเศรษฐกิจ แนะชาวบ้านอยู่อย่างพอเพียง มอบผักสวนครัวต่อยอด

นายนที ดำรงค์ นายก ทต.สันทรายหลวง อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ งัดไอเดียเก๋ยามวิกฤติไวรัสโควิด-19 จนรัฐบาลต้องประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน ได้ปรับสนามหญ้าหน้าสำนักงาน ทต. เป็นแปลงผักเพื่อไว้เยี่ยมผู้ป่วยไข้ ผู้ด้อยโอกาสในชุมชน เป็นการลดค่าครองชีพ และให้สามารถดำรงชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชน ในยามที่ประสบปัญหาให้มีความสุขโดยทางเทศบาลได้จัดโครงการ "อยู่บ้านปลอดภัย ไม่เครียด การปลูกผักสวนครัว ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงระดับครัวเรือน" โดยเชิญชวนชาวบ้านเข้าร่วมโครงการ จากนั้นจะได้รับมอบต้นกล้ามะละกอ จำนวน 1 ต้น...

คนไทยไม่ทิ้งกัน..โครงการหลวงสนับสนุนผลผลิต สู้ภัย โควิด-19

นับแต่สภาวการณ์ ไวรัสโควิด-19 ระบาดไปทั่วโลก แนวทางแก้ไขเพื่อลดการกระจายของโรค ทำให้ผู้บริโภคมีการปรับเปลี่ยนวิถีการดำเนินชีวิตและวิถีการบริโภค ส่งผลกระทบไปยังสถานประกอบการ ทั้งร้านอาหาร  ศูนย์การค้า โรงแรม และแหล่งท่องเที่ยวต่าง ๆ  มีการลดปริมาณบุคลากรในสถานประกอบการ มีผู้ขาดรายได้จากการทำงานเป็นจำนวนมาก เพื่อร่วมเป็นหนึ่งพลังใจ คนไทยไม่ทิ้งกัน ร่วมผลักดันให้คนไทยพ้นวิกฤติ "โควิด-19" มูลนิธิโครงการหลวง จึงจัดกิจกรรม มอบผักสด สะอาด ปลอดภัย ช่วยเหลือผู้ยากไร้ ผู้ได้รับผลกระทบ...

วว. ส่งมอบพันธุ์ไม้เบญจมาศสายพันธุ์ใหม่ สนับสนุนโครงการร้อยใจรักษ์ สร้างอาชีพ ให้ราษฎรในพื้นที่สูงภาคเหนือ

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม โดยสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่ง ประเทศไทย (วว.) ส่งมอบพันธุ์ไม้เบญจมาศสายพันธุ์ใหม่ผ่านระบบ Video Conference ให้แก่โครงการร้อยใจรักษ์ ซึ่งดำเนินการโดยมูลนิธิแม่ฟ้าหลวงฯ ร่วมส่งเสริมใช้เทคโนโลยีเกษตรด้านไม้ดอกไม้ประดับและเกษตรปลอดภัย ขยายต้นพันธุ์และพัฒนาพันธุ์เบญจมาศ สร้างอาชีพ สร้างรายได้ให้ราษฎรในพื้นที่สูงภาคเหนือ คาดต่อยอดเป็นแหล่งท่องเที่ยวในอนาคต สนับสนุนเศรษฐกิจชุมชนอย่างยั่งยืนดร.ชุติมา เอี่ยมโชติชวลิต ผู้ว่าการ วว. ชี้แจงว่า การส่งมอบพันธุ์ไม้เบญจมาศในครั้งนี้ เป็นส่วนหนึ่งของโครงการเกษตรปลอดภัย 1...

เชียงแสน ประชุมผู้นำท้องถิ่นชูโครงการปลูกผักสวนครัว สร้างความมั่นคงทางอาหาร สู้ภาวะเศรษฐกิจชะลอตัว

เมื่อวันที่ 2 เม.ย.2563 นายประสงค์ หล้าอ่อน นายอำเภอเชียงแสน เป็นประธานการประชุมหารือและเตรียมความพร้อมการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการเชียงแสน 90 วัน กับโครงการ "ปลูกผักสวนครัวเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร" ซึ่งเป็นโครงการลดรายจ่ายประชาชนในภาวะเศรษฐกิจชะลอตัวและเป็นแหล่งอาหารในครัวเรือนในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด- 19) ในช่วงนี้ โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำท้องที่ อปท.เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพราษฎรไทยบริเวณชายแดนจังหวัดเชียงรายโครงการ "ปลูกผักสวนครัวเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร" นอกจากจะช่วยให้มีงานอดิเรกทำ เป็นการผ่อนคลายจากภาวะตึงเครียดแล้ว...

