ปลูกป่าลดโลกร้อน

พ.อ.ชาตรี กิตติขจร ผู้บังคับการกรมรบพิเศษที่ 5 ค่ายขุนเณร ร่วมกับนักศึกษาสาขาบ้านและชุมชน คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกันปลูกต้นไม้เนื่องในวันทหารผ่านศึก ซึ่งจัดเป็นประจำทุกปี เพื่อลดภาวะโลกร้อน และปลูกฝังจิตสำนึกที่ดีแก่เยาวชนในการรักษ์โลก ณ กรมรบพิเศษที่ 5 ค่ายขุนเณร อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่

You must be logged in to post a comment Login