มช.รับน้องขึ้นดอย

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กำหนดจัดกิจกรรมรับน้องขึ้นดอย ประจำปี 2556 อย่างยิ่งใหญ่ วันที่ 6 ก.ค.นี้ เพื่อรักษาประเพณีที่เป็นเอกลักษณ์น่าภาคภูมิใจของมหาวิทยาลัย และสร้างความประทับใจให้กับน้องใหม่ที่ก้าวเข้าสู่รั้วมหาวิทยาลัยในปีการศึกษานี้
กิจกรรมรับน้องขึ้นดอย ถือเป็นประเพณี ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ที่จัดสืบต่อกันมาอย่างต่อเนื่องมาเป็นประจำทุกปี  ตั้งแต่เริ่มก่อตั้งมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ใน พ.ศ.2507 เป็นต้นมา ซึ่งในปีแรกของมหาวิทยาลัยและครั้งแรกของกิจกรรมรับน้องขึ้นดอย มีนักศึกษารุ่นแรกร่วมกิจกรรม 291 คน จนถึงปัจจุบันประเพณีของชาว มช.นี้ ยังคงปฏิบัติสืบต่อกันมาจากรุ่นสู่รุ่น และถือเป็นประเพณีที่เป็นเอกลักษณ์ที่น่าภาคภูมิของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รวมถึงเป็นประเพณีที่สร้างความประทับใจให้กับน้องใหม่ที่ก้าวเข้าสู่รั้วมหาวิทยาลัย
โดยการจัดกิจกรรมรับน้องขึ้นดอย ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นั้นมีวัตถุประสงค์เพื่อ ความเป็นสิริมงคล สร้างความสามัคคีเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันให้แก่นักศึกษาน้องใหม่ นักศึกษารุ่นพี่ นักศึกษาเก่า และคณาจารย์ สร้างมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ให้เป็นครอบครัวอันสมัครสมานรักใคร่กลมเกลียว ตลอดจนเป็นการสืบสานประเพณีอันดีงามของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ให้คงอยู่สืบไป
สำหรับกิจกรรมรับน้องขึ้นดอย จุดเด่นและความเป็นเอกลักษณ์ จะอยู่ที่นักศึกษาแต่ละคณะจะแต่งชุดประจำคณะแตกต่างกันไป อาจเป็นชุดพื้นเมืองภาคเหนือ หรือเป็นชุดประจำคณะก็ได้ โดยของที่จะนำขึ้นไปนมัสการพระธาตุก็จะนำมาประกอบในขบวน แต่ละคณะจะ ตั้งคณะต่อๆกัน โดยมีการกำหนดลำดับของคณะ ไม่เหมือนกันในแต่ละปี เมื่อตั้งขบวนดีแล้ว ก็ทยอยเดินขึ้นไปยังดอยสุเทพ โดยหยุดพักนมัสการอนุสาวรีย์ครูบาศรีวิชัยที่เชิงดอยสุเทพกันก่อน จากนั้นเริ่มต้นเดินขบวนต่อ
นอกจากนี้ความสนุกสนานส่วนหนึ่งของการขึ้นดอย จะอยู่ที่จะมีการแซงกันในบางครั้ง ทำให้ได้เห็นและทักทายเพื่อนๆ คณะอื่นๆ โดยในระหว่างทางจะหยุดพักบริเวณศูนย์ป้องกันไฟป่าหนึ่งครั้ง และหยุดพักอีกครั้งเมื่อถึงบริเวณพระธาตุฯและที่เป็นจุดสำคัญของกิจกรรมนี้ในทุกๆคณะคือ การวิ่งขึ้นโค้งสปิริต ที่ทุกคณะ ไม่ว่าจะเดินขึ้น วิ่งขึ้น หรือนั่งรถขึ้น ก็จะขอมาวิ่งในโค้งนี้ โดยแท้จริงแล้ว โค้งสปิริต ก็คือโค้งขุนกัณฑ์ฯ โค้งสุดท้ายก่อนถึงดอยสุเทพนั่นเองนักศึกษาบางคณะที่มีผู้ชายมาก เช่น วิศวกรรมศาสตร์ หรือคณะเกษตรศาสตร์ นิยมให้วิ่งขึ้นขณะที่คณะอื่นๆ มีทั้งเดินบ้างวิ่งบ้าง เมื่อขึ้นไปถึงพระธาตุดอยสุเทพ ก็จะทยอยเข้าไปนมัสการองค์พระธาตุ แล้วพักผ่อน รับประทานอาหาร มีกิจกรรมเล็กๆ น้อยๆ ร่วมกัน จากนั้นจึงเดินทางกลับลงมาบางคณะอาจวิ่งขึ้นแล้วเดินลง บางคณะอาจวิ่งขึ้นและวิ่งลง แล้วแต่รุ่นพี่ในแต่ละคณะจะกำหนด
อย่างไรก็ตามประเพณีรับน้องขึ้นดอยได้ถือเป็นกิจกรรมใหญ่และขึ้นชื่อของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รวมถึงจังหวัดเชียงใหม่ที่จะจัดช่วงต้นเดือน กรกฎาคม ของทุกปี โดยตลอด 14 กิโลเมตร ที่ลูกช้าง มช. ได้ร่วมก้าวเดินจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ถึงพระบรมธาตุดอยสุเทพ แสดงให้เห็นถึงความรักและสามัคคี ความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันของชาว มช. ที่จะร่วมกันพัฒนามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ในทุกย่างก้าวอย่างมั่นคง พร้อมสร้างสรรค์ประโยชน์ต่อสังคมในทุก ๆ ด้าน ให้สมกับที่ได้เป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรกของภาคเหนือ และเป็นสถาบันการศึกษาที่จะผลิตบัณฑิตคุณภาพให้อยู่คู่ดินแดนล้านนาและพัฒนาประเทศชาติต่อไป

You must be logged in to post a comment Login