พะเยา ผู้สูงอายุแกะมะขามเปียกขายสร้างรายได้

ผู้สูงอายุในพื้นที่บ้านปาง หมู่ที่ 7 ต.คือเวียง อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา ได้หาอาชีพเสริมด้วยการแกะมะขามเปียกขายในช่วงวิกฤต หลังจากไวรัสโควิด 19 ที่ระบาดอย่างต่อเนื่องในปัจจุบันนี้ซึ่งผู้สูงอายุเหล่านี้จะไม่เดินทางออกจากหมู่บ้านไปไหน จึงได้หาทำอาชีพเสริมด้วยการแกะมะขามที่สุกจากต้นมาขายเพื่อหารายได้เลี้ยงครอบครัว ด้วยการไปรับซื้อมะขามสุกจากต้น ที่อยู่ในหมู่บ้านโดยให้ลูกหลานหรือคนหนุ่มไปสอยมะขามลงมาจากต้น แล้วนำมาแกะเอาเมล็ดออกจากฝัก เพื่อขายให้กับพ่อค้าคนกลาง ที่จะมารับซื้อถึงหมู่บ้าน ทำให้สร้างรายได้แก่ผู้สูงอายุ นางบัวหลั่น เรียวฝั้น อายุ 63 ปี บ้าน เลขที่...

อัพเดทล่าสุด

แล้งหนัก แต่ชาวนายังแห่ปลูกข้าวเกินเป้า 181%

ศูนย์อำนวยการเฉพาะกิจแก้ไขและบรรเทาวิกฤติภัยแล้ง ปี 2563 (กรมชลประทาน) รายงานว่า สถานการณ์น้ำในอ่างขนาดใหญ่และขนาดกลางกว่า 447 แห่งทั่วประเทศ มีปริมาณน้ำรวม 38,141 ล้านลูกบาศม์เมตร (ลบ.ม.) หรือร้อยละ 50 ของความจุ มีน้ำใช้การได้ 14,433 ลบ.ม. หรือเพียง 28% เท่านั้น สำหรับอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ที่มีปริมาณน้ำใช้การน้อยกว่า 30%  มี 21...

วว. แชร์ไอเดีย ปลูกอย่างไร ให้มีผักกินตลอดระยะเวลา 3 เดือน

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม  โดย สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) แชร์ไอเดียผ่านการดำเนินงานวิจัยและพัฒนาโดย สถานีวิจัยลำตะคอง  จังหวัดนครราชสีมา หน่วยงานภูมิภาคของ วว. ว่า  เราจะมีผักสด ๆ สะอาด ปลอดภัยกินได้ตลอด 3 เดือน เพียงเราใช้เวลาว่างพักจากเรื่องเครียด ๆ จากสถานการณ์ปัจจุบันของไวรัสโควิด-19  มาเพาะปลูกผักนานาชนิดที่มีคุณประโยชน์ต่อร่างกาย อุดมด้วยเส้นใยอาหาร  โดยการปลูกผักจากแนวคิดนี้มุ่งเน้นตามความเหมาะสมของบ้านหรือที่พักอาศัยของแต่ละท่าน...

สถานีโครงข่าย ททบ.5 เชียงราย ประสบปัญหาขาดน้ำ ร้องขอ ศบภ.มทบ.37...

เมื่อวันที่ 1 เม.ย.2563 พลตรีสัชฌาการ คุณยศยิ่ง ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 37 /ผู้อำนวยการศูนย์บรรเทาสาธารณภัย ค่ายเม็งรายมหาราช มอบหมายให้ พันเอกสิงหนาถ โลสุริยะ รองเสนาธิการมณฑลทหารบกที่ 37 นำรถบรรทุกน้ำสะอาด จำนวน 12,000 ลิตร ไปมอบให้กับ นายปพนศักดิ์ ปาระมี หัวหน้าสถานีโครงข่ายโทรศัทน์กองทัพบกทีวีดิจิตอล (ททบ.๕) ซึ่งตั้งอยู่บนยอดดอยปุย...

