ค่ายคุณธรรม

อ.วิจิตร  ไอสุวรรณ  ผู้อำนวยการโรงเรียนนันทชาติ เกรด สคูล  จัดโครงการ “ค่ายพัฒนาคุณธรรม และจริยธรรม ประจำปีการศึกษา 2556”  สำหรับนักเรียนในระดับประถมศึกษาปีที่ 1 – 6 เพื่อเป็นการหล่อหลอมวิถีชีวิตเยาวชนให้มีคุณธรรม จริยธรรม ทำให้นักเรียนมีความคิดได้ คิดเป็น มีจิตสำนึกในความเป็นนักเรียนที่ดี     ณ วัดสันป่าสักวรอุไรธรรมาราม  อ.หางดง  จ.เชียงใหม่  เมื่อวันที่ผ่านมา

You must be logged in to post a comment Login