ข่าวล่าสุด

เชียงใหม่จัดให้ ค่ารถเข้าเฝ้าฯ ถวายบังคมพระบรมศพ

มหาดไทยเคาะอีกครั้งอำนวยความสะดวกประชาชนเดินทางเข้าเฝ้าฯ ถวายบังคมพระบรมศพ ประเมินแล้วพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทรับได้ไม่เกิน 1 หมื่นคนต่อวัน สั่งการให้นำประชาชนเข้าเฝ้าฯ วันละ 4 ภาคๆ ละ 1 จังหวัด ยอดรวม 3,000 คน โฟกัสที่ประชาชนทั่วไปเป็นหลัก ให้กำนันผู้ใหญ่บ้านรับลงทะเบียนส่งต่อให้นายอำเภอ เชียงใหม่ต้องจัดคิวใหม่จากที่วางแผนไว้เดินทาง 6 ครั้งลดเหลือ 5 ครั้ง ครั้งแรกเดินทางวันที่ 30...

เชียงใหม่น้อมนำโครงการตามแนวพระราชดำริ ในพื้นที่กว่า 4 พันโครงการ จัดนิทรรศการ-โมเดลจำลอง

ครั้งแรกที่จังหวัดเชียงใหม่ น้อมนำโครงการตามแนวพระราชดำริ ที่มีอยู่ในพื้นที่ กว่า 4 พันโครงการ /กิจกรรม จัดแสดงนิทรรศการ สร้างโมเดลจำลอง เผยแพร่พระเกียรติคุณ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ เปิดให้ประชาชนผู้สนใจเข้าชมฟรี ระหว่าง 26 ต.ค.59 – 20 ม.ค. 60 นี้ เท่านั้น นายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่...

7 มหา’ลัย ในเชียงใหม่ ปรับรูปแบบเว็บไซต์ เพื่อถวายอาลัย “พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว” ในพระบรมโกศ

7 มหาวิทยาลัยในจังหวัดเชียงใหม่ ปรับเปลี่ยนเว็บไซต์และปรับลดสี เพื่อร่วมน้อมรำรึกถึงพระมหากรุณาธิคุณและถวายอาลัยถึงการสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศอย่างสุดซึ้ง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ส่งเสด็จสู่สวรรคาลัย น้อมรำรึกถึงพระมหากรุณาธิคุณและถวายอาลัย พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่   มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ส่งเสด็จสู่สวรรคาลัย น้อมรำรึกถึงพระมหากรุณาธิคุณและร่วมแสดงความอาลัย พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ส่งเสด็จสู่สวรรคาลัย น้อมรำรึกถึงพระมหากรุณาธิคุณและร่วมถวายความอาลัย พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ฯ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา สิ้นแล้วพระมิ่งแก้วจอมขวัญ    ...

แถลงการณ์สำนักพระราชวัง “พระเจ้าอยู่หัว” สวรรคต

ประกาศจากสำนักพระราชวัง พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร สวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร เสด็จพระราชดำเนินไปประทับรักาาพระอาการประชวร ณ โรงพยาบาลศีริราช ตั้งแต่วันศุกร์ ที่ 3 ตุลาคม พุทธศักราช 2559 ตามที่สำนักพระราชวังได้แถลงให้ทราบเป็นระยะแล้วนั้น แม้คณะแพทย์ได้ถวายการรักษาอย่างใกล้ชิดจนสุดความสามารถ แต่พระอาการประชวรหาคลายไม่ ได้ทรุดลงตามลำดับ ถึงวันพฤหัสบดี...

แพทยสภาแจง!! อย่าหลงเชื่อแถลงการณ์ปลอมที่ระบาดในโชเชียล

ศ.นพ.สมศักดิ์ โล่ห์เลขา นายกแพทยสภา กล่าวถึงกรณีมีการออกแถลงการณ์อ้างชื่อแพทยสภาเกี่ยวกับข่าวพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยยืนยันว่าแถลงการณ์ดังกล่าวเป็นแถลงการณ์ปลอม ซึ่งวันนี้คณะกรรมการแพทยสภามีการประชุมจริง แต่ไม่ได้มีการออกแถลงการณ์เรื่องนี้แต่อย่างใด เพราะทั้งหมดต้องขึ้นอยู่กับแถลงการณ์ของสำนักพระราชวัง ตนไม่เข้าใจว่าทำไมถึงมีผู้ไม่หวังดีมาแอบอ้างแพทยสภาปลอมข้อมูล ขออย่าให้เชื่อแถลงการณ์ดังกล่าว และขอให้เสพข่าวสารมีอย่างมีสติ เครดิต Fackbook : แพทยสภา

