ข่าวล่าสุด

เชียงใหม่จัดให้ ค่ารถเข้าเฝ้าฯ ถวายบังคมพระบรมศพ

มหาดไทยเคาะอีกครั้งอำนวยความสะดวกประชาชนเดินทางเข้าเฝ้าฯ ถวายบังคมพระบรมศพ ประเมินแล้วพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทรับได้ไม่เกิน 1 หมื่นคนต่อวัน สั่งการให้นำประชาชนเข้าเฝ้าฯ วันละ 4 ภาคๆ ละ 1 จังหวัด ยอดรวม 3,000 คน โฟกัสที่ประชาชนทั่วไปเป็นหลัก ให้กำนันผู้ใหญ่บ้านรับลงทะเบียนส่งต่อให้นายอำเภอ เชียงใหม่ต้องจัดคิวใหม่จากที่วางแผนไว้เดินทาง 6 ครั้งลดเหลือ 5 ครั้ง ครั้งแรกเดินทางวันที่ 30...

เชียงใหม่น้อมนำโครงการตามแนวพระราชดำริ ในพื้นที่กว่า 4 พันโครงการ จัดนิทรรศการ-โมเดลจำลอง

ครั้งแรกที่จังหวัดเชียงใหม่ น้อมนำโครงการตามแนวพระราชดำริ ที่มีอยู่ในพื้นที่ กว่า 4 พันโครงการ /กิจกรรม จัดแสดงนิทรรศการ สร้างโมเดลจำลอง เผยแพร่พระเกียรติคุณ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ เปิดให้ประชาชนผู้สนใจเข้าชมฟรี ระหว่าง 26 ต.ค.59 – 20 ม.ค. 60 นี้ เท่านั้น นายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่...

7 มหา’ลัย ในเชียงใหม่ ปรับรูปแบบเว็บไซต์ เพื่อถวายอาลัย “พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว” ในพระบรมโกศ

7 มหาวิทยาลัยในจังหวัดเชียงใหม่ ปรับเปลี่ยนเว็บไซต์และปรับลดสี เพื่อร่วมน้อมรำรึกถึงพระมหากรุณาธิคุณและถวายอาลัยถึงการสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศอย่างสุดซึ้ง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ส่งเสด็จสู่สวรรคาลัย น้อมรำรึกถึงพระมหากรุณาธิคุณและถวายอาลัย พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่   มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ส่งเสด็จสู่สวรรคาลัย น้อมรำรึกถึงพระมหากรุณาธิคุณและร่วมแสดงความอาลัย พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ส่งเสด็จสู่สวรรคาลัย น้อมรำรึกถึงพระมหากรุณาธิคุณและร่วมถวายความอาลัย พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ฯ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา สิ้นแล้วพระมิ่งแก้วจอมขวัญ    ...

แถลงการณ์สำนักพระราชวัง “พระเจ้าอยู่หัว” สวรรคต

ประกาศจากสำนักพระราชวัง พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร สวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร เสด็จพระราชดำเนินไปประทับรักาาพระอาการประชวร ณ โรงพยาบาลศีริราช ตั้งแต่วันศุกร์ ที่ 3 ตุลาคม พุทธศักราช 2559 ตามที่สำนักพระราชวังได้แถลงให้ทราบเป็นระยะแล้วนั้น แม้คณะแพทย์ได้ถวายการรักษาอย่างใกล้ชิดจนสุดความสามารถ แต่พระอาการประชวรหาคลายไม่ ได้ทรุดลงตามลำดับ ถึงวันพฤหัสบดี...

