ประธานดอกไม้

พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าอทิตยากิติคุณ ทรงโปรดเกล้าให้ผู้แทนพระองค์ได้นำดอกไม้มาอวยพรให้กับ ภรดร  มนตรีกุล ณ อยุธยา พร้อมด้วยครอบครัว ในโอกาสขึ้นปีใหม่เมือง ซึ่งเป็นประเพณีของทางเหนือ นับเป็นพระมหกรุณาธิคุณอย่างยิ่งของครอบครัว มนตรีกุล ณ อยุธยา ณ บ้านนันทาราม

You must be logged in to post a comment Login