นักเรียน สพป.ชม. เขต 3 คว้า 16 เหรียญทอง ระดับชาติ


นักเรียน สพป.เชียงใหม่ เขต 3 คว้า 16 เหรียญทอง งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 62เมืองทองธานีดร.กิตินันท์ โนสุ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 กล่าวชื่นชม และแสดงความยินดีแก่ผู้บริหารสถานศึกษา คณะครู และนักเรียน ในการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 1/2556 ณ โรงแรมแทนเจอร์รีนวิลล์ อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2556 ที่ผ่านมา ที่สามารถ คว้า 16 เหรียญทอง 6 เหรียญเงิน จากงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 62 ณ เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรีระหว่าง วันที่ 13 – 15 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556
ในการแข่งขันครั้งนี้ ทางผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 ส่งนักเรียนเข้าร่วม จำนวน 24 รายการ สามารถคว้ารางวัล มาได้ถึง 22 รายการ ประกอบด้วย เหรียญทอง 16 รายการ และเหรียญเงิน 2 รายการ ได้แก่ เหรียญทอง โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 12 (บ้านเอก) ได้ 3 เหรียญทอง จาก  นาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3, นาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6, นาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3, โรงเรียนบ้านแม่สาว ได้  2 เหรียญทอง จาก สร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3, สร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6, โรงเรียนเจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ 9 ได้ 2 เหรียญทอง จาก เล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3, การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทเส้น) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3, โรงเรียนบ้านลาน ได้ 1 เหรียญทอง จาก การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6,
โรงเรียนบ้านเปียงหลวง  ได้ 1 เหรียญทอง จาก การพูดภาษาจีน ม.1-ม.3, โรงเรียนชุมชนวัดศรีดงเย็น  ได้ 1 เหรียญทอง จาก การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย, โรงเรียนบ้านหลวง ได้ 1 เหรียญทอง จาก ภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.6, โรงเรียนบ้านห้วยป่าซาง  ได้ 1 เหรียญทอง จาก การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ป.4-ป.6, โรงเรียนบ้านแม่สูนน้อย ได้ 1 เหรียญทอง จาก การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6, โรงเรียนบ้านใหม่ ได้ 1 เหรียญทอง จาก การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (โปรแกรม Paint) ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น, โรงเรียนบ้านใหม่หนองบัว ได้ 1 เหรียญทอง จาก รำไทย ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6,โรงเรียนเจ้าแม่หลวงอุปถัมภ์ 1 ได้ 1 เหรียญทอง จาก ศิลป์สร้างสรรค์ ม.1-ม.3
เหรียญเงิน โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 12 (บ้านเอก) 2 เหรียญเงิน จาก ระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6, ระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3,โรงเรียนบ้านสันทรายคองน้อย ได้ 1 เหรียญเงิน จาก การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3, โรงเรียนบ้านหนองเขียว ได้ 1 เหรียญเงิน จาก การประกวดโครงงานหุ่นยนต์ ป.1-ป.6, โรงเรียนบ้านแม่ข่า ได้ 1 เหรียญเงิน จาก วาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3, โรงเรียนเพียงหลวง 1 (บ้านท่าตอน) ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ได้ 1 เหรียญเงิน จาก การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6
ถือได้ว่าเป็นการประสบความสำเร็จอีกครั้งหนึ่งในเวทีอันทรงเกียรติแห่งนี้ ที่ทางผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 ทำได้สำเร็จ ส่งนักเรียนเข้าร่วมจำนวน 24 รายการ ได้รับรางวัลชนะเลิศ และรองชนะเลิศ จำนวน 22 รายการ คิดเป็น ร้อยละ 92 และเป็นลำดับที่ 33 จากทั้งหมด 183 เขตทั่วประเทศ    งานประชาสัมพันธ์ สพป.เชียงใหม่ เขต 3

You must be logged in to post a comment Login