แพทยสภาแจง!! อย่าหลงเชื่อแถลงการณ์ปลอมที่ระบาดในโชเชียล

ศ.นพ.สมศักดิ์ โล่ห์เลขา นายกแพทยสภา กล่าวถึงกรณีมีการออกแถลงการณ์อ้างชื่อแพทยสภาเกี่ยวกับข่าวพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยยืนยันว่าแถลงการณ์ดังกล่าวเป็นแถลงการณ์ปลอม ซึ่งวันนี้คณะกรรมการแพทยสภามีการประชุมจริง แต่ไม่ได้มีการออกแถลงการณ์เรื่องนี้แต่อย่างใด เพราะทั้งหมดต้องขึ้นอยู่กับแถลงการณ์ของสำนักพระราชวัง ตนไม่เข้าใจว่าทำไมถึงมีผู้ไม่หวังดีมาแอบอ้างแพทยสภาปลอมข้อมูล ขออย่าให้เชื่อแถลงการณ์ดังกล่าว และขอให้เสพข่าวสารมีอย่างมีสติ เครดิต Fackbook : แพทยสภา

บูรณะวัดสวนดอกโดยครูบาศรีวิชัยและเจ้าหลวงเชียงใหม่

วัดสวนดอก เป็นพระอารามหลวงที่สำคัญวัดหนึ่งของจังหวัดเชียงใหม่ ตั้งอยู่ไม่ไกลจากประตูเมืองนัก ด้วยสถาปัตยกรรมแบบล้านนาที่สร้างขึ้นอย่างสวยงามอีกทั้งยังมีพระพุทธรูปองค์สำคัญของเชียงใหม่ประดิษฐานอยู่ ด้วยเหตุนี้จึงทำให้ผู้คนมากมายพากันไปกราบไหว้อย่างไม่ขาดสาย นอกเหนือจากที่วัดสวนดอกจะเป็นวัดสำคัญคู่เมืองเชียงใหม่แล้ว ในบริเวณวัดยังเป็นที่ประดิษฐานของกู่บรรจุอัฐิเชื้อพระวงศ์เจ้านายฝ่ายเหนือต้นตระกูล ณ เชียงใหม่อีกด้วย แต่เดิมวัดสวนดอกสร้างขึ้นในสมัยของพระเจ้ากือนา กษัตริย์ล้านนาองค์ที่ 6 แห่งราชวงศ์มังราย ระหว่างปี พ.ศ.1898 - 1928 พระองค์ทรงมีความเลื่อมใสในพระพุทธศาสนาเป็นอันมาก จึงได้อัญเชิญพระมหาสุมนเถระจากเมืองสุโขทัยมาอยู่ที่เมืองเชียงใหม่ ในปี พ.ศ.1914 พระเจ้ากือนาทรงสร้างวัดบุปผาราม หรือ วัดสวนดอกในอุทยานป่าไม้พยอมเพื่อเป็นที่จำพรรษาของพระสุมนเถระ จากนั้นพระองค์จึงโปรดฯให้สร้างพระเจดีย์เพื่อบรรจุพระบรมสารีริกธาตุที่พระมหาสุมนเถระได้อัญเชิญมาจากสุโขทัย...

กาดหลวงเชียงใหม่ !!