บูรณะวัดสวนดอกโดยครูบาศรีวิชัยและเจ้าหลวงเชียงใหม่

วัดสวนดอก เป็นพระอารามหลวงที่สำคัญวัดหนึ่งของจังหวัดเชียงใหม่ ตั้งอยู่ไม่ไกลจากประตูเมืองนัก ด้วยสถาปัตยกรรมแบบล้านนาที่สร้างขึ้นอย่างสวยงามอีกทั้งยังมีพระพุทธรูปองค์สำคัญของเชียงใหม่ประดิษฐานอยู่ ด้วยเหตุนี้จึงทำให้ผู้คนมากมายพากันไปกราบไหว้อย่างไม่ขาดสาย นอกเหนือจากที่วัดสวนดอกจะเป็นวัดสำคัญคู่เมืองเชียงใหม่แล้ว ในบริเวณวัดยังเป็นที่ประดิษฐานของกู่บรรจุอัฐิเชื้อพระวงศ์เจ้านายฝ่ายเหนือต้นตระกูล ณ เชียงใหม่อีกด้วย แต่เดิมวัดสวนดอกสร้างขึ้นในสมัยของพระเจ้ากือนา กษัตริย์ล้านนาองค์ที่ 6 แห่งราชวงศ์มังราย ระหว่างปี พ.ศ.1898 - 1928 พระองค์ทรงมีความเลื่อมใสในพระพุทธศาสนาเป็นอันมาก จึงได้อัญเชิญพระมหาสุมนเถระจากเมืองสุโขทัยมาอยู่ที่เมืองเชียงใหม่ ในปี พ.ศ.1914 พระเจ้ากือนาทรงสร้างวัดบุปผาราม หรือ วัดสวนดอกในอุทยานป่าไม้พยอมเพื่อเป็นที่จำพรรษาของพระสุมนเถระ จากนั้นพระองค์จึงโปรดฯให้สร้างพระเจดีย์เพื่อบรรจุพระบรมสารีริกธาตุที่พระมหาสุมนเถระได้อัญเชิญมาจากสุโขทัย...

กาดหลวงเชียงใหม่ !!

การค้าขายของคนเมืองเชียงใหม่เริ่มต้นมีมาตั้งแต่เมื่อครั้งที่พญามังรายทรงเข้ายึดครองนครหริภุญชัย ก็เพื่อสาเหตุต้องการขยายพระราชอำนาจควบคุมการค้าที่มั่งคั่งของอาณาจักรหริภุญชัย ที่เวลานั้นเป็นชุมทางการค้าที่สำคัญสามารถเชื่อมโยงกิจกรรมทางการค้ากับเมืองต่าง ๆ ได้รอบ เช่นกับเมืองฝาง เมืองเชียงแสน และเมืองท่าทางใต้เช่นอโยธยา ดังปรากฏหลักฐานในตำนานพื้นเมืองเชียงใหม่ ที่กล่าวถึงพญามังรายได้ซักถามพ่อค้าที่ขึ้นไปค้าขายกับเมืองฝางเกี่ยวกับสภาพของหริภุญไชย ซึ่งได้รับคำตอบว่า หริภุญไชยมีความสงบรุ่งเรืองดี "พ่อค้าทางบก ทางน้ำเทียวมาค้าชุเมือง" นอกจากนี้เมื่อพญามังรายมาสร้างเวียงกุมกาม พระองค์ก็ทรงสร้างตลาดขึ้นที่ริมฝั่งแม่น้ำปิง เช่นเดียวกับเมื่อสร้างเวียงเชียงใหม่ ก็ทรงเลือกชัยภูมิสำหรับสร้างศูนย์กลางของอาณาจักรล้านนาตอนบน เส้นทางการค้าที่สำคัญก็คือ แม่น้ำปิง ดังนั้นเมืองเชียงใหม่จึงกลายเป็นศูนย์กลางการค้าของภูมิภาค การค้าของคนเชียงใหม่ เป็นการแลกเปลี่ยนผลิตผลระหว่างชุมชนต่าง ๆ โดยมี "ตลาด"...

