แวดวงผู้หญิงประจำวันนี้

แวดวงผู้หญิงประจำวันนี้ว่าด้วยเรื่องราวข่าวสารที่เกิดขึ้น..ผศ.ดร.ภญ.สุนีย์ จันทร์สกาว หัวหน้าศูนย์วิจัยสมุนไพร คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เผยว่า การเปิดร้านยาสมุนไพร “หอมไกล” ในวันที่ 20 ธันวาคมนี้ นับเป็นก้าวสำคัญของคณะเภสัชศาสตร์ ที่เสริมบทบาทร่วมกับชุมชน ที่จะเป็นมากกว่าร้านสมุนไพรทั่วไปเชิญแวะใช้บริการได้จ้าตั้งอยู่ในอาคาร เฉลิมพระเกียรติ คณะเภสัชศาสตร์
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพะเยาแจ้งว่าจังหวัดพะเยาประกาศผลการออกรางวัลสลากกาชาด ประจำปี 2556/2557รางวัลที่ 1 มี1รางวัล เป็นรถกระบะ Toyota Hilux Vigo Champ Smartcab 2.5 j หมายเลขที่ได้คือ 016891ผู้ที่ถูกรางวัล ให้ไปติดต่อที่ ที่ทำการปกครองจังหวัด พะเยา ศาลากลางจังหวัดพะเยา ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
นางอังคณา พุฒิวิญญู นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมคณะสมาชิกฯ มอบเสื้อกันหนาว จำนวน 100 ตัว แก่นายอำเภอหางดงเพื่อแจกจ่ายแก่ประชาชนในพื้นที่ที่ได้รับความเดือดร้อนจากภัยหนาว
เรียนเชิญคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่ เเข้าร่วมประชุมเพื่อปรึกษาหารือระหว่างเหล่ากาชาดจังหวัดและกิ่งกาชาดอำเภอ ในหัวข้อเรื่องการจัดกิจกรรมจัดหารายได้ ประจำปี 2557 #ในวันศุกร์ ที่ 27 ธันวาคม 2556 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม 3 ชั้น 3
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครลำปาง ร่วมกับ กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข สำนักการพยาบาล และสถาบันการศึกษาในระดับอุดมศึกษา 7 แห่ง จากทั่วทุกภูมิภาค จัดกิจกรรมระดมความคิดเห็นแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ผลงานทางวิชาการ ในงาน ”การประชุมวิชาการระดับชาติ” ที่ หอประชุม อาคารโอฬารโรจน์หิรัญ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

You must be logged in to post a comment Login