ยินดีเจ้า.

222

สมพงษ์ ทองสถิตย์ ได้รับการแต่งตั้งดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 7 ในโอกาส นี้ วัชราภรณ์ จงเผ่าพันธุ์ ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด โรงแรมเชียงใหม่ออคิด พร้อมทีมงานฝ่ายขาย-ฝ่ายระชาสัมพันธ์ เป็นตัวแทนคณะผู้บริหาร เข้าเยี่ยมคารวะร่วมยินดี ที่สำนักงาน

You must be logged in to post a comment Login