การค้าขายของคนเมืองเชียงใหม่เริ่มต้นมีมาตั้งแต่เมื่อครั้งที่พญามังรายทรงเข้ายึดครองนครหริภุญชัย ก็เพื่อสาเหตุต้องการขยายพระราชอำนาจควบคุมการค้าที่มั่งคั่งของอาณาจักรหริภุญชัย ที่เวลานั้นเป็นชุมทางการค้าที่สำคัญสามารถเชื่อมโยงกิจกรรมทางการค้ากับเมืองต่าง ๆ ได้รอบ เช่นกับเมืองฝาง เมืองเชียงแสน และเมืองท่าทางใต้เช่นอโยธยา ดังปรากฏหลักฐานในตำนานพื้นเมืองเชียงใหม่ ที่กล่าวถึงพญามังรายได้ซักถามพ่อค้าที่ขึ้นไปค้าขายกับเมืองฝางเกี่ยวกับสภาพของหริภุญไชย ซึ่งได้รับคำตอบว่า หริภุญไชยมีความสงบรุ่งเรืองดี "พ่อค้าทางบก ทางน้ำเทียวมาค้าชุเมือง" นอกจากนี้เมื่อพญามังรายมาสร้างเวียงกุมกาม พระองค์ก็ทรงสร้างตลาดขึ้นที่ริมฝั่งแม่น้ำปิง เช่นเดียวกับเมื่อสร้างเวียงเชียงใหม่ ก็ทรงเลือกชัยภูมิสำหรับสร้างศูนย์กลางของอาณาจักรล้านนาตอนบน เส้นทางการค้าที่สำคัญก็คือ แม่น้ำปิง ดังนั้นเมืองเชียงใหม่จึงกลายเป็นศูนย์กลางการค้าของภูมิภาค การค้าของคนเชียงใหม่ เป็นการแลกเปลี่ยนผลิตผลระหว่างชุมชนต่าง ๆ โดยมี "ตลาด"...

สะป๊ะขนมล้านนา

ภูมิปัญญาการทำมาหากินของคนล้านนา นับว่าเป็นเอกลักษณ์ที่ไม่มีที่ใดเหมือน โดยเฉพาะความมีฝีมือในการพิถีพิถันประกอบอาหาร นอกเหนือจากกับข้าวคนเมืองอันประกอบได้ด้วยลาบเมือง แกงอ่อม น้ำพริกหนุ่ม แคบหมู อันเป็นที่รู้กันโดยทั่วไปแล้ว ภูมิปัญญาการทำขนมของคนเมืองล้านนานับว่าไม่เป็นรองคนในภาคใด ขนมของคนเมืองที่รู้จักมักคุ้นได้แก่ ขนมจ็อก หรือ ขนมเทียน บ้างเรียกว่าขนมนมสาว เครื่องปรุงประกอบด้วย แป้งข้าวเหนียว มะพร้าวขูด น้ำอ้อย ใบตอง และน้ำมัน (หัวกระทิสด น้ำมันหมูหรือ น้ำมันพืช) วิธีทำก็แสนง่าย เริ่มจากนำแป้งข้าวเหนียวมาผสมกับน้ำ...

“น้ำตกห้วยแก้ว” ย้อนอดีตสายน้ำแห่งความทรงจำ

ชื่อเสียงและความงามของน้ำตกห้วยแก้วยังคงย้ำเตือนอยู่ในความทรงจำของผู้มาเยือนอยู่เสมอ แม้ว่ากาลเวลาแห่งความยิ่งใหญ่และสวยงามของน้ำตกแห่งนี้ที่เคยถูกขนานนามว่าเป็นแหล่งพักผ่อนหย่อนใจที่ดีที่สุดของคนเชียงใหม่เมื่อราว 50 ปีก่อน จะจางหายไปจากความทรงจำมานานแล้ว ภาพของน้ำตกห้วยแก้วที่หลั่งไหลลงมาเพื่อมอบความชุ่มฉ่ำให้กับผู้คนดูเหมือนจะกลายเป็น "อดีต" ที่ยากแก่การย้อนกลับคืน ย้อนกลับไปเมื่อประมาณ 50 ปีที่แล้ว ไม่มีใครไม่รู้จักชื่อของน้ำตกห้วยแก้ว เพราะถ้าเดินทางมาเยือนเชียงใหม่แล้วไม่ได้มาเที่ยวชมความสวยงามของน้ำตกแห่งนี้ ก็ถือว่ายังมาไม่ถึงเชียงใหม่ มีตำนานเล่าขานเกี่ยวกับน้ำตกแห่งนี้มากมาย ไม่ว่าจะเป็นวังบัวบาน หรือสาวเครือฟ้า ที่ล้วนแล้วเกี่ยวข้องกับสายน้ำแห่งนี้ ว่ากันว่าก่อนที่จะเรียกว่า "วังบัวบาน" นั้นเคยเรียกว่า "วังกุลา" มาก่อน (กุลาเป็นคำที่คนเชียงใหม่ใช้เรียกชาวต่างชาติ แปลว่า...

