ข่าวล่าสุด

กาดหลวงเชียงใหม่ !!

การค้าขายของคนเมืองเชียงใหม่เริ่มต้นมีมาตั้งแต่เมื่อครั้งที่พญามังรายทรงเข้ายึดครองนครหริภุญชัย ก็เพื่อสาเหตุต้องการขยายพระราชอำนาจควบคุมการค้าที่มั่งคั่งของอาณาจักรหริภุญชัย ที่เวลานั้นเป็นชุมทางการค้าที่สำคัญสามารถเชื่อมโยงกิจกรรมทางการค้ากับเมืองต่าง ๆ ได้รอบ เช่นกับเมืองฝาง เมืองเชียงแสน และเมืองท่าทางใต้เช่นอโยธยา ดังปรากฏหลักฐานในตำนานพื้นเมืองเชียงใหม่ ที่กล่าวถึงพญามังรายได้ซักถามพ่อค้าที่ขึ้นไปค้าขายกับเมืองฝางเกี่ยวกับสภาพของหริภุญไชย ซึ่งได้รับคำตอบว่า หริภุญไชยมีความสงบรุ่งเรืองดี "พ่อค้าทางบก ทางน้ำเทียวมาค้าชุเมือง" นอกจากนี้เมื่อพญามังรายมาสร้างเวียงกุมกาม พระองค์ก็ทรงสร้างตลาดขึ้นที่ริมฝั่งแม่น้ำปิง เช่นเดียวกับเมื่อสร้างเวียงเชียงใหม่ ก็ทรงเลือกชัยภูมิสำหรับสร้างศูนย์กลางของอาณาจักรล้านนาตอนบน เส้นทางการค้าที่สำคัญก็คือ แม่น้ำปิง ดังนั้นเมืองเชียงใหม่จึงกลายเป็นศูนย์กลางการค้าของภูมิภาค การค้าของคนเชียงใหม่ เป็นการแลกเปลี่ยนผลิตผลระหว่างชุมชนต่าง ๆ โดยมี "ตลาด"...

สะป๊ะขนมล้านนา

ภูมิปัญญาการทำมาหากินของคนล้านนา นับว่าเป็นเอกลักษณ์ที่ไม่มีที่ใดเหมือน โดยเฉพาะความมีฝีมือในการพิถีพิถันประกอบอาหาร นอกเหนือจากกับข้าวคนเมืองอันประกอบได้ด้วยลาบเมือง แกงอ่อม น้ำพริกหนุ่ม แคบหมู อันเป็นที่รู้กันโดยทั่วไปแล้ว ภูมิปัญญาการทำขนมของคนเมืองล้านนานับว่าไม่เป็นรองคนในภาคใด ขนมของคนเมืองที่รู้จักมักคุ้นได้แก่ ขนมจ็อก หรือ ขนมเทียน บ้างเรียกว่าขนมนมสาว เครื่องปรุงประกอบด้วย แป้งข้าวเหนียว มะพร้าวขูด น้ำอ้อย ใบตอง และน้ำมัน (หัวกระทิสด น้ำมันหมูหรือ น้ำมันพืช) วิธีทำก็แสนง่าย เริ่มจากนำแป้งข้าวเหนียวมาผสมกับน้ำ...

“น้ำตกห้วยแก้ว” ย้อนอดีตสายน้ำแห่งความทรงจำ

ชื่อเสียงและความงามของน้ำตกห้วยแก้วยังคงย้ำเตือนอยู่ในความทรงจำของผู้มาเยือนอยู่เสมอ แม้ว่ากาลเวลาแห่งความยิ่งใหญ่และสวยงามของน้ำตกแห่งนี้ที่เคยถูกขนานนามว่าเป็นแหล่งพักผ่อนหย่อนใจที่ดีที่สุดของคนเชียงใหม่เมื่อราว 50 ปีก่อน จะจางหายไปจากความทรงจำมานานแล้ว ภาพของน้ำตกห้วยแก้วที่หลั่งไหลลงมาเพื่อมอบความชุ่มฉ่ำให้กับผู้คนดูเหมือนจะกลายเป็น "อดีต" ที่ยากแก่การย้อนกลับคืน ย้อนกลับไปเมื่อประมาณ 50 ปีที่แล้ว ไม่มีใครไม่รู้จักชื่อของน้ำตกห้วยแก้ว เพราะถ้าเดินทางมาเยือนเชียงใหม่แล้วไม่ได้มาเที่ยวชมความสวยงามของน้ำตกแห่งนี้ ก็ถือว่ายังมาไม่ถึงเชียงใหม่ มีตำนานเล่าขานเกี่ยวกับน้ำตกแห่งนี้มากมาย ไม่ว่าจะเป็นวังบัวบาน หรือสาวเครือฟ้า ที่ล้วนแล้วเกี่ยวข้องกับสายน้ำแห่งนี้ ว่ากันว่าก่อนที่จะเรียกว่า "วังบัวบาน" นั้นเคยเรียกว่า "วังกุลา" มาก่อน (กุลาเป็นคำที่คนเชียงใหม่ใช้เรียกชาวต่างชาติ แปลว่า...