สะป๊ะขนมล้านนา

ภูมิปัญญาการทำมาหากินของคนล้านนา นับว่าเป็นเอกลักษณ์ที่ไม่มีที่ใดเหมือน โดยเฉพาะความมีฝีมือในการพิถีพิถันประกอบอาหาร นอกเหนือจากกับข้าวคนเมืองอันประกอบได้ด้วยลาบเมือง แกงอ่อม น้ำพริกหนุ่ม แคบหมู อันเป็นที่รู้กันโดยทั่วไปแล้ว ภูมิปัญญาการทำขนมของคนเมืองล้านนานับว่าไม่เป็นรองคนในภาคใด ขนมของคนเมืองที่รู้จักมักคุ้นได้แก่ ขนมจ็อก หรือ ขนมเทียน บ้างเรียกว่าขนมนมสาว เครื่องปรุงประกอบด้วย แป้งข้าวเหนียว มะพร้าวขูด น้ำอ้อย ใบตอง และน้ำมัน (หัวกระทิสด น้ำมันหมูหรือ น้ำมันพืช) วิธีทำก็แสนง่าย เริ่มจากนำแป้งข้าวเหนียวมาผสมกับน้ำ...

“น้ำตกห้วยแก้ว” ย้อนอดีตสายน้ำแห่งความทรงจำ

ชื่อเสียงและความงามของน้ำตกห้วยแก้วยังคงย้ำเตือนอยู่ในความทรงจำของผู้มาเยือนอยู่เสมอ แม้ว่ากาลเวลาแห่งความยิ่งใหญ่และสวยงามของน้ำตกแห่งนี้ที่เคยถูกขนานนามว่าเป็นแหล่งพักผ่อนหย่อนใจที่ดีที่สุดของคนเชียงใหม่เมื่อราว 50 ปีก่อน จะจางหายไปจากความทรงจำมานานแล้ว ภาพของน้ำตกห้วยแก้วที่หลั่งไหลลงมาเพื่อมอบความชุ่มฉ่ำให้กับผู้คนดูเหมือนจะกลายเป็น "อดีต" ที่ยากแก่การย้อนกลับคืน ย้อนกลับไปเมื่อประมาณ 50 ปีที่แล้ว ไม่มีใครไม่รู้จักชื่อของน้ำตกห้วยแก้ว เพราะถ้าเดินทางมาเยือนเชียงใหม่แล้วไม่ได้มาเที่ยวชมความสวยงามของน้ำตกแห่งนี้ ก็ถือว่ายังมาไม่ถึงเชียงใหม่ มีตำนานเล่าขานเกี่ยวกับน้ำตกแห่งนี้มากมาย ไม่ว่าจะเป็นวังบัวบาน หรือสาวเครือฟ้า ที่ล้วนแล้วเกี่ยวข้องกับสายน้ำแห่งนี้ ว่ากันว่าก่อนที่จะเรียกว่า "วังบัวบาน" นั้นเคยเรียกว่า "วังกุลา" มาก่อน (กุลาเป็นคำที่คนเชียงใหม่ใช้เรียกชาวต่างชาติ แปลว่า...

จาก “อาณาจักรล้านนา” สู่ “เมืองเชียงใหม่”

พระญามังราย ปฐมกษัตริย์แห่งราชวงศ์มังรายสร้างเวียงกุมกาม (ปัจจุบันอยู่ในเขตท้องที่หมู่ 11 ตำบลท่าวังตาล อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่) ริมฝั่งแม่ระมิงค์ เมื่อ พ.ศ.1837 ต่อมาทรงสร้างเมืองนพบุรีศรีนครพิงค์เชียงใหม่ พ.ศ.1839

