ข่าวล่าสุด

พ่อเมืองเชียงใหม่ออกหนังสือสั่งการทุกอำเภอ เตรียมรับมือน้ำท่วม ดินถล่ม จากฝนตกหนักฉับพลัน

เมื่อวันที่ 24 ก.ค.59 นายปวิณ ชํานิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ได้มีหนังสื่อสั่งการถึงนายอำเภอทุกอำเภอเพื่อแจ้งให้ประชาชนและผู้เกี่ยวข้องป้องกันและรับมือปัญหาอุทกภัย และดินถล่มอันเนื่องมาจากฝนตกหนักในพื้นที่ โดยระบุว่า ทางส่วนอุทกวิทยา สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 1 มีหนังสือที่ ทส 0611.10/792 ลงวันที่ 24 ก.ค.59 รายงานสถานการณ์ข้อมูลปริมาณน้ำฝนจากสถานีเตือนภัยล้วงหน้า (Early Warning) ที่บ้านลาน ตำบลม่อนปิ่น...

รมต.ประจำสำนักนายกรัฐมนตรีระบุบุคลากรกรมประชาสัมพันธ์ เป็นกำลังหลักในการประชาสัมพันธ์ของชาติในภาวะวิกฤต

สำนักประชาสัมพันธ์ เขต 3 เชียงใหม่ กรมประชาสัมพันธ์ จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการยุทธศาสตร์เตรียมความพร้อมแห่งชาติ และแผนประชาสัมพันธ์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประจำปี 2559 ที่จัดขึ้นระหว่างวันที่ 25 – 26 กรกฎาคม 2559 ที่โรงแรมลานนาพาเลซ โดยมีข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ของสถานีวิทยุกระจายเสียงและสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัด ในพื้นที่ 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบน จำนวน 40 คน...

อบต.แม่สา ถวายเทียนพรรษา

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สา ได้จัดโครงการสืบสานประเพณีถวายเทียนพรรษาขึ้น โดยนายสมทบ นันทะเสน นายก อบต.แม่สา พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการและพนักงาน อบต.แม่สา ร่วมกับสภาวัฒนธรรมตำบลแม่สา ฝ่ายปกครอง กำนันผู้ใหญ่บ้าน กลุ่มพลังมวลชน ผู้นำชุมชน และประชาชนในพื้นที่ตำบลแม่สา ร่วมกันเดินขบวนแห่เทียนพรรษาและถวายเทียนพรรษาแก่วัดในตำบลแม่สาทั้ง 6 แห่ง เพื่อให้ประชาชนได้ตระหนักถึงความสำคัญของประเพณีทางพระพุทธศาสนา ส่งเสริมให้ประชาชนได้มีโอกาสบำเพ็ญกุศลจากการถวายเทียนเข้าพรรษา...

เปิดกิจกรรม “โครงการธรรมะน่ารู้ ประจำปี 2559”

นางจันทร์สม เสียงดี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีนครลำปาง ได้รับมอบหมายจาก ดร.กิตติภูมิ นามวงค์ นายกเทศมนตรีนครลำปาง เป็นประธานเปิดกิจกรรม “โครงการธรรมะน่ารู้ ประจำปี 2559” พร้อมด้วยชมรมคนรักในหลวงจังหวัดลำปาง และเครือข่ายกลุ่มผู้สูงอายุเทศบาลนครลำปาง โดยมีพุทธศาสนิกชนกว่า 100 คน ร่วมกิจกรรมณ. วัดศรีปงชัย จังหวัดลำปาง จัดโดยกองสวัสดิการสังคม เทศบาลนครลำปาง

วช.จัด “มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2559 ”

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ร่วมกับหน่วยงานเครือข่ายในระบบวิจัยทั่วประเทศ จัดแถลงข่าวการจัดงาน “มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2559 (Thailand Research Expo 2016)” โดย นางสาวสุกัญญา ธีระกูรณ์เลิศเลขาธิการคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ เป็นประธานในการแถลงข่าว เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2559 ณ. ห้องประชุมโลตัส 1 – 4...

อบรม “พัฒนาการเด็กปฐมวัย” โดยสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

ตัวแทนผู้ปกครองเข้าอบรม : เมื่อวันเสาร์ที่ 23 กรกฎาคม 2559 นางสาวธันยาภรณ์ เหลี่ยวตระกูล ตัวแทนผู้ปกครองโรงเรียนนันทชาติ พรีสคูล เขตช้างเผือก ได้เข้าร่วมรับการอบรมเรื่อง "พัฒนาการเด็กปฐมวัย"โดยสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จ.เชียงใหม่ จัด ณ โรงแรมกรีนเลค รัสอร์ท อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่และทางโรงเรียนขอขอบพระคุณตัวแทนผู้ปกครองที่ให้ความร่วมมือกับทางโรงเรียนเป็นอย่างดี