จาก “อาณาจักรล้านนา” สู่ “เมืองเชียงใหม่”

พระญามังราย ปฐมกษัตริย์แห่งราชวงศ์มังรายสร้างเวียงกุมกาม (ปัจจุบันอยู่ในเขตท้องที่หมู่ 11 ตำบลท่าวังตาล อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่) ริมฝั่งแม่ระมิงค์ เมื่อ พ.ศ.1837 ต่อมาทรงสร้างเมืองนพบุรีศรีนครพิงค์เชียงใหม่ พ.ศ.1839

ลงพื้นที่ เยี่ยมเกษตรกร โครงการทฤษฎีใหม่/เกษตรผสมผสานบนที่ดิน

พิเชษฐ์ วิริยะพาหะ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ พร้อมคณะลงพื้นที่ อ.สารภี จ.เชียงใหม่ พร้อมกับทีมงานจากสำนักงานสหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่ได้ เข้าไปเยี่ยมเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการทฤษฎีใหม่/เกษตรผสมผสานบนที่ดินของ นายจรูญ ภิรมย์ ม.6 ต.สารภี อ.สารภี จ.เชียงใหม่ จำนวน 23 ไร่โดยให้เพื่อนบ้าน ที่ว่างจากงานประจำผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนมาร่วมกันทำ 5 คนและเข้ามาเรียนรู้อีก 15 คน โดยได้รับปัจจัยการผลิตต่างๆจากภาครัฐ

ตรวจเยี่ยมศูนย์เรียนรู้เกษตรทฤษฏีใหม่ ไม่ใช้สารเคมี

เบญจพร ชาครานนท์ รองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมศูนย์เรียนรู้เกษตรทฤษฏีใหม่ หมอดินประทุม สุริยา อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งเป็นผู้ริเริ่มหาวิธีการพึ่งพาการใช้ปัจจัย แรงงาน และวิธีการสมัยใหม่ โดยทดสอบ ทดลอง พิสูจน์ ปรับเปลี่ยนแนวปฏิบัติมาเป็นเกษตรแบบประณีต ไม่ใช้สารเคมีเป็นต้นแบบการขยายผลไปสู่ชุมชน

ตรวจประเมินรับรองแหล่งผลิต จีเอพี.

สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 1 เชียงใหม่ กรมวิชาการเกษตร เข้าตรวจประเมินรับรองแหล่งผลิต จีเอพี. ให้เกษตรกร 50 ราย 158 ไร่ อ.แม่วาง จ.เชียงใหม่ ภายใต้โครงการการส่งเสริมการเกษตรแปลงใหญ่ ตามนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ให้เกษตรกรผลิตร่วมกันแบบแปลงใหญ่ ผลิตสินค้าให้ได้คุณภาพตามมาตรฐานสร้างความเข้มแข็งให้เกษตรกร

คิกออฟ หยุดไฟป่า วิกฤติหมอกควัน

วีระชัย ภู่เพียงใจ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานเปิดกิจกรรม คิกออฟ หยุดไฟป่า วิกฤติหมอกควัน ในงานมีการจัดนิทรรศการเกษตรปลอดการเผา นิทรรศการเครือข่าย ทสม. นิทรรศการลดการเผา ลดหมอกควัน ลดโลกร้อน การสาธิตรถยนต์พ่นไอน้ำระยะไกล และอุปกรณ์กู้ภัย การเดินขบวนรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควันไฟป่ามีนักเรียนนักศึกษาและประชาชน จำนวน 500 คน ร่วมกิจกรรมเทศบาลตำบลวังดิน อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน

อบรมและส่งเสริมการเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ปิยะศักดิ์ ยโสธนชัย นายกเทศมนตรีเมืองแม่โจ้ ดำเนินโครงการอบรมและส่งเสริมการเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เทศบาลเมืองแม่โจ้นำตัวแทนจากผู้สูงอายุในชุมชนเขตเทศบาลเมืองแม่โจ้ไปศึกษาดูงาน ณ ศูนย์การศึกษาการพัฒนาห้วย ฮ่องไคร้ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่