(คลิป)ปลายฝนต้นหนาว…ฝนทิ้งทวน สั่งปิดน้ำตกตาดหมอกชั่วคราว

https://youtu.be/q8UTfStYma4 เมื่อค่ำวันที่ 27 ต.ค.2559 ที่ผ่านมาได้เกิดฝนตกหนักในพื้นที่ตำบลแม่แรม นายกริชสยาม คงสตรี หน.อุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย ได้สั่งปิดการบริการนักท่องเที่ยวไม่ให้เข้าไปในบริเวณน้ำตกตาดหมอกเป็นการชั่วคราว โดยได้รับการรายงานจากนายยงยุทธถาวร หน.หน่วยฯน้ำตกตาดหมอก ว่าสังเกตุเห็นน้ำตกมีสีขุ่นแดงและเสียงดังจากน้ำป่าไหลหลาก เนื่องจากมีฝนตกบริเวณขุนน้ำและป่าต้นน้ำ ของน้ำตกตาดหมอก ต.แม่แรม อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ เพื่อป้องกันอันตรายที่อาจจะเกิดขึ้นได้กับนักท่องเที่ยวจึงได้สั่งให้ปิดบริการชั่วคราวจนกว่าสถานการณ์จะเข้าสู่ภาวะปกติ อีกทั้งยังประกาศเตือนผู้ที่อาศัยอยู่ท้ายน้ำให้วะมัดระวังในระยะนี้อาจเกิดน้ำป่าไหลหลากขึ้นได้ สถานการณ์เพิ่มเติมจะรายงานให้ทราบต่อไป

เดินหน้าขับเคลื่อนพัฒนา IQ/EQ และ พัฒนาการเด็กไทย

น.ต.นพ.บุญเรือง ไตรเรืองวรวัฒน์ อธิบดีกรมสุขภาพจิต เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อขับเคลื่อนนโยบายการดำเนินงานสุขภาพจิตปฐมวัยและวัยเรียนประจำปีงบประมาณ 2560 ร่วมด้วย นางสุดา วงศ์สวัสดิ์ ผอ.สำนักส่งเสริมและพัฒนาสุขภาพจิตและผู้ช่วยอธิบดีกรมสุขภาพจิต พญ.อัมพร เบญจพลพิทักษ์ ผอ.สถาบันราชานุกูล พญ.มธุรดา สุวรรณโพธิ์ ผอ.สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่น ราชนครินทร์ และ พญ.หทัยชนนี บุญเจริญ ผอ.ศูนย์สุขภาพจิตที่ 4 ณ รร.อมารี...

สพฐ.ส่ง 16 นักเรียนไทยแข่งขันคณิต ระดับประถมที่อินเดีย

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ.)ประกาศผลการคัดเลือกตัวแทนนักเรียนไทยเข้าร่วมการแข่งขันคณิตศาสตร์นานาชาติ ระดับประถมศึกษา Wizard at Mathematics International Competition 2016 (WIZMIC) ระหว่างวันที่ 19 - 27 ตุลาคม 2559 ณ สาธารณรัฐอินเดีย โดยได้คัดเลือกตัวแทนนักเรียนไทยเข้าร่วมแข่งขันจำนวน 16 คน ซึ่งเดินทางไปแข่งขันโดยสายการบินแอร์ อินเดีย เที่ยวบินที่...

หลังคากระบะไฟเบอร์กลาส สมาร์ทท็อป แถมกระจกแบบสไลด์มูลค่า 4,000 บาท ฟรี!!

วันนี้พีพีเอสเชียงใหม่ประดับยนต์ ขอแนะนำสินค้าใหม่ หลังคากระบะไฟเบอร์กลาส ยี่ห้อ สมาร์ทท็อปถ้าคุณกำลังคิดจะติดตั้งหลังคากระบะไฟเบอร์กลาส ต้อง สมาร์ทท็อป แข็งแกร่ง ด้วยโครงสร้างไฟเบอร์กลาสแท้ 100% โดดเด่น ด้วยรูปลักษณ์ โฉบเฉี่ยว ไม่ซํ้าใคร จัดเต็ม ด้วยอุปกรณ์มาตรฐานผู้ผลิตรถยนต์ที่เหนือกว่าทุกรายละเอียด ซึ่งประกอบด้วย 1.โช้คอัพ สมาร์ท มาตรฐานเยอรมัน (สเตบิลัส) ทนทาน มั่นใจได้ 2.มือเปิดสมาร์ท...

ชนะศิลป์มอเตอร์ฯขายรถตู้ทึบ MAXUS 2.5 ลิตร V80 อีกระดับของความคุ้มค่า เพื่อการขนส่ง

ชนะศิลป์มอเตอร์ ยกระดับการขนส่งสินค้าในจังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดใกล้เคียง ด้วยการนำเอารถตู้ทึบ Maxus V80 เครื่องยนต์ ดีเซล DOHC 16 วาล์ว 2.5 ลิตร 136 แรงม้าที่ 3,800 รอบ/นาที มาให้ผู้ประกอบการได้เลือกใช้อีกรุ่นหนึ่งแล้ว โดย แม็คซัส วี 80 แกรนด์ แม็คซี่แค็บ...