จาก “อาณาจักรล้านนา” สู่ “เมืองเชียงใหม่”

พระญามังราย ปฐมกษัตริย์แห่งราชวงศ์มังรายสร้างเวียงกุมกาม (ปัจจุบันอยู่ในเขตท้องที่หมู่ 11 ตำบลท่าวังตาล อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่) ริมฝั่งแม่ระมิงค์ เมื่อ พ.ศ.1837 ต่อมาทรงสร้างเมืองนพบุรีศรีนครพิงค์เชียงใหม่ พ.ศ.1839

หาร่องรอย…

เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.สารภี จ.เชียงใหม่ ตรวจหาร่องรอยของคนร้ายที่พยายามงัดตู้เอทีเอ็ม บัวหลวง ธนาคารกรุงเทพ จนเสียหายบางส่วน แต่ไม่ได้เงินไป บริเวณหน้าโรงเรียน ช่องฟ้าซินเซิง ริมถนสายเชียงใหม่-ลำปาง ขาเข้าเมืองเชียงใหม่ฝั่งตะวันตก หมู่ที่ 2 ต.หนองผึ้ง

อย่าหลงเชื่อ..

นายชาญชัย กีฬาแปง ขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ แจ้งเตือนประชาชนอย่าหลงเชื่อเว็บไซต์ แฟนเพจ แอพลิเคชั่น หรือสื่อบนโลกออนไลน์ต่างๆ ที่ชักชวนผู้มีรถยนต์ส่วนบุคคลมาใช้รับจ้าง (อูเบอร์) เผยมีความผิดตาม พรบ.รถยนต์ พ.ศ.2522 มีโทษปรับหนักในอัตราสูงสุด ระบุรถที่จะนำมาใช้ขับรับจ้างได้ต้องเป็นรถสาธารณะเท่านั้น

สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มช.พัฒนาคุณธรรมและจริยธรรม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิลาวัณย์ เศวตเศรนี ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ผู้แทนรองอธิการบดีฝ่ายบริการ พัฒนาสังคม ศิลปวัฒนธรรม และกิจการพิเศษ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรม : การฝึกอบรมพัฒนาสติและปัญญา ปีที่ 22 เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ซึ่งจัดขึ้นโดยคณะกรรมการดำเนินงานด้านส่งเสริมศาสนา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมีศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์จำลอง ดิษยวณิช กล่าวรายงานการจัดโครงการดังกล่าว ซึ่งในครั้งนี้มีผู้ร่วมโครงการทั้งสิ้น จำนวน 50...

พิธีลงนามถวายความอาลัย

นายนพดล ณ เชียงใหม่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนแก้ว (อบต.ดอนแก้ว)นำคณะผู้บริหาร, ดร.อุบล ยะไวทย์ณะวิชัย ปลัด อบต.ดอนแก้ว, นายดิลกรัฐ สงวนสัตย์ รองปลัด อบต.ดอนแก้ว นำหัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่ ถวายคำสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังแผ่นดิน พร้อมด้วยทีม อสม.ตำบลดอนแก้ว เข้าร่วมพิธีลงนามถวายความอาลัย ณ ลานกิจกรรมหน้าอาคารอำนวยการ ซึ่งได้ตั้งโต๊ะหมู่ถวายสักการะ หน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และประชาสัมพันธ์เสียงตามสายเชิญชวน...

อบต.แม่สา เปิดเวทีประชาคม จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สา ได้จัดโครงการประชาคมตำบลแม่สา เพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔ ประจำปี ๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ ณ วัดสว่างบันเทิง ต.แม่สา อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ โดยมีนายสมทบ นันทะเสน นายก...