ม.แม่โจ้สร้างคนคุณภาพ ศิษย์เก่าแม่โจ้ได้รับคัดเลือกเป็น เกษตรกรดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี 2563

นายศุภสิทธิ์ เขื่อนแก้ว ศิษย์เก่าแม่โจ้รุ่น 64 ได้รับคัดเลือกเป็น "เกษตรกรดีเด่นแห่งชาติ สาขาวิชาชีพเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด ประจำปี 2563" เตรียมเข้ารับพระราชทานโล่เกียรติยศในพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ ณ พลับพลที่ประทับมณฑลพิธีท้องสนามหลวง ในวันพืชมงคล วันจันทร์ที่ 11 พฤษภาคม 2563 นายศุภสิทธิ์ เขื่อนแก้ว ศิษย์เก่าแม่โจ้รุ่น 64 สาขาสัตวศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เริ่มเลี้ยงสัตว์น้ำมาตั้งแต่ปี 2548...

สถานีโครงข่าย ททบ.5 เชียงราย ประสบปัญหาขาดน้ำ ร้องขอ ศบภ.มทบ.37 บรรเทาความเดือดร้อน

เมื่อวันที่ 1 เม.ย.2563 พลตรีสัชฌาการ คุณยศยิ่ง ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 37 /ผู้อำนวยการศูนย์บรรเทาสาธารณภัย ค่ายเม็งรายมหาราช มอบหมายให้ พันเอกสิงหนาถ โลสุริยะ รองเสนาธิการมณฑลทหารบกที่ 37 นำรถบรรทุกน้ำสะอาด จำนวน 12,000 ลิตร ไปมอบให้กับ นายปพนศักดิ์ ปาระมี หัวหน้าสถานีโครงข่ายโทรศัทน์กองทัพบกทีวีดิจิตอล (ททบ.๕) ซึ่งตั้งอยู่บนยอดดอยปุย...

ม.แม่โจ้สร้างคนคุณภาพ ศิษย์เก่าแม่โจ้ได้รับคัดเลือกเป็น เกษตรกรดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี 2563

นายศุภสิทธิ์ เขื่อนแก้ว ศิษย์เก่าแม่โจ้รุ่น 64 ได้รับคัดเลือกเป็น "เกษตรกรดีเด่นแห่งชาติ สาขาวิชาชีพเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด ประจำปี 2563" เตรียมเข้ารับพระราชทานโล่เกียรติยศในพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ ณ พลับพลที่ประทับมณฑลพิธีท้องสนามหลวง ในวันพืชมงคล วันจันทร์ที่ 11 พฤษภาคม 2563 นายศุภสิทธิ์ เขื่อนแก้ว ศิษย์เก่าแม่โจ้รุ่น 64 สาขาสัตวศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เริ่มเลี้ยงสัตว์น้ำมาตั้งแต่ปี 2548...

บรรเทาทุกข์ชาวบ้าน สำนักงานชลประทานที่ 2 ลงพื้นที่ติดตั้งเครื่องสูบน้ำ เพื่อช่วยเหลือราษฎรที่ได้รับความเดือดร้อนจากการขาดแคลนสำหรับอุปโภคบริโภค

วันที่ 1 เมษายน 2563 นายศักดิ์สิทธิ์ เสาร์คำ หัวหน้าฝ่ายปฏิบัติการสูบน้ำ ส่วนเครื่องจักรกล สำนักงานชลประทานที่ 2 พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่ติดตั้งเครื่องสูบน้ำตามคำร้องขอของเทศบาลตำบลนาครัว เพื่อช่วยเหลือราษฎรที่ได้รับความเดือดร้อนจากการขาดแคลนน้ำสำหรับการอุปโภค-บริโภคโดยส่วนเครื่องจักรกล สำนักงานชลประทานที่ 2 ได้ติดตั้งเครื่องสูบน้ำขนาด 8 นิ้ว จำนวน 1 เครื่อง ดำเนินการสูบน้ำจากลำน้ำแม่จาง ช่วยเหลือราษฎรที่ขาดแคลนน้ำสำหรับการอุปโภคบริโภค ในพื้นที่หมู่ที่...

กรมส่งเสริมการเกษตรตั้ง “ศูนย์ประสานสถานการณ์ไวรัสโควิด-19” ลดเสี่ยง เลี่ยงแพร่เชื้อ

วันที่ 1เมษายน 2563 เวลา 13.30 น. นางเขมวรรณ ดวงจันทร์ เกษตรจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมเจ้าหน้าที่ร่วมประชุมทางไกล (conference) กำกับติดตามและรายผลการดำเนินงานสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(Covid-19) ส่วนภูมิภาค ครั้งที่1 ณ ห้องประชุม สำนักงานเกษตร จังหวัดเชียงใหม่ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โดยนายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรงค์ อธิบดีประธานการประชุมในครั้งนี้กรมส่งเสริมการเกษตรจัดตั้งศูนย์ประสานการณ์การแพร่ระบาดของ...

ประชาสัมพันธ์

อ.เชียงแสน ร่วมสาธารณสุขอำเภอ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ประจำด่านตรวจชุมชน

เมื่อวันที่ 4 เม.ย.2563 เวลา22.00 น. นายประสงค์ หล้าอ่อนนายอำเภอเชียงแสน ได้สั่งการให้ นายปราณพัฒน์ หาญชัย ปลัดอำเภอประจำตำบลศรีดอนมูล ร่วมกับ นายราเชนทร์ เลาะเหลางาม นักวิการสาธารณสุขชำนาญการ อสม. และ นายเสกสันต์ กองศรี กำนันตำบลศรีดอนมูล ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ประจำด่านตรวจชุมชน บ้านเวียงแก้ว ม.5 และบ้านหนองปลาสะเด็ด...

ประกาศจังหวัดน่าน เรื่อง ให้ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ของรัฐงดหรือชะลอการเดินทางข้ามเขตพื้นที่จังหวัด จนถึงวันที่ 30 เมษายน 2563

คำสั่งระงับการเดินทางเข้าจังหวัดน่านเป็นการชั่วคราว ณ บริเวณรอยต่อเขตจังหวัด จำนวน 3 แห่ง ดังนี้ 1.เส้นทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 101 จังหวัดแพร่ – จังหวัดน่าน ณ กิโลเมตร 310+800 2.เส้นทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 1091จังหวัดน่าน – จังหวัดพะเยา ณ กิโลเมตร 79+650 3.เส้นทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 1148...

จังหวัดน่าน เสริมเครื่องเทอร์โม สแกน สำหรับการตรวจคัดกรองผู้เดินทางเข้าจังหวัดน่าน ที่ด่านตรวจห้วยน้ำอุ่น

เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2563 นาย วรกิตติ ศรีทิพากร ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน พร้อมด้วย นายนรินทร์ เหล่าอารยะ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน และนายแพทย์ดิเรก สุดแดน รักษาการสาธารณสุขจังหวัดน่าน ออกตรวจเยี่ยมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานบริเวณด่านตรวจคัดกรองห้วยน้ำอุ่น อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน ซึ่งเป็นจุดคัดกรองใหญ่ด่านแรกในการเดินทางเข้าสู่จังหวัดน่าน โดยวันนี้ ทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน ได้ร่วมกับอำเภอเวียงสา ติดตั้งเครื่องเทอร์โม สแกน...

สูงเม่นยังเฝ้าระวังไฟป่า ที่ต.บ้านเหล่าออกทำแนวกันไฟ ส่วนต.หัวฝายจัดชุดลาดตระเวน

ผู้สื่อข่าวรายงานมาจากจ.แพร่เมื่อเวลา 09.00 น.วันที่ 4 เมษษยน 2563 นางศิริพร สิทธิเศรษฐ์ กำนันตำบลบ้านเหล่า อ.สูงเม่น จ.แพร่ ได้ประชาชนชุดเฝ้าระวังป่าในเขตตำบลบ้านเหล่า ได้เดินทางออกปฏิบัติภารกิจทำแนวกันไฟเพื่อป้องกันและบรรเทาลดการเกิดไฟป่าพื้นที่ป่าเขตหมู่3บ้านน้ำฮอกตำบลบ้านเหล่าโดยความร่วมมือของชุดเฝ้าระวังไฟป่าหมู่1, 2, 3, 4, 5, 7, 9 ตำบลบ้านเหล่า, ชุดเจ้าหน้าที่ป่าไม้เขตรักษาพันธ์สัตว์ป่า,ชุดกรมอุทยานฯทั้งหมดจำนวน 40 คน ท่ามกลางบรรยากาศที่อากาศร้อนอบอ้าว ...

แพร่ เตรียมความพร้อมสถานที่สำหรับกักตัว เพื่อเฝ้าระวังและป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19

ผู้สื่อข่าวรายงานมาจากจ.แพร่เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2563 เวลา 14.00 น. นางกานต์เปรมปรีด์ ชิตานนท์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ พร้อมด้วย นายวรญาณ บุญณราช รองผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ พ.อ.ประสิทธิพงศ์ มูลดี รองผู้อำนวยการักษาความมั่นคงภายในจังหวัดแพร่ น.พ.ขจร วินัยพานิช นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดแพร่ และผู้เกี่ยวข้องลงพื้นที่เตรียมความพร้อมสถานที่สำหรับกักตัวเพื่อเฝ้าระวังและป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จังหวัดแพร่ ณ...
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!