ข่าวล่าสุด

มช. ขอบคุณผู้สนับสนุน

ตามที่ มช.ได้จัดงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 51 เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2560 ที่ผ่านมา บัดนี้การจัดงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 51 ได้ดำเนินการลุล่วงไปแล้วด้วยความเรียบร้อย ทาง มช.ขอขอบคุณผู้สนับสนุนเงินบริจาค ในการจัดงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตรดังกล่าว ได้แก่บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)ที่สนับสนุนเงินจำนวน 100,000 บาท...

กาดหลวงเชียงใหม่ !!

การค้าขายของคนเมืองเชียงใหม่เริ่มต้นมีมาตั้งแต่เมื่อครั้งที่พญามังรายทรงเข้ายึดครองนครหริภุญชัย ก็เพื่อสาเหตุต้องการขยายพระราชอำนาจควบคุมการค้าที่มั่งคั่งของอาณาจักรหริภุญชัย ที่เวลานั้นเป็นชุมทางการค้าที่สำคัญสามารถเชื่อมโยงกิจกรรมทางการค้ากับเมืองต่าง ๆ ได้รอบ เช่นกับเมืองฝาง เมืองเชียงแสน และเมืองท่าทางใต้เช่นอโยธยา ดังปรากฏหลักฐานในตำนานพื้นเมืองเชียงใหม่ ที่กล่าวถึงพญามังรายได้ซักถามพ่อค้าที่ขึ้นไปค้าขายกับเมืองฝางเกี่ยวกับสภาพของหริภุญไชย ซึ่งได้รับคำตอบว่า หริภุญไชยมีความสงบรุ่งเรืองดี "พ่อค้าทางบก ทางน้ำเทียวมาค้าชุเมือง" นอกจากนี้เมื่อพญามังรายมาสร้างเวียงกุมกาม พระองค์ก็ทรงสร้างตลาดขึ้นที่ริมฝั่งแม่น้ำปิง เช่นเดียวกับเมื่อสร้างเวียงเชียงใหม่ ก็ทรงเลือกชัยภูมิสำหรับสร้างศูนย์กลางของอาณาจักรล้านนาตอนบน เส้นทางการค้าที่สำคัญก็คือ แม่น้ำปิง ดังนั้นเมืองเชียงใหม่จึงกลายเป็นศูนย์กลางการค้าของภูมิภาค การค้าของคนเชียงใหม่ เป็นการแลกเปลี่ยนผลิตผลระหว่างชุมชนต่าง ๆ โดยมี "ตลาด"...

สะป๊ะขนมล้านนา

ภูมิปัญญาการทำมาหากินของคนล้านนา นับว่าเป็นเอกลักษณ์ที่ไม่มีที่ใดเหมือน โดยเฉพาะความมีฝีมือในการพิถีพิถันประกอบอาหาร นอกเหนือจากกับข้าวคนเมืองอันประกอบได้ด้วยลาบเมือง แกงอ่อม น้ำพริกหนุ่ม แคบหมู อันเป็นที่รู้กันโดยทั่วไปแล้ว ภูมิปัญญาการทำขนมของคนเมืองล้านนานับว่าไม่เป็นรองคนในภาคใด ขนมของคนเมืองที่รู้จักมักคุ้นได้แก่ ขนมจ็อก หรือ ขนมเทียน บ้างเรียกว่าขนมนมสาว เครื่องปรุงประกอบด้วย แป้งข้าวเหนียว มะพร้าวขูด น้ำอ้อย ใบตอง และน้ำมัน (หัวกระทิสด น้ำมันหมูหรือ น้ำมันพืช) วิธีทำก็แสนง่าย เริ่มจากนำแป้งข้าวเหนียวมาผสมกับน้ำ...

“น้ำตกห้วยแก้ว” ย้อนอดีตสายน้ำแห่งความทรงจำ

ชื่อเสียงและความงามของน้ำตกห้วยแก้วยังคงย้ำเตือนอยู่ในความทรงจำของผู้มาเยือนอยู่เสมอ แม้ว่ากาลเวลาแห่งความยิ่งใหญ่และสวยงามของน้ำตกแห่งนี้ที่เคยถูกขนานนามว่าเป็นแหล่งพักผ่อนหย่อนใจที่ดีที่สุดของคนเชียงใหม่เมื่อราว 50 ปีก่อน จะจางหายไปจากความทรงจำมานานแล้ว ภาพของน้ำตกห้วยแก้วที่หลั่งไหลลงมาเพื่อมอบความชุ่มฉ่ำให้กับผู้คนดูเหมือนจะกลายเป็น "อดีต" ที่ยากแก่การย้อนกลับคืน ย้อนกลับไปเมื่อประมาณ 50 ปีที่แล้ว ไม่มีใครไม่รู้จักชื่อของน้ำตกห้วยแก้ว เพราะถ้าเดินทางมาเยือนเชียงใหม่แล้วไม่ได้มาเที่ยวชมความสวยงามของน้ำตกแห่งนี้ ก็ถือว่ายังมาไม่ถึงเชียงใหม่ มีตำนานเล่าขานเกี่ยวกับน้ำตกแห่งนี้มากมาย ไม่ว่าจะเป็นวังบัวบาน หรือสาวเครือฟ้า ที่ล้วนแล้วเกี่ยวข้องกับสายน้ำแห่งนี้ ว่ากันว่าก่อนที่จะเรียกว่า "วังบัวบาน" นั้นเคยเรียกว่า "วังกุลา" มาก่อน (กุลาเป็นคำที่คนเชียงใหม่ใช้เรียกชาวต่างชาติ แปลว่า...

จาก “อาณาจักรล้านนา” สู่ “เมืองเชียงใหม่”

พระญามังราย ปฐมกษัตริย์แห่งราชวงศ์มังรายสร้างเวียงกุมกาม (ปัจจุบันอยู่ในเขตท้องที่หมู่ 11 ตำบลท่าวังตาล อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่) ริมฝั่งแม่ระมิงค์ เมื่อ พ.ศ.1837 ต่อมาทรงสร้างเมืองนพบุรีศรีนครพิงค์เชียงใหม่ พ.ศ.1839

ปภ.เชียงใหม่แจงแผน ป้องกันจุดเสี่ยงภัยแล้ง

นายไพรินทร์ ลิ่มเจริญ หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จ.เชียงใหม่ รายงานการเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยหาภัยแล้ง ปี2560ในที่ประชุมหัวหน้าส่วนราชการฯเมื่อเร็วๆนี้ว่า กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จ.เชียงใหม่ ได้จัดตั้งศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ ภัยแล้ง จังหวัดเชียงใหม่ ปี2560 0..นายไพรินทร์ ลิ่มเจริญ หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จ.เชียงใหม่ โดยเน้นประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้และความเข้าใจกับประชาชนทั้งในภาพรวม และในพื้นที่ซึ่งได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง ให้ตระหนักถึงสถานการณ์และทราบข้อมูลปริมาณน้ำ รวมถึงมาตรการการบริหารจัดการที่กำลังจะดำเนินการ ให้ประชาชนสามารถเข้าใจได้โดยง่าย และรับทราบอย่างทั่วถึง รณรงค์และส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดหาภาชนะเก็บกักน้ำและใช้น้ำเพื่อการอุปโภคและบริโภค รวมทั้งสร้างความเข้าถึงแนวทางการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการเพาะปลูกของเกษตร โดยคำนึงถึงความสอดคล้องกับแนวทางการบริหารจัดการน้ำและการเชื่อมโยงกับตลาด โดยเชิญภาคเอกชน ปราชญ์ชาวบ้าน...

อธิบดีกรมชลประทาน ตรวจเยี่ยมศูนย์พัฒนาห้วยฮ่องไคร้

อธิบดีกรมชลประทาน เป็นประธานปิดโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่รุ่นที่ 1 พร้อมแจกพันธ์ปลา กบ ไก่ และเชื้อเห็ด ให้แก่กลุ่มผู้เข้าร่วมอบรมไว้เป็นต้นทุนในการพัฒนากิจกรรมต่อไปด้วย ที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ เมื่อเวลา 13.00 น. วันที่ 28 เม.ย.60 นายสัญชัย เกตุวรชัย อธิบดีกรมชลประทาน ได้เดินทางมาตรวจเยี่ยมศูนย์พัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดําริ จังหวัดเชียงใหม่ พร้อมเป็นประธานปิดโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่รุ่นที่ 1 ที่จัดขึ้นเพื่อสนองนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ระยะเวลา 3...

มูลนิธิวงดุริยางค์เยาวชนเชียงใหม่ เชิญชมคอนเสิร์ต Chiangmai Ginastera International Music Festival and Competition 2017

มูลนิธิวงดุริยางค์เยาวชนเชียงใหม่ (CPO) เชิญชมคอนเสิร์ต Chiangmai Ginastera International Music Festival and Competition 2017 #2 Prize Winner Concert ในวันเสาร์ ที่ 6 พฤษภาคม 2560 ณ โรงละครกาดเธียเตอร์ ที่อุทยานการค้ากาดสวนแก้ว ชั้น...

จังหวัดเชียงใหม่ เตรียมจัดงานวันแรงงานแห่งชาติ ประจำปี 2560

จังหวัดเชียงใหม่ เตรียมจัดงานวันแรงงานแห่งชาติ ประจำปี 2560 เพื่อตระหนักถึงความสำคัญของผู้ใช้แรงงาน และน้อมถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 ณ วัดเจดีย์เหลี่ยม ในที่ 1 พฤษภาคมนี้ ร.อ.จรัญ คุณยศยิ่ง นักวิชาการแรงงานชำนาญการพิเศษ เปิดเผยว่า สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับหน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงาน หน่วยงานรัฐวิสาหกิจเครือข่ายแรงงาน และภาคเอกชน ได้กำหนดจัดงานวันแรงงานแห่งชาติจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปี 2560 ภายใต้ชื่องาน...

ตร.เชียงใหม่ผุดไอเดียเจ๋ง เปิดเพ็จเฟสบุ๊ค ดึง ปชช.มีส่วนร่วม ส่งคลิป และเรื่องราวในโซเชียล

ตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่ เปิดไอเดียเจ๋ง แห่งแรกของภาคเหนือ ดึงมวลชนร่วมแชร์คลิป แชร์ภาพในโลกออกไลน์ มาให้ตำรวจแก้ปัญหาจราจร ลดอุบัติเหตุ ป้องกันอาชญากรรม ดีกว่าเป็นนักเลงคีย์บอร์ด เมื่อเวลา 13.00 น.วันที่ 28 เม.ย. 60 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ทางตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่ ได้ออกแนวคิดและไอเดียแบบใหม่ ให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการป้องกันอาชญากรรมและแก้ไขปัญหาจราจร และสังคม ด้วยการนำเทคโนโลยีทั้งกล้องหน้ารถ กล้องจากโทรทัศน์มือถือ มาแชร์ภาพ แชร์คลิป ส่งมาให้เจ้าหน้าที่...