เพชรบูรณ์ กำหนดจัด กีฬานักเรียน ฯ ครั้งที่ 35 มะขามหวานเกมส์

 

 

การแข่งขัน กีฬานักเรียนนักศึกษา แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 35 ระหว่างวันที่ 28 มกราคม – 5 กุมภาพันธ์ 2557 ณ จังหวัดเพชรบูรณ์ ที่จะเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขัน กำหนดจัดชิงชัย 34 ชนิดกีฬา ทั้งชายและหญิง พร้อมเปิดบ้านรับการมาเยือนของนักกีฬาจาก 10 เขตทั่วประเทศที่จะมาร่วมนับหมื่นคน
จังหวัดเพชรบูรณ์ได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพการแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 35 ปี 2557 ” เมืองมะขามหวานเกมส์ ” จังหวัดเพชรบูรณ์ได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพการแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 35 ประจำปี 2557 ” เมืองมะขามหวานเกมส์ ” ในช่วงวันที่ 28 มกราคม ถึงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2557 ณ จังหวัดเพชรบูรณ์ ก็ได้เดินทางไปรับธงฯ ต่อจาก ที่จังหวัดแพร่
ซึ่งกรมพลศึกษา กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ได้ขอให้จังหวัดเพชรบูรณ์เสนอตัวขอรับเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันฯ ต่อจากจังหวัดแพร่ ซึ่งเป็นเจ้าภาพฯ ครั้งที่ 34 ระหว่างวันที่ 28 มกราคม – 5 กุมภาพันธ์ 2556 ที่จังหวัดแพร ที่ประชุมได้มีมติเป็นเอกฉันท์ เห็นชอบรับเป็นเจ้าภาพการแข่งขันฯ ณ จังหวัดเพชรบูรณ์ ในเดือนกุมภาพันธ์ 2557 โดยใช้ชื่อ ว่า” เมืองมะขามหวานเกมส์ ” พร้อมได้แต่งตั้งคณะกรรมการ โดยมีนายสุชาติ ราษฎร์ดุษดี รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นหัวหน้าคณะฯ เดินทางไปแถลงข่าวและรับธงเป็นเจ้าภาพฯ ในวันที่ 4- 5 กุมภาพันธ์ 2556 นี้ ที่จังหวัดแพร่
ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ กล่าวว่า จังหวัดเพชรบูรณ์ได้เล็งเห็นความสำคัญของการส่งเสริมและพัฒนามาตรฐานการกีฬาของชาติให้ก้าวหน้าทัดเทียมนานาอารยะประเทศ อันเป็นรากฐานของการพัฒนาคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจ และสังคมของประชาชนอย่างยั่งยืน ตลอดจนเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจของจังหวัดเพชรบูรณ์ ประกอบกับจังหวัดฯ มีศักยภาพและความพร้อมในทุกๆ ด้าน ทั้งสถานที่จัดการแข่งขัน สนาม ที่พัก บุคลากร และการบริการในด้านต่างๆ จึงตอบรับเป็นเจ้าภาพดังกล่าว และเชื่อมั่นว่าสามารถรองรับนักกีฬาและเจ้าหน้าที่ กว่า 8,000 คน ตลอดจนผู้ปกครองนักกีฬา และนักท่องเที่ยวที่จะเข้าร่วมการแข่งขันฯ ในห้วงเดือนกุมภาพันธ์ 2557 คาดว่าจะมีจำนวน 20,000 – 30,000 คน ให้ได้รับความสะดวกสบาย ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ กล่าวอีกว่า ขณะนี้จังหวัดฯ พร้อมเดินหน้าเตรียมจัดการแข่งขันฯ ทันที จะเร่งตั้งแต่งคณะกรรมการดำเนินการพร้อมจัดทำแผนงานของทุกฝ่าย ซึ่งกรมพลศึกษาจะสนับสนุนงบประมาณ 10 ล้านบาท และจังหวัดจะต้องจัดหางบประมาณเพิ่มเติมอีกประมาณ 8 ล้านบาท ซึ่งจะบูรณาการทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมในการเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันฯ เพื่อเผยแพร่ชื่อเสียงของจังหวัดเพชรบูรณ์ต่อไป.
สำหรับชนิดกีฬาที่จะจัดการแข่งขัน กีฬานักเรียนนักศึกษา ครั้งที่ 35 ณ จังหวัดเพชรบูรณ์ จำนวน 34 ชนิดกีฬา ประกอบด้วย กรีฑา กอล์ฟ คาราเต้-โด จักรยาน ตะกร้อ เทควันโด เทนนิส เทเบิลเทนนิส เนตบอล บาสเกตบอล แบดมินตัน เปตอง ฟุตซอล ฟุตบอล มวยปล้ำ มวยไทยสมัครเล่น มวยสากลสมัครเล่น ยกน้ำหนัก ยิงปืน ยิมนาสติกศิลป์ ยิมนาสติกลีลา ยูโด รักบี้ฟุตบอล ลีลาศ วอลเลย์บอล วอลเลย์บอลชายหาด ว่ายน้ำ วูซู วู้ดบอล สนุกเกอร์ หมากล้อม ฮอกกี้ แฮนด์บอล แฮนด์บอลชายหาด

You must be logged in to post a comment Login