บันทึกข้อตกลง

ดร.ศราวุฒิ  ศรีศกุนผอ.สำนักงานพัฒนาพิงคนคร(องค์การมหาชน) พร้อมผู้เกี่ยวข้อง ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ แบบไตรภาคี กับสองมหาวิทยาลัยเพื่อพัฒนาการท่องเที่ยว

You must be logged in